Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

 Ir a documento: Ley 23/2015 Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y S.S. (BOE 22-7-2015) Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora- informe_2014 
(fer clic sobre cadascuna de les imatges)

Contenidos destacadosCom denunciar? Accés formularis On estem? Llibre de visitesInformació estadística Seguretat Social

19/05/2016  -  MEySS

Atención al ciudadano > Normativa y documentación > Otra documentación

EstadísticasIcono pdfAfiliación de Extranjeros a la Seguridad Social (Abril)
Icono Internet ExplorerVer noticia MEYSS

 Treballa amb nosaltres > Convocatòries

18/05/2016  -  Tribunal qualificador

Procesos selectivos - ITSSEl Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Ordre ESS 1774/2015 - BOE 3-9-2016), fa pública laIcono pdfRelació d'opositors aprovats en el segon exercici de la fase d'oposició (Prom. interna - Lletra E).

Així mateix esIcono pdfconvoca als opositors, tant d'accés lliure com de promoció interna, que han superat el segon exercici de la fase d'oposició, per a la realització del tercer, que, de conformitat amb l'Annex I de la convocatòria consistirà en la “emissió d'un informe o resolució per escrit, durant un termini màxim de quatre hores, de diverses qüestions o plantejaments basats en diferents supòsits d'inspecció”.

L'exercici se celebrarà el dia 27 de maig de 2016 a les 9.30 h, a l'Escola de la Inspecció de Treball i S. S., Av. de Rafael Alberti número 18, Madrid. (Veure localització)Esdeveniment d'interès
Jornada Tècnica sobre seguretat en operacions de manteniment (Madrid - Dia 8 de juny)

12/05/2016  -  AEM

Evento de interésPer considerar-ho d'interès general, adjuntem informació respecte a la celebració de la 6ª Jornada Tècnica sobre seguretat en operacions de manteniment.

El Comitè de Seguretat de l'Associació Espanyola de Manteniment (*AEM), indica que en aquesta Jornada es desenvoluparan i debatran els resultats sobre la interpretació del RD 1627/1997, en el sentit de si aquesta reglamentació és aplicable o no als treballs de manteniment.
 
Est és un tema que és recurrent en els fòrums de manteniment relacionats amb la prevenció des de fa ja bastants anys, i al que donada la gran varietat de matisos d'interpretació que suscita, s'intentarà llançar una mica de llum debatent les opinions recaptades.

Al seu torn s'informa que té prevista la seva participació, D .Antonio Moreno Martínez, Cap Adjunt de la Inspecció de Treball i S. S. de València la ponència del qual versarà sobre "Criteris Jurídics d'Actuació en Matèria de Seguretat i Salut: Aplicació a operacions de manteniment".

 Tota la informació en els següents enllaços: Icono ExplorerWEB 6ª Jornadas     Icono ExplorerINSCRIPCIONESTrabaja con nosotros > Convocatorias

28/04/2016  -  DGITSS

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hace pública con carácter meramente informativo y sin perjuicio de las modificaciones que puedan producirse como consecuencia de la tramitación de la Convocatoria del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral, la siguiente Icono pdfNOTA INFORMATIVA.Notícia d'interès

22/04/2016  -  DGITSS - MEySS

Clausura I JornadaLa ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, va ressaltar ahir dia 21 a l'Escola de la ITSS, que l'esforç de tots està donant resultats i ha posat com a exemple les actuacions dutes a terme en matèria de lluita contra el frau en l'ocupació ia la Seguretat Social, l'impacte econòmic global des de l'any 2012 s'estima en 15.371.000 d'euros ".

Durant l'acte de cloenda de la I Jornada de Formació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i Servei Jurídic de Seguretat Social, la ministra ha anunciat que les 879.270 inspeccions realitzades en matèria d'ocupació irregular han permès aflorar 353.300 llocs de treball en aquest període.

Entre gener de 2012 i març de 2016, gràcies a les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, s'han transformat 186.833 contractes temporals en indefinits.

