Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

 Ir a documento: Ley 23/2015 Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y S.S. (BOE 22-7-2015) Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora- informe_2014 
(fer clic sobre cadascuna de les imatges)

Contenidos destacadosCom denunciar? Accés formularis On estem? Llibre de visitesNormativa d'interès
LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (RDL 8/2015) - Correcció d'errors

11/02/2016  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoPer a coneixement general, s'informa que el Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dijous dia 11 de febrer, ha publicat una Icono pdfCORRECCIÓ D'ERRORS del Icono pdfReial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.Contractació de serveis

09/02/2016  -  BOE

Icono PDFAnuncio de licitación - Servicio de limpieza IPTSS Melilla (BOE 9-2-2016)
Icono PDFAnuncio de formalización - Servicio de limpieza IPTSS Asturias, Alicante, Castellón, Valencia, Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia y La Rioja (BOE 4-2-2016)Treballa amb nosaltres > Convocatòries

08/02/2016  -  Tribunal qualificador

Procesos selectivos ITSS - Año 2016El Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos de Sotsinspectors Laborals, Escala d'Ocupació i Seguretat Social, convocat per Ordre ESS 1773/2015 (BOE 3-9-2015), fa pública una nota informativa en relació amb la distribució dels aspirants per aules per a la realització del segon exercici.

Es recorda que aquest exercici se celebrarà el proper dia 13 de febrer a les 09.00 hores en la Facultat d'Informàtica de la Universitat Complutense de Madrid, situada en la C/ Professor García Santesmases, nº 9 (Madrid). -Veure localització-Treballa amb nosaltres > Convocatòries

29/01/2016  -  Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador del procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S., fa públic les crides per a la realització del primer exercici (oral) dels opositors del sistema d'accés per promoció Interna (Grup E) pertanyents al Cos de Sotsinspectors Laborals (Escala d'Ocupació i S.S.).Notícia destacada

29/01/2016  -  DGITSS

Visita conjunta de la ITSS con la Inspección de Trabajo francesa (Obras de Irún - 26-1-2016)

Dimarts passat 26 de gener de 2016, va tenir lloc una jornada de visites conjuntes entre la Inspecció de Treball i Seguretat Social i la Inspecció de Treball francesa, en la qual es van realitzar diferents actuacions inspectores programades, a diversos trams de l'obra de construcció del tren d'Alta Velocitat Madrid-Irun.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

22/01/2016  -  BOE

Ministerio de Empleo y S.S.Gobierno de España - ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui divendres dia 22 ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure i per promoció interna, del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, corresponents al procés selectiu convocat per Ordre *ESS 1595/2013 (BOE 2-9-2013).

Tal com indica la citada Resolució, per adquirir la condició de funcionaris de carrera hauran de prestar acte de *acatamiento de la Constitució, de conformitat amb l'establert en el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, i prendre possessió de les seves destinacions en el termini d'un mes, a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució en el BOE.Informació estadística Seguretat Social

21/01/2016  -  MEySS

Atención al ciudadano > Normativa y documentación > Otra documentación

EstadísticasIcono pdfAfiliación de Extranjeros a la Seguridad Social (Diciembre)
Icono Internet ExplorerVer noticia MEYSSNotícia destacada

17/12/2015  -  Escola ITSS

Entrega de Medallas - Escuela ITSS y Director (Ángel Luís Sánchez Iglesias)Ahir dia 16 de desembre, representants del Consell General de Professionals de Seguretat i Salut en el Treball van fer lliurament al Director de l'Escola de la ITSS, D. Ángel Luis Sánchez Iglesias, de la Medalla d'Honor al mèrit Professional d'aquest Consell (que agrupa a professionals de la Seguretat i Salut de tota Espanya), per la seva labor en pro de la defensa i difusió de la seguretat i salut en el treball.

Aquesta distinció li ha estat atorgada arran de la celebració de l'I Congrés Nacional de dites professionals celebrat a Logronyo el passat 7 de Novembre.

Icono pdfVeure imatges de l'acte i medalles commemoratives (16-12-2015) - Escola ITSS (Madrid)Cooperació ITSS

14/12/2015  -  BOE

Acuerdo bilateral de cooperación...El Butlletí Oficial de l'Estat del dilluns dia 14 de desembre, ha publicat la Resolució de la Secretaria General Tècnica del Ministeri d'Ocupació i S. S., per la qual es dóna a conèixer el Icono pdfAcord bilateral de collaboració de la ITSS amb la Comunitat de Madrid, per al desenvolupament efectiu dels principis de recíproca colaboració i cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.Notícia d'interès

30/11/2015  -  DGITSS

XVI PlenarioEl passat dia 25 de Novembre, sota la Presidència de la Comunitat Autònoma del País Basc, es va celebrar a la ciutat de Bilbao el XVI Plenari de la Comissió de Treball de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En aquesta reunió es van tractar, a més de les actuacions de la Inspecció en les diferents matèries de la seva competència, realitzades durant l'any 2015 i previstes per 2016, altres assumptes d'especial rellevància dels quals ha de destacar-se l'elaboració del Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per als anys 2016-2020 o, pel seu caràcter nou, l'exposició referida al Projecte de mobilitat de la Inspecció.Noticia de interés

27/11/2015  -  MEySS - DGITSS

Ir a material gráfico - Acto de entrega de Diplomas - LVIII Promoción de Inspectores de Trabajo y S.s. (Sede central MEySS - 27-11-2015 Madrid)
(Hacer clic sobre la imagen)

-Sede central Ministerio de Empleo y S.S. - 27-11-2015 (Madrid)-Notícia d'interès

24/11/2015  -  DT ITSS - Canarias

Dijous passat dia 19 de novembre, a la seu de la Presidència del Govern de Canàries a Santa Cruz de Tenerife, es va celebrar la Comissió Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'any 2015 sota la presidència de la Vicepresidenta del Govern de Canàries i Consellera d'Ocupació, Polítiques Socials i Habitatge, Dª. Patricia Hernández Gutiérrez i l'assistència, entre altres autoritats, de la Sotsdirectora General per a la Inspecció en matèria de Seguretat Social, Economia Irregular i Immigració, Dª. Begoña Buces Gogenola.

Ver fotografía Veure imatge de l'acte (S.C. de Tenerife - 19-11-2015)Continguts Web ITSS

12/11/2015  -  Escola ITSS

Conoce el nuevo apartado...Per a un major i millor coneixement de les funcions i comeses dutes a terme per l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, els seus responsables han procedit a reordenar els continguts de l'apartat situat en aquesta pàgina Web.

La informació ha quedat dividida en tres àrees: CONEIX-NOS, ÀREES DE TREBALL (Formació inicial, Formació Permanent i Àrea d'Estudis) I NOVETATS.

Escuela ITSSLa Direcció general de la ITSS coneix la NECESSITAT que el sistema de la Inspecció estigui integrat per funcionaris amb formació i CONEIXEMENTS ACTUALITZATS, adaptats a la diversitat de comeses i especialització funcional propis de la funció inspectora, pel que resulta de la major transcendència comptar amb una institució que pugui, d'una banda, dur a terme les tasques necessàries per a la formació, així com per promoure l'estudi, la investigació i la reflexió sobre les noves situacions que es plantegen, amb la participació dels diversos operadors socials.

La creació d'una Escola per als funcionaris del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social s'emmarca en la idea de POTENCIAR EL SISTEMA, tant en mitjans humans com en l'augment de recursos materials; tot això a fi de poder respondre als reptes i a les exigències socials.Informació d'interès

23/10/2015  -  DGITSS

Informe Anual 2014La Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social fa públic elIcono PDFInforme Anual de la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent a l'any 2014.

La Direcció general de la Inspecció –Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social- per raons legals o exigències de gestió, deu elaborar tres memòries o informes: la regulada en els articles 20 i 21 del Conveni 81 i articles 26 i 27 del Conveni 129 de la *OIT; l'establerta en els acords i programes del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció (*SLIC) de la Unió Europea, i la corresponent al Pla Integrat d'actuació aprovat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

L'informe que es presenta, s'ha elaborat tenint en compte els requisits de les tres instàncies assenyalades, així com els suggeriments i observacions rebudes sobre les dels anys anteriors.

Arxivado en: Què fem > EstadístiquesPreguntes Freqüents

Pregunta respuesta

L'article 21.6 de la Llei 23/2015, (BOE de 22 de julio), Ordenadora del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, estableix:

“Els funcionaris actuantes estendran diligència per escrit de cada actuació que realitzin en ocasió de les visites als centres de treball o de les comprovacions efectuades mitjançant compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques.

Mitjançant Ordre del titular del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social es determinaran els fets i actes que hagin d'incorporar-se a les diligències, el seu format i la seva remissió als subjectes inspeccionats, tenint en compte que, en tant que sigui possible, s'utilitzaran mitjans electrònics i que no s'imposaran obligacions als interessats per adquirir o diligenciar qualsevol classe de llibres o formularis per a la realització d'aquestes diligències”

No obstant això, en el cas de l'empresa que compti amb Llibre de Visites, les diligències se seguiran practicant en els mateixos, per la qual cosa haurien de mantenir-se a la disposició dels funcionaris actuantes, tenint en compte que aquest manteniment no suposa en cap cas carrega administrativa alguna per als administrats, que ja van adquirir i van habilitar els seus corresponents llibres de visites.

Sense perjudici de l'anterior, es recorda l'obligació de conservar els llibres de visites esgotats, d'acord amb el previst en la Resolució d'11 d'abril de 2006, sobre el Llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat social, vigent en el que no contradigui o s'oposi a la nova Llei 23/2015, de 21 de juliol.

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióNueva Ley Ordenadora del Sistema de la ITSS
Soledad Ramos, Begoña Buces, Elena Ruiz, Pedro Llorente (Subsecretario), Fátima Báñez (Ministra), Jose Ignacio Sacristán, Graciela de Andrés, Ángel Luis Sanchéz-Iglesias, Rafael García y Gabriel Álvarez (Gabinete Subsecretario)
(Veure imatge ampliada)

Logotipo ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 22, ha publicat laIcono pdfLLEI 23/2015, de 21 de juliol, ORDENADORA DEL SISTEMA D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.

La present Llei entra en vigor el dia 23 de juliol

Queda derogada la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la disposició final primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, així com quantes altres disposicions s'oposin a l'establert en la present llei. Les normes reglamentàries actualment en vigor continuaran sent aplicable, en tant no contradiguin o s'oposin a la present llei, fins a tant es procedeixi a la seva derogació o modificació per les normes previstes en la disposició final tercera.

A la seu central del Ministeri d'Ocupació i S. S., ha tingut lloc la presentació d'aquesta Llei. La mateixa ha estat clausurada per part de Fátima Báñez, Ministra d'Ocupació i S. S.
Ver video Campaña de lucha contra el fraude laboral
Veure VIDEO
Campaña "Lluita contra el frau laboral" (amb so)

Icono pdfVeure resum d'imatges de l'acte (DGITSS)
Icono ExplorerEnllaç a notícia del Gabinet de Premsa MEySS (22-7-2015)
Icono ExplorerAnar a Nota de Premsa (MEySS)
Icono ExplorerAnar a fotogalería (MEySS)Document de treball

La Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a proposta de la Sotsdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica, en la seva condició d'Autoritat Centralk de la ITSS, ha dictat el següent Criteri Tècnic en matèria de contractació temporal:

Icono pdfCRITERI TÈCNIC ITSS nº 95/2015 en matèria de CONTRACTACIÓ TEMPORAL (8-4-2015)

En el desenvolupament d'aquest CT s'aborden els següents continguts:

-Contracte d'obra o servei determinat, -Contracte eventual per circumstàncies de la producció, -Contracte d'interinitat, -Regles comunes, -Transformació de contractes temporals en indefinits, -Irregularitats administratives més freqüents, -Contracte de relleu, -Contracte eventual primer ocupació, -Contracte temporal de foment de l'ocupació de persones amb discapacitat i Mesures derivades de l'actuació inspectora.Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITLluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Tauló electrònic Edictes

   Ir al Tablón Edictal Único - BOE
Información TEU - BOE
Preguntas Frecuentes

Ir a BOE - Búsquedas Tablón Edictal Único
Búsquedas Anuncios TEU

Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
      -Notificación de actos-
    Sede electrónica MEySS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
d'Igualtat - Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad nº 29 Destacado...
"Liderazgo femenino" (Ene.-16)

Icono pdfBoletín Igualdad nº 28 Destacado...
"Gestión mandos intermedios" (Dic.-15)

Icono ExplorerESTUDIOS Y
 MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSHT

Accede a los portales temáticos INSHT


Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles


ESCOLA ITSS

escuela destacado


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes