Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

 Com denunciar?  Accés formularis  On estem?  Llibre de visitesEsdeveniment d'interès
Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball 2014 (del 20 al 24 d'octubre) promoguda per l'Agència Europea

21/10/2014  -  INSHT

Semana Europea de la Seguridad y Salud en el TrabajoEs presenta el programa d'activitats organitzades a Espanya amb motiu de la celebració de la Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball 2014 (del 20 al 24 d'octubre) promoguda per l'Agència Europea com a forma de sensibilitzar sobre la necessitat d'aconseguir llocs de treball segurs i saludables.

Aquest any la Setmana Europea està dedicada a la prevenció dels riscos psicosocials en el treball en el marc de la Campanya Europea 2014-2015 “Treballs saludables: Gestionem l'estrès” per promoure el coneixement tècnic i la cultura preventiva entorn d'aquesta matèria.
El Icono explorerInstitut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, ofereix un extens Icono explorerPrograma d'activitats.Ir al apartado: ITSS es noticia...

Icono ExplorerEXTREMADURA: Sanción de la Inspección de Trabajo por dar cursos de formación...
Icono ExplorerCÁDIZ: La Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria van a redoblar los controles...
Icono ExplorerLAS PALMAS: Andrés Fernández, Jefe IPTSS Las Palmas, participa en la Jornada de Prevención...
Icono ExplorerPALMA: Operación de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo por explotación...

Nota: Els diferents enllaços que s'inclouen en aquest apartat corresponen a mitjans de comunicació externs (diverses fonts digitals). La Inspecció de Treball i S. S. no es fa responsable de la informació oferta, que solament ofereix per motius divulgatius.Atenció al ciutadà > Normativa

16/10/2014  -  ITSS

Actualización normativaAmb l'objectiu de recollir les recents modificacions legislatives efectuas en les normes referides a l'àmbit laboral, s'ha procedit a actualitzar l'apartaddo: Atenció al ciutadà > Normativa.

Entre uns altres poden consultar-se els textos totalment actualitzats de les següents normes: Estatut dels Treballadors, Llei General de la Seguretat Social, Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com les Lleis i Reglaments referits específicament a la Inspecció de Treball i S. S.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

13/10/2014  -  BOE

Procesos selectivos ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del dissabte dia 11 d'octubre, ha publicat la Resolució de 2 d'octubre de 2014, de la Sotssecretaria del Ministeri d'Ocupació i S. S., per la qual es publica la Icono pdfRelació d'aprovats de la fase d'oposició de les proves selectives para ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S., convocades per Ordre ESS/1595/2013, de 30 de juliol.

Els opositors aprovats hauran de presentar o remetre, en el termini de vint dies naturals a explicar des de l'endemà a la publicació en el BOE de la present relació, els documents que en ella s'indiquen.

L'Escola de la *ITSS informa que el Curs Selectiu previst en aquesta convocatòria començarà, tant per a torn lliure com per a promoció interna, el dia 11 de novembre de 2014 a les 09:30 hores. Icono pdfVeure nota informativa completaActuacions ITSS

07/10/2014  -  DGITSS

Informe anual ITSS - 2013La Direcció general de la Inspecció –Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social-, està obligada, per raons legals o exigències de gestió, a elaborar tres memòries o informes; la regulada en els articles 20 i 21 del Conveni 81 i articles 26 i 27 del Conveni 129 de la *OIT; l'establerta en els acords i programes del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció (*SLIC) de la Unió Europea, i la corresponent al Pla Integrat d'actuació aprovat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

El Icono pdfInforme anual ITSS 2013 que ara es presenta, s'ha elaborat tenint en compte els requisits de les tres instàncies assenyalades, així com els suggeriments i observacions rebudes sobre les dels anys anteriors.

El present Informe pretén reflectir i fer-se ressò no solament del conjunt de les activitats del Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sinó també deixar constància d'aquelles iniciatives i mesures de modernització i reforma empreses durant l'exercici, presentant una imatge integrada del conjunt de l'actuació.Treballa amb nosaltres> Convocatòries

01/10/2014  -  Tribunal qualificador

Información destacada...El tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social (Ordre ESS 1595/2013 de 30 de juliol - BOE 2013.09.01), ha fet pública la valoració de mèrits DEFINITIVA corresponent als opositors que ha superat la fase d'oposició pel sistema de promoció interna Lletra E.Novetat legislativa
Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016

23/09/2014  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoEl Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'avui dimarts dia 23, ha publicat elIcono pdfReial decret 751/2014, de 5 de setembre, pel qual s'aprova l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016.