L'activitat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha permès detectar més de 5.000 empreses fictícies en lluita contra el frau així com empreses sense activitat real que es van crear amb l'objecte de facilitar l'accés indegut a prestacions, i aflorar més de 125.000.Información de interés

29/03/2016  -  DGITSS - SG RRLL. PRL. y medidas de Igualdad

Accidentes de Trabajo -Informe ITSS-La normativa española de prevención de riesgos laborales establece que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe de investigar todos aquellos accidentes que sean calificados como graves, muy graves y mortales y también aquellos accidentes calificados como leves que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario (artículo 9.1,d) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, LPRL).


Dirección General ITSSEstas investigaciones contienen una gran cantidad de información sobre la siniestralidad laboral, que debidamente tratada y analizada permite caracterizar las causas concretas de los accidentes de trabajo para poder, posteriormente, planificar diferentes actuaciones preventivas.

Con este objetivo, desde la Dirección General de la Inspección de Trabajo, se ha procedido a analizar el contenido de las investigaciones de accidentes de trabajo mortales llevadas a cabo por los inspectores de trabajo y Seguridad Social en el año 2015. Y más concretamente, de los accidentes de trabajo mortales de carácter traumático (excluidos los accidentes de tráfico). -VER DOCUMENTOS ADJUNTOS-Enlace de interés relacionado: INSHT - "Base de datos de accidentes de trabajo investigados"

Base de datos de accidentes de trabajos investigados (INSHT)La Base de datos: ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS (del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo - INSHT), está orientada a ofrecer información de situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos. En ella se describen situaciones de trabajo reales en las que se han producido o se pueden producir daños a la salud de los trabajadores, identificando los elementos más relevantes para su prevención, así como las medidas preventivas adecuadas.
 Trabaja con nosotros

22/03/2016  -  BOE - DGITSS

ITSSOferta de Empleo Público - Año 2016Per a coneixement general s'informa, que el Consell de Ministres del divendres dia 18 de març va aprovar el Reial decret corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2016 -Icono pdfBOE 22-3-2016

En referència al Sistema de *Inspeccion de Treball i Seguretat Social, s'autoritza la dotació de les següents places:

*Inspectors de Treball i S. S.: 34 places d'accés lliure i 8 de promoció interna
*Sotsinspectors Laborals, Escala de S. S. i Salut Laboral (Llei 23/2015): 50 places d'accés lliure
*Sotsinspectors Laborals Escala d'Ocupació i S. S.: 30 places d'accés lliure i 4 de promoció interna

Les places proposades per les Comunitats Autònomes que han rebut la transferència orgànica del personal inspector i sotsinspector i que se sumaran a la convocatòria de l'Administració General de l'Estat són:

Comunitat Autònoma del País Basc:
*Inspectors de Treball i S. S.: 1 plaça d'accés lliure

Comunitat Autònoma de Catalunya:
*Inspectors de Treball i S. S.: 10 places d'accés lliure
*Sotsinspectors Laborals, Escala d'Ocupació i S. S.: 8 places d'accés lliureNotícia d'interès

07/03/2016  -  Escola ITSS

Distinción Escuela ITSS

El passat dissabte 5 de març, durant un acte celebrat a Segòvia en el marc incomparable a l'Acadèmia d'Artilleria (anteriorment Reial Col·legi d'Artilleria constituït al maig de 1764 sobre l'antiga seu del Convent de Sant Francesc) el Consell General de Relacions Industrials i Ciències del Treball va fer entrega a D. Àngel Luis Sánchez Iglesias, com a Director de l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la Creu dels Serveis Distingits a les Relacions Industrials i les Ciències del Treball, màxima distinció atorgada per l'esmentat Consell , pels "excepcionals mèrits que concorren en la Institució de l'Escola de la ITSS".

