Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

 Consulta toda la información sobre los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Inspección...    Acceso a información: BUZÓN DE FRAUDE LABORAL    Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora-  
(fer clic sobre cadascuna de les imatges)

Contenidos destacadosCom denunciar?       Accés formularis       On estem?

Contenidos destacadosNotícia d'interès
Presentació de la Campanya Europea de Seguretat i Salut dels treballadors cedits a través d'ETT´s

13/12/2017  -  DGITSS

Campaña Seguridad y Salud en ETT´sEl Director General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Gabriel Álvarez de l'Egido, va presidir en el dia d'ahir en l'Escola de la Inspecció, l'acte de presentació de la Campanya Europea de seguretat i salut dels treballadors cedits a través d'empreses de treball temporal.

En aquesta presentació, el Director General va ressaltar la importància d'integrar la prevenció de riscos laborals en la relació triangular que es produeix entre l'empresa de treball temporal, l'empresa usuària i el treballador posat a disposició.

Icono pdfVer nota informativa completa Icono pdfVer material gráfico (Escuela ITSS /12-12-2017)Treballa amb nosaltres > Convocatòries

13/12/2017  -  BOE

Procesos selectivos INSPECCIÓN DE TRABAJO Y S.S.El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 13, ha publicat la Icono pdfResolución de la Subsecretaría del MEYSS per la qual s'aproven les LLISTES PROVISIONALS d'ADMESOS I EXCLOSOS en les proves selectives per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social (Resolució de la Sotssecretaria del MEYSS de 3-10-2017 - BOE 9-10-2017).

Tant els opositors exclosos com els admesos, disposen d'un termini de deu dies hàbils explicats a partir de demà dia 14 per a esmenar els defectes que hagen motivat la seua no admissió o l'omissió simultània en les llistes d'admesos i exclosos.

Al seu torn, es convoca a tots els opositors que accedisquen pel sistema general d'accés lliure i pel sistema de promoció interna (lletres, G, H, S i P), per a la realització del PRIMER EXERCICI que tindrà lloc el pròxim dia 13 de gener de 2018.

Per a una informació més detallada, consultar el text oficial de la Resolució que s'adjunta.Noticias Inspección
Fátima Báñez hace entrega de 66 diplomas a la XXVIII promoción de nuevos Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

05/12/2017  -  DGITSS - Gabinete Prensa MEySS

Entrega de Diplomas - XXVIII Promoción de Subinspectores de Empleo y S.S.

Icono pdfVer selección de fotografías - Entrega de Diplomas

La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bánez, ha hecho entrega de los diplomas a 66 nuevos Subinspectores Laborales; en su discurso de bienvenida, ha resaltado que las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude, desde 2012 y hasta octubre de 2017, han permitido más de aflorar 491.120 empleos irregulares y detectar 6.700 empresas ficticias, empresas sin actividad real que se crearon con el objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. En ese mismo periodo, se han transformado más de 332.000 contratos temporales en indefinidos.

La ministra ha destacado la importancia de reforzar las instituciones y dotarlas de los mejores profesionales. “En total, ha añadido, desde 2012 se habrán incorporado 845 nuevos Inspectores y Subinspectores, con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo previstas hasta 2018”.

Icono ExplorerVer nota informativa (Gabinete de Prensa MEYSS) - 5-12-2017 - Sede central
Icono ExplorerEnlace a material gráfico TREBALLA AMB NOSALTRES > CONVOCATÒRIES

01/12/2017  -  Tribunal d'Oposicions al Cos de Sotsinspectors d'EySS

Convocatoria Subinspectores 2017S'informa als opositors del Cos de Sotsinspectors Laborals Escala d'Ocupació i Seguretat Social, Resolució de 3 d'octubre de 2017, (B.O.I. del 9 d'octubre de 2017), la data prevista per a la celebració del primer exercici, sense perjudici de la seua publicació definitiva en el Butlletí Oficial de l'Estat, serà el pròxim dia 21 de gener de 2018, a les 09:00 hores, en els següents llocs:

- Facultat d'Informàtica de la Universitat Complutense de Madrid situada en la C/ Professor Jose Garcia Santesmases, nº 9, de la ciutat de MADRID.

- Escola de l'Administració Publica de Catalunya, situada en la C/ Girona nº 20, de la ciutat de BARCELONA

DocumentoEnlace al documento del TribunalNotícia destacada

23/11/2017  -  DGITSS

Reunión de Trabajo (DGITSS - BIE) Noviembre 2017
(Ver imagen ampliada)

Durant els dies 20 i 21 de novembre de 2017, el Banc Interamericano de Desenvolupament (BID) ha visitat el Ministeri d'Ocupació i S. S. a fi de conèixer de primera mà el sistema de pensions a Espanya, així com el paper realitzat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social en la lluita contra el treball no declarat.