Aquesta estratègia es configura com el marc normatiu per a la coordinació i execució de les polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral en el conjunt de l'Estat i deroga el Reial decret 1542/2011, de 31 d'octubre, pel qual es va aprovar l'Estratègia espanyola d'ocupació 2012-2014.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

03/09/2014  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 3 de setembre, ha publicat les ordres corresponents per les quals es convoquen processos selectius per a ingrés en els cossos d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. Oposicions a Cossos d'Inspecció de Treball i S.s. Oposiciones a Cuerpos de Inspección de Trabajo y S.S.En concret les places convocades són:

-INSPECTORS DE TREBALL I S. S.:
17 places (accés lliure) i 6 (promoció interna)

-SOTSINSPECTORS D'OCUPACIÓ I S. S.:
44 (accés lliure) i 21 (promoció interna)

Els qui desitgin participar en aquestes proves selectives, hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud 790 (Veure enllaç).

La sol·licitud haurà de presentar-se en un termini de vint dies naturals explicats a partir de l'endemà al de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» i es dirigirà a la Sotssecretaria del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

A l'efecte de comunicacions i altres incidències, els Tribunals tindran la seva seu a l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, carrer Rafael Alberti, 18, Madrid 28071, telèfons (91) 363.28.00, adreces de correu electrònic: inspectoresescuela@meyss.es y subinspectoresopo@meyss.esNoticia destacada

22/08/2014  -  MEySS

Lucha contra el Fraude laboralLa bústia de lluita contra el frau laboral, ha aconseguit en el seu primer any de funcionament que la Inspecció de Treball i Seguretat Social hagi iniciat 8.192 actuacions inspectores, de les quals s'han resolt ja 5.377; aquestes actuacions han aflorat 1.592 llocs de treball submergits i liquidat quotes a la Seguretat Social per 1,4 milions d'euros, sancionant les empreses infractores amb multes per un import total de 4,4 milions d'euros.

Veure notícia completa:
Icono explorerGabinet de premsa MEySS y Icono explorerSala de Premsa MoncloaInformació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

13/08/2014  -  OIT

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITModificació normativa

28/07/2014  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del passat dissabte dia 26 de juliol, va publicar elIcono pdfReial Decret 637/2014, pel qual es modifica l'article 23 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre (BOE 2014.07.26) .

L'objecte d'aquest Reial decret consisteix a harmonitzar i adaptar el desplegament reglamentari de les regles de determinació de la base de cotització al Règim General, establertes en l'article 23 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, a la regulació legal vigent sobre la matèria, continguda en l'article 109 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.novetat ocupació
Presentat el nou Portal d'Ocupació i Autoocupació: "Empra't"

18/07/2014  -  MEySS

Ir al Portal de Empleo (MEySS)- "Empléate"La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha presentat el primer portal públic d'ocupació d'àmbit nacional, amb el nom "Empra't": Icono ExplorerPortal d'ocupació Icono ExplorerPortal d'Autoocupació.

L'objectiu és aglutinar tota l'oferta laboral, la dels serveis públics d'ocupació i la de tots els portals i empreses privades que vulguin sumar-se a la iniciativa, de manera que, a través d'aquesta eina, es podrà accedir a milers d'ofertes de ocupació en constant actualització i disposar d'informació sobre els perfils més buscats.

Així mateix, els usuaris de "Empra't" podran incloure el seu currículum a la web, al qual podran accedir milers d'empreses, i disposar de serveis d'alerta i missatgeria. Les empreses, per la seva banda, podran publicar les seves ofertes, veure els currículums dels aspirants i fer un seguiment dels llocs oferts.Notícia destacada

16/07/2014  -  MEySS

Acto de entrega de Medallas (Escuela ITSS - Madrid 25 de Julio de 2014)(Veure fotografia ampliada)

El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz (pertanyent al Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S.) i la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, van presidir ahir dia 15 l'acte de lliurament de condecoracions dels Ministeris de l'Interior i d'Ocupació i Seguretat Social, als funcionaris que han destacat en la seva labor en la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

Les persones distingides amb aquestes condecoracions són quatre funcionaris del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, entre ells els Inspectors de Treball i S. S., Beltrán de la Torre Pedrosa i Juan José Camino Frías, (primer i tercer per l'esquerra en la fotografia), així com a diversos agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Ir a video: Campaña "Dale la vuelta al fraude"En l'acte, desenvolupat a l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a Madrid, la ministra d'Ocupació va subratllar que la lluita contra el frau laboral i de Seguretat Social permet que el mercat de treball a Espanya funcioni millor, “sigui més equilibrat i més just”; “també contribueix al fet que el nostre Estat de Benestar sigui sostenible i viable, ara i en el futur”, va remarcar.


Icono ExplorerVeure notícia completa - Gabinet Premsa MEySS   
Icono ExplorerVeure video Campanya "Dóna-li la volta al frau"Preguntes Freqüents

Pregunta respuesta

Es considerarà obstruccions a la tasca inspectora les accions o omissions que pertorbin, retardin o impedeixin l'exercici de les funcions que s'encomanen als inspectors de Treball i SS i als subinspectors d'Ocupació i S.S. amb vista a la vigilància del compliment de les disposicions legals, reglamentàries i convenis col · lectius.

Aquestes accions o omissions es qualifiquen com a greus excepte en els supòsits considerats expressament com a lleus o molt greus. (Art. 50.2 RDL 5/2000):(Veure contestació completa -nº 8- a "Veure més")

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióNoticia destacada

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha presentat la nova web Icono explorer"Tu Seguridad Social", una pàgina dissenyada per facilitar al ciutadà-de forma privada-informació individualitzada sobre la seva relació amb el sistema.

Nuevo sitio Web: "Tu Seguridad Social" - Trámites y datos personalizadosEl més nou del disseny de "El teu Seguretat Social" és que serà diferent per a cada usuari perquè es correspondrà a la seva circumstància i condicions laborals. És un espai privat on podrà trobar informació completa de qualsevol relació que el ciutadà mantingui amb la Seguretat Social com a treballador, pensionista, beneficiari d'assistència sanitària, etc.Notícia d'interès

06/06/2014  -  DGITSS

Campaña Europea Caídas al mismo nivelEspanya inicia la Campanya Europea d'Inspecció per a l'any 2014, acordada pel Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció de Treball de la UE, i que està dedicada al risc de caigudes al mateix nivell.

La campanya compta amb el suport de la Unió Europea i es va a dur a terme de forma simultània en vint-i-cinc Estats membres de la UE. 

Icono PDFNota premsa - "Campanya Europea d'Inspecció 2014, caigudes al mateix nivel"Lluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Publicació
La Inspecció de Treball enfront del frau en les prestacions de Seguretat Social (format PDF i EPUB - Llibre electrònic)

Novedad editorial MEySSEl Ministeri d'Ocupació i S. S. ha inclòs en l'apartat de publicacions del seu lloc Web i entre les novetats editorials, una publicació editada pel seu centre de publicacions de gran interès en relació amb les funcions de la ITSS. L'obra es titula: La Inspecció de Treball enfront del frau en les prestacions de Seguretat Social.

L'obra versa sobre la forma de determinades pràctiques qualificades com a fraudulentes, que tenen per objecte l'obtenció indeguda de prestacions de la Seguretat Social, centrant-se sobretot, en la descripció i en els mitjans de comprovació de tals conductes, així com en la seva plasmació a través de les corresponents propostes d'Actes d'Infracció.

 Icono ExplorerEnlace a sitio Web MEySS - Publicaciones - Novedades

Nota: Aquesta novetat editorial pot adquirir-se en format electrònic a través del Grup Editorial el Dret. Els interessats poden consultar la següent pàgina: Icono Explorerwww.elderecho.com/publicacionesUtilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

  Información y atención administrativa - MEYSS


Bústia "Lluita contra el Frau Laboral" - Collabora amb la Inspecció de Treball i S.S.

   Ir a información sobre: Buzón de lucha contra el Fraude Laboral... colabora con la ITSS


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
    d'Igualtat - Ministeri de
   Sanitat, Serveis Socials 
           i Igualtat  
  

           Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
www.igualdadenlaempresa.es

Icono pdfBoletín Igualdad nº 17
"Teletrabajo" (7-10-2014)
Novedad
Icono pdfBoletín Igualdad nº 16
"Seg. y Salud en el Trabajo"
(10-9-2014)

Icono pdfBoletín temático Igualdad
(Director General ITSS - Pág. 23)


Tauló electrònic Edictes

   Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
     -Notificació d'actes-
Calmi electrònica MEySS


ITSS: Llibre de Visites-i

Enllaç a LVE
Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles

 


ESCOLA ITSS

escuela destacado
Serveis al ciutadà

Enlace a Servicios de la Administración electrónica - Gobierno de España 


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes


Organització Internacional del Treball (ONU-OIT)

Enllaç a OIT 
    Normes Internacionals