Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

 Consulta toda la información sobre los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Inspección...    Informe ITSS - Año 2015      Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora-  
(fer clic sobre cadascuna de les imatges)

Contenidos destacadosCom denunciar?       Accés formularis       On estem?

Contenidos destacadosRevalorizaciones BOE

02/01/2017  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado del pasado día 31 de diciembre de 2016, publicó el Icono pdfReal Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2017 así como el Icono pdfReal Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de Pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las Pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017.Ir al apartado: ITSS es noticia... 

Icono Explorer
MÁLAGA: Detenidas 47 personas por defraudar medio millón de euros a la Seguridad Social...
Icono Explorer
SORIA: La Inspección de Trabajo destapa 834 empleos ilