Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Subdirecció General per a la Coordinació en Matèria de Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals I Mesures D'Igualtat
Irene Marín Luengo
Irene Marín Luengo (ver imagen ampliada)

Irene Marín Luengo

(Inspectora de Trabajo y S.S.)

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
913631158
Fax: 913630724

Subdirecció General per a la Coordinació en Matèria de Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals I Mesures D'Igualtat

  • L'impuls i la coordinació amb les comunitats autònomes de l'actuació inspectora sobre les matèries que hagin estat objecte de transferència o que hagin pogut encomanar-se a la Inspecció mitjançant convenis de col·laboració.
  • L'elaboració, en col·laboració amb les comunitats autònomes, de plans, programes i protocols per a l'actuació inspectora en relació amb el control del compliment de la normativa de relacions laborals i de seguretat i salut laborals, i també el seguiment i l’avaluació dels resultats aconseguits.
  • La coordinació d'actuacions amb altres òrgans del Departament i les relacions amb altres organismes de l'Administració general de l'Estat en relació amb les matèries indicades en la lletra anterior, en particular en els programes d'actuació per combatre la sinistralitat laboral.   

(RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 Art. 12.2)

Icono pdf Breves Notas biográficas - Irene Marín Luengo