Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

 Com denunciar?  Accés formularis  On estem?  Llibre de visitesIr al apartado: ITSS es noticia...

Icono ExplorerBARCELONA: La Inspección de Trabajo resuelve que en el ERE no hubo discriminación...
Icono ExplorerCÁDIZ: Monitores administrativos fueron despedidos después de que la Inspección...
Icono ExplorerALICANTE: La Inspección de Trabajo ha sancionado con una multa de 6.251 euros...

Nota: Els diferents enllaços que s'inclouen en aquest apartat corresponen a mitjans de comunicació externs (diverses fonts digitals). La Inspecció de Treball i S. S. no es fa responsable de la informació oferta, que solament ofereix per motius divulgatius.Notícia destacada

22/04/2014  -  MEySS

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima *Báñez, i el president de Cantàbria, Ignacio Diego, han signat un Conveni de col·laboració per a la lluita contra l'ocupació no declarada.

Aquest conveni potencia la participació i col·laboració de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en les actuacions de control desenvolupades per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, del Govern càntabre. En l'àmbit de la planificació anual d'objectius de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Cantàbria, s'elaborarà un pla integrat d'actuació inspectora en els sectors d'activitat o empreses que es determinin.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

11/04/2014  -  BOE

Publicada la Oferta de Empleo Público Año 2014El Butlletí Oficial de l'Estat del dijous dia 10, ha publicat el Reial decret 228/2014, de 4 d'abril, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2014.

Pel que fa als Cossos d'Inspecció, cal assenyalar el següent:


Places de nou ingrés: INSPECTORS - 15 PLACES / SOTSINSPECTORS - 38 PLACES
Places de Promoció Interna: INSPECTORS - 6 PLACES / SOTSINSPECTORS - 21 PLACES

Adjuntem el citat Reial decret per a un coneixement detallat de tota la normativa referent a les futures convocatòries.Treballa amb nosaltres> Convocatòries

04/04/2014  -  Tribunal qualificador

Oposición ingreso - Inspectores 2013Oposició Ingrés - Inspectors Tribunal 2013El qualificador del procés selectiu paràgraf Ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social (Ordre 1595/2013 - BOE 2013.09.02), ha fet pública la Convocatòria Per a la realizacion del 2n exercici de la oposició (Escrit) Per Els aspirants porció El Sistema d'Accés de Promoció interna (Lletra E).

DIT Exercici tindrà lloc el proper Dia 7 de maig a les 9.30 h. a l'Escola de la Inspecció de Treball i SS. -Rafael Alberti, 18- (veure Localització).

Les crides paràgraf la Lectura del Exercici si realitzaran el Dia 8 de maig (. 9,30 h i 16,00 h.), A la Sala de Juntes de la segona planta de la seu central del Ministeri d'Ocupació i SS. -Agustín de Bethancourt, 4- (veure Localització).Relleus en la Direcció general de la ITSS

02/04/2014  -  DGITSS

Begoña Bueces Gogenola

Des de la Direcció general de la ITSS s'informa que la Inspectora de Treball i Seguretat Social, Begoña Buces Gogenola, fins ara destinada en la Inspecció Provincial de Treball de Madrid com a Cap d'Equip, és des d'ahir dia 1 d'abril la nova Sotsdirectora General per a la Inspecció en matèria de Seguretat Social, Economia Irregular i Immigració en substitució de Juan José Camino Frias.

La citada Inspectora de Treball i S. S. pertany a la Inspecció des de l'any 1991 que va ingressar com a Sotsinspectora d'Ocupació i S. S. en León. A l'octubre de l'any 1998 accedeix al Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S., sent destinada a Biscaia.

Icono pdfConsultar breus notes biogràfiques - Begoña Buces GogenolaEscola ITSS

26/03/2014  -  SGCR

Fotografía Jornada presentación

El dia 26 de març ha tingut lloc a l'Escola de la Inspecció de Treball i S. S. (ITSS) la Jornada de presentació del Diploma d'especialització en tècniques 3D per a la reconstrucció d'accidents laborals.

En la jornada han participat per part de la ITSS, el Sotsdirector General per a la coordinació en matèria de Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals i Mesures d'Igualtat, Rafael Martínez Mesas el Director de l'Escola ITSS, Ángel Luis Sánchez-Iglesias; així com diversos participants provinents de la Universitat de Saragossa, Escola d'Enginyeria i Arquitectura d'aquesta Universitat, Guàrdia Civil, Policia Municipal de Madrid.Treballa amb Nosaltres > Convocatòries

24/03/2014  -  BOE

Oposición InspectoresEl Butlletí Oficial de l'Estat del dissabte dia 22 de març, ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema de promoció interna i pel sistema general d'accés lliure, del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social (Convocatòria Ordre 2335/2011 - BOE 1-9-2011).

Per adquirir la condició de funcionaris de carrera hauran de prestar acte d'acatamiento de la Constitució, i prendre possessió de les seves destinacions en el termini d'un mes, a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Els aspirants destinats a la Comunitat Autònoma de Catalunya hauran de prendre possessió del seu nomenament dins del termini que la citada Administració Autonòmica determini, prèvia adjudicació del lloc de treball a exercir.Què fem > Estadístiques

13/03/2014  -  DGITSS

Estadisticas ITSS - Año 2013La Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha fet públics els quadres estadístics (amb dades provisionals), corresponents a les actuacions dutes a terme per l'organisme en el passat any 2013. S'ofereix informació sobri:

- Total d'ordres de servei finalitzades, Infraccions en acta, Import de les sancions i treballadors afectats per infraccions
- Total de visites realitzades, actes d'infracció i requeriments

- ÀREA RELACIONIS LABORALS - Ordres de servei finalitzades, Infraccions, Importi sancions, treballadors afectats per infraccions i contractes transformats en indefinits
- ÀREA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL - Ordres de servei finalitzades, Infraccions, Importi sancions, treballadors afectats per infraccions, paralitzacions i propostes de recàrrec
- ÀREA D'OCUPACIÓ I ESTRANGERIA - Ordres de servei finalitzades, Infraccions, Importi sancions, i treballadors afectats per infraccions
- ÀREA DE SEGURETAT SOCIAL - Ordres de servei finalitzades, Infraccions, Importi sancions, treballadors afectats per infraccions, importi expedients liquidatorios i altes en Seguretat Social promogudes per la Inspecció
- ALTRES ÀREES - Ordres de servei finalitzades, Obstruccions i Informes emesos per Comunitat Autònoma (Obstrucció i Informes)

Al seu torn s'ofereixen diversos Quadres-RESUMEIXEN que completen amb tot detalli l'activitat realitzada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Espanya en 2013 i un INFORME sobre actuacions i resultats de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de relacions laborals, prevenció de riscos laborals i igualtat.Notícia d'interès

10/03/2014  -  16.57 h. MEySS

El Sotssecretari d'Ocupació i Seguretat Social, Pedro Llorente, i el Conseller d'Economia i Ocupació de la Junta de Castella i Lleó, Tomás Villanueva, han signat avui un conveni de col·laboració en matèria de lluita contra l'economia submergida i l'ocupació irregular, que permetrà reforçar la coordinació entre les mesures autonòmiques de lluita contra el frau i les adoptades pel Govern Central.

El Conveni té com a objectiu potenciar i millorar l'eficàcia dels mecanismes de control, i intensificar les actuacions de caràcter documental i presencial, com a instruments de dissuasió i de reacció enfront de conductes que generen competència deslleial, desprotecció social dels treballadors i evasió de cotitzacions socials derivades de les relacions laborals.Notícia d'interès

04/03/2014  -  MEySS

Convenio MEySS - Gobierno de BalearesLa ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, i el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, van signar ahir un conveni de col·laboració en matèria de lluita contra l'economia submergida i l'ocupació irregular, que permetrà reforçar la coordinació entre les mesures autonòmiques de lluita contra el frau i les adoptades pel Govern Central.

El Conveni té com a objectiu potenciar i millorar l'eficàcia dels mecanismes de control, i intensificar les actuacions de caràcter documental i presencial, com a instruments de dissuasió i de reacció enfront de conductes que generen competència deslleial, desprotecció social dels treballadors i evasió de cotitzacions socials derivades de les relacions laborals.Atenció al ciutadà > Normativa

07/02/2014  -  ITSS

Normativa actualizadaAmb l'objectiu de recollir les recents modificacions legislatives efectuas en les normes referides a l'àmbit laboral, s'ha procedit a actualitzar l'apartaddo: Atenció al ciutadà > Normativa.

Entre uns altres poden consultar-se els textos totalment actualitzats de les següents normes: Estatut dels Treballadors, Llei General de la Seguretat Social, Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com les Lleis i Reglaments referits específicament a la Inspecció de Treball i S. S.Entrevista radiofònica
Entrevista a Rafael Martínez Mesas - Sotsdirector de Prevenció de Riscos Laborals (DGITSS) - Control i inspecció de bucs (Ràdio Exterior - RNE)

24/01/2014  -  RTVE - ITSS

Ahir dijous dia 23 l'edició de "Espanyols en el Mar" de Ràdio Exterior - Ràdio Nacional d'Espanya, va tractar el tema del Conveni sobre el Treball Marítim. És important destacar que aquest Conveni és un dels pilars fonamentals per a una competència lleial i unes condicions mínimes de treball a bord.

Acceder al archivo sonoro - Entrevista Radio Exterior (RNE) con Rafael Martínez Mesas (Subdirector General PRL - DGITSS)En aquesta edició d'Espanyols en la Mar van participar Rafael Martínez Mesas, Sotsdirector General per a la Coordinació en matèria de Relacions Laborals del Ministeri d'Ocupació, Pedro Otero Ramírez-Cárdenas, Inspector de Treball i Carlos Blanco Pascual, coordinador del Conveni i Inspector de Marina Mercant. 

Oferim arxiu sonor (fer clic sobre la imatge) i enllaç extern a Icono ExplorerRàdio Nacional d'Espanya.Lluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Preguntes Freqüents

Pregunta respuesta

L'obligació neix des del moment en què s'inicia l'activitat laboral.

Roman mentre dura l'activitat laboral, fins i tot en les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

S'extingeix quan es produeix el cessament en la prestació de serveis, sempre que la comunicació de la baixa del treballador a l'Adreça Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa s'efectuï en la forma i terminis establerts.
(Veure contestació completa -nº 4- a "Veure més")

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióNovetat editorial
La Inspecció de Treball enfront del frau en les prestacions de Seguretat Social (format PDF i EPUB - Llibre electrònic)

Novedad editorial MEySSEl Ministeri d'Ocupació i S. S. ha inclòs en l'apartat de publicacions del seu lloc Web i entre les novetats editorials, una publicació editada pel seu centre de publicacions de gran interès en relació amb les funcions de la ITSS. L'obra es titula: La Inspecció de Treball enfront del frau en les prestacions de Seguretat Social.

L'obra versa sobre la forma de determinades pràctiques qualificades com a fraudulentes, que tenen per objecte l'obtenció indeguda de prestacions de la Seguretat Social, centrant-se sobretot, en la descripció i en els mitjans de comprovació de tals conductes, així com en la seva plasmació a través de les corresponents propostes d'Actes d'Infracció.

 Icono ExplorerEnlace a sitio Web MEySS - Publicaciones - Novedades

Nota: Aquesta novetat editorial pot adquirir-se en format electrònic a través del Grup Editorial el Dret. Els interessats poden consultar la següent pàgina: Icono Explorerwww.elderecho.com/publicacionesDocumentació ITSS

Portada "Guía actuaciones ITSS -Seguridad Vial en las empresas-Sota l'adreça d'Adrián González Martín, Sotsdirector General per a la Coordinació en matèria de relacions laborals, prevenció de riscos Laborals i mesures d'Igualtat, de la Direcció general de la Inspecció de Treball i S. S. s'ha elaborat la GUIA PER A les ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I S. S. EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIAL EN LES EMPRESES.

Per a un coneixement general s'ofereix aquesta Guia que al seu torn quedarà inclosa en apartat: Atenció al ciutadà > Documentació > Informació ITSSUtilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
    d'Igualtat - Ministeri de
   Sanitat, Serveis Socials 
           i Igualtat  
  

        Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
www.igualdadenlaempresa.es

Icono pdfBoletín Igualdad nº 11
Icono pdfBoletín temático Igualdad
(Director General ITSS - Pág. 23)


Bústia "Lluita contra el Frau Laboral" - Collabora amb la Inspecció de Treball i S.S.

   Ir a información sobre: Buzón de lucha contra el Fraude Laboral... colabora con la ITSS


Tauló electrònic Edictes

   Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
     -Notificació d'actes-
Calmi electrònica MEySS


ITSS: Llibre de Visites-i

Enllaç a LVE
Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles

 


ESCOLA ITSS

escuela destacado
Serveis al ciutadà

Enlace a Servicios de la Administración electrónica - Gobierno de España 


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes


Organització Internacional del Treball (ONU-OIT)

Enllaç a OIT 
    Normes Internacionals