Prèviament, i durant l'exposició de diverses ponències impartides en les Jornades de lliurament dels Premis Preveure 2015 , el director de l'Escola de la ITSS va presentar i va exposar la ponència titulada " la normativa de prevenció de riscos laborals i les seves mancances " , desenvolupada amb motiu del recent 20 aniversari de la publicació de la Llei de P.R.L.Escola ITSS > Novetats

23/02/2016  -  Escola ITSS

Hacer clic para visualizar video informativo - Escuela ITSSEl passat 13 de novembre de 2015 es va celebrar a Luxemburg la 69ª edició del "Dia Temàtic del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció de Treball" (*SLIC) sota el Títol “Formació i Reclutament dels Inspectors de Treball: iniciativa sobre una acció a nivell europeu”.

Video informativo - Escuela ITSSL'Escola de la Inspecció de Treball de Treball i Seguretat Social va participar activament en la seva celebració amb diverses intervencions, per una de les quals es va gravar aquest vídeo a la seu de l'Escola en el qual es fa un breu resum no només de la seva organització sinó també de l'activitat que exerceix.

Nota: El video quedarà arxivat de forma permanent en: Escola *ITSS > Novetats > VideosContinguts Web ITSS

12/11/2015  -  Escola ITSS

Conoce el nuevo apartado...Per a un major i millor coneixement de les funcions i comeses dutes a terme per l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, els seus responsables han procedit a reordenar els continguts de l'apartat situat en aquesta pàgina Web.

La informació ha quedat dividida en tres àrees: CONEIX-NOS, ÀREES DE TREBALL (Formació inicial, Formació Permanent i Àrea d'Estudis) I NOVETATS.

Escuela ITSSLa Direcció general de la ITSS coneix la NECESSITAT que el sistema de la Inspecció estigui integrat per funcionaris amb formació i CONEIXEMENTS ACTUALITZATS, adaptats a la diversitat de comeses i especialització funcional propis de la funció inspectora, pel que resulta de la major transcendència comptar amb una institució que pugui, d'una banda, dur a terme les tasques necessàries per a la formació, així com per promoure l'estudi, la investigació i la reflexió sobre les noves situacions que es plantegen, amb la participació dels diversos operadors socials.

La creació d'una Escola per als funcionaris del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social s'emmarca en la idea de POTENCIAR EL SISTEMA, tant en mitjans humans com en l'augment de recursos materials; tot això a fi de poder respondre als reptes i a les exigències socials.Informació d'interès

23/10/2015  -  DGITSS

Informe Anual 2014La Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social fa públic elIcono PDFInforme Anual de la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent a l'any 2014.

La Direcció general de la Inspecció –Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social- per raons legals o exigències de gestió, deu elaborar tres memòries o informes: la regulada en els articles 20 i 21 del Conveni 81 i articles 26 i 27 del Conveni 129 de la *OIT; l'establerta en els acords i programes del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció (*SLIC) de la Unió Europea, i la corresponent al Pla Integrat d'actuació aprovat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

L'informe que es presenta, s'ha elaborat tenint en compte els requisits de les tres instàncies assenyalades, així com els suggeriments i observacions rebudes sobre les dels anys anteriors.

Arxivado en: Què fem > EstadístiquesPreguntes Freqüents

Pregunta respuesta

L'article 21.6 de la Llei 23/2015, (BOE de 22 de julio), Ordenadora del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, estableix:

“Els funcionaris actuantes estendran diligència per escrit de cada actuació que realitzin en ocasió de les visites als centres de treball o de les comprovacions efectuades mitjançant compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques.

Mitjançant Ordre del titular del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social es determinaran els fets i actes que hagin d'incorporar-se a les diligències, el seu format i la seva remissió als subjectes inspeccionats, tenint en compte que, en tant que sigui possible, s'utilitzaran mitjans electrònics i que no s'imposaran obligacions als interessats per adquirir o diligenciar qualsevol classe de llibres o formularis per a la realització d'aquestes diligències”

No obstant això, en el cas de l'empresa que compti amb Llibre de Visites, les diligències se seguiran practicant en els mateixos, per la qual cosa haurien de mantenir-se a la disposició dels funcionaris actuantes, tenint en compte que aquest manteniment no suposa en cap cas carrega administrativa alguna per als administrats, que ja van adquirir i van habilitar els seus corresponents llibres de visites.