A aquest efecte, dos representants del BID han mantingut reunions amb la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a conèixer l'experiència espanyola i la seua possible adaptació a la complexa i diversa realitat dels països d'Amèrica Llatina. (Veure notícia completa a "Veure més") Icono pdfVer resumen gráfico de las reuniones (20 y 21 de noviembre de 2017) - Sede Central MEySSTreballa amb nosaltres > Convocatòries

24/10/2017  -  BOE

Procesos selectivos ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dia 24 d'octubre, ha publicat la Icono pdfResolución de 10 d'octubre de 2017, de la Sotssecretaria del MEySS, per la qual es publica la RELACIÓ D'APROVATS DE LA FASE D'OPOSICIÓ de les proves selectives per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S., convocades per Ordre ESS/1460/2016.

Els opositors aprovats hauran de presentar o remetre, en el termini de vint dies hàbils a explicar des de l'endemà a la publicació en el BOE, els documents que en aquesta Resolució s'assenyalen. Així mateix, hauran d'optar sobre la remuneració que desitgen percebre durant la seua condició de funcionaris en pràctiques.Notícia destacada
Lliurament de Medalles de Plata al Mèrit en el Treball, la Creu al Mèrit Policial i la Creu de l'Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil

18/10/2017  -  MEySS - Gabinet de Premsa

Acto de entrega de distinciones - Sede central MEySS - 18-10-2017
(ver fotografía ampliada
)

-Ver fotogalería del acto-

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, van presidir avui en la seu del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social l'acte de lliurament de 9 Medalles de Plata al Mèrit en el Treball a membres de la Guàrdia Civil i la Policia; la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc a 4 alts funcionaris del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; i la Creu de l'Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil, en la seua categoria de plata, a 5 alts funcionaris del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En reconeixement a la labor exercida al capdavant de la lluita contra el frau laboral i la Seguretat Social.. -Ver noticia completa - Gabinete de Prensa MEySS-

CONDECORACIONS DEL MINISTERI DE L'INTERIOR

Entre els guardonats amb la Creu al Mèrit Policial, amb diferent blanc, es troba l'Inspector de Treball i S. S.:

JAVIER GÓMEZ-HORTIGÜELA AMILLO

Pertany al Cos de Titulats Superiors de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball i al Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social. Ha sigut director de l'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball (1992-1998), sotsdirector General de Relacions Laborals del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i, actualment, és president de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius.


Entre els guardonats amb la Creu de l'ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil, en la seua categoria de plata, estan els/ les Inspectors/as de Treball i S. S.) següents:

JOSÉ IGNACIO SAGRISTÀ ENCISO

Pertany al Cos d'Inspectors de Treball i Seguretat Social i al Cos d'Àrbitres del Tribunal d'Arbitratge laboral de la Comunitat Valenciana. Entre uns altres, ha exercit el càrrec de director general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (2012-2017).

BEGOÑA BUCES GOGENOLA

Pertany al Cos d'Inspectors de Treball i Seguretat Social. Des de 2014 és sotsdirectora general de la Inspecció en matèria de Seguretat Social, Economia Irregular i Immigració.

ELENA RUIZ CASCALES

Va ingressar en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social en 1998. Des de febrer de 2015 és directora especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.Cossos d'Inspecció

El Consell de Ministres del passat divendres dia 7 va aprovar el Icono pdfReal Decreto 702/2017 (BOE 8-7-2017), corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2017, així com elIcono pdfReal Decreto-ley 13/2017 (BOE 8-7-2017) amb una Oferta d'Ocupació Pública extraordinària i addicional per al reforç de la lluita contra el frau fiscal, en la Seguretat Social, en l'àmbit laboral i del control de la despesa. Remetem als documents adjunts per a una informació més completa.

En relació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social les places aprovades són:

AÑO 2017 - (180 places)

Destacado... Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. - 45 places (Torn lliure) 10 (promoció interna)
Destacado... Sotsinspectors Laborals (Escala Ocupació i S. S.) - 55 places (Torn lliure) 10 (promoció interna)
Destacado... Sotsinspectors Laborals (Escala Segur. i Salut Laboral) - 60 places (Torn lliure)

AÑO 2018 - (160 places)

Destacado... Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. - 45 places (Torn lliure)
Destacado... Sotsinspectors Laborals (Escala Ocupació i S. S.) - 55 places (Torn lliure)
Destacado... Sotsinspectors Laborals (Escala Segur. i Salut Laboral) - 60 places (Torn lliure)NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITNotícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes