Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Subdireció General de Suport a la Gestió
María Romero Cabello de Alba

María Romero Cabello de Alba

Inspectora de Trabajo y S.S.

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
913631178
913631179
Fax: 913630740

Subdireció General de Suport a la Gestió

  • Sense perjudici de les competències de les Sotsdireccions Generals dependents de la Sotssecretaria, la planificació i gestió dels mitjans materials i econòmics necessaris per al desenvolupament de les funcions encomanades al Sistema de la Inspecció, i també la posada a disposició, l’a ctualització i el manteniment dels equips, de les aplicacions i de les connexions informàtiques, i la seva coordinació amb altres òrgans del Departament mateix o de l'Administració general de l'Estat a les bases de dades dels quals calgui  tenir accés.
  • El desenvolupament de les tasques de suport per al funcionament del Sistema de la Inspecció, a més de les derivades de les funcions de consulta i informació sobre l'actuació inspectora.

(RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 Art. 12.2)

Icono pdf Breves notas biográficas