Sense perjudici de l'anterior, es recorda l'obligació de conservar els llibres de visites esgotats, d'acord amb el previst en la Resolució d'11 d'abril de 2006, sobre el Llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat social, vigent en el que no contradigui o s'oposi a la nova Llei 23/2015, de 21 de juliol.

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióNueva Ley Ordenadora del Sistema de la ITSS
Soledad Ramos, Begoña Buces, Elena Ruiz, Pedro Llorente (Subsecretario), Fátima Báñez (Ministra), Jose Ignacio Sacristán, Graciela de Andrés, Ángel Luis Sanchéz-Iglesias, Rafael García y Gabriel Álvarez (Gabinete Subsecretario)
(Veure imatge ampliada)

Logotipo ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 22, ha publicat laIcono pdfLLEI 23/2015, de 21 de juliol, ORDENADORA DEL SISTEMA D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.

La present Llei entra en vigor el dia 23 de juliol

Queda derogada la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la disposició final primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, així com quantes altres disposicions s'oposin a l'establert en la present llei. Les normes reglamentàries actualment en vigor continuaran sent aplicable, en tant no contradiguin o s'oposin a la present llei, fins a tant es procedeixi a la seva derogació o modificació per les normes previstes en la disposició final tercera.

A la seu central del Ministeri d'Ocupació i S. S., ha tingut lloc la presentació d'aquesta Llei. La mateixa ha estat clausurada per part de Fátima Báñez, Ministra d'Ocupació i S. S.
Ver video Campaña de lucha contra el fraude laboral
Veure VIDEO
Campaña "Lluita contra el frau laboral" (amb so)

Icono pdfVeure resum d'imatges de l'acte (DGITSS)
Icono ExplorerEnllaç a notícia del Gabinet de Premsa MEySS (22-7-2015)
Icono ExplorerAnar a Nota de Premsa (MEySS)
Icono ExplorerAnar a fotogalería (MEySS)Document de treball

La Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a proposta de la Sotsdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica, en la seva condició d'Autoritat Centralk de la ITSS, ha dictat el següent Criteri Tècnic en matèria de contractació temporal:

Icono pdfCRITERI TÈCNIC ITSS nº 95/2015 en matèria de CONTRACTACIÓ TEMPORAL (8-4-2015)

En el desenvolupament d'aquest CT s'aborden els següents continguts:

-Contracte d'obra o servei determinat, -Contracte eventual per circumstàncies de la producció, -Contracte d'interinitat, -Regles comunes, -Transformació de contractes temporals en indefinits, -Irregularitats administratives més freqüents, -Contracte de relleu, -Contracte eventual primer ocupació, -Contracte temporal de foment de l'ocupació de persones amb discapacitat i Mesures derivades de l'actuació inspectora.Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITLluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Tauló electrònic Edictes

   Ir al Tablón Edictal Único - BOE
Información TEU - BOE
Preguntas Frecuentes

Ir a BOE - Búsquedas Tablón Edictal Único
Búsquedas Anuncios TEU

Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
      -Notificación de actos-
    Sede electrónica MEySS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
d'Igualtat - Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad
"Día de Europa (9-5-2016)"
Destacado...

Icono pdfBoletín Igualdad nº 32
"Conceptos básicos" (Abr-16)

Icono pdfNoticia: TOLEDO: El equipo de la Inspección Territorial de Trabajo de Castilla – La Mancha se capacita en... (4-5-2016)

Icono ExplorerESTUDIOS Y
 MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSHT

Accede a los portales temáticos INSHT


Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles


ESCOLA ITSS

escuela destacado


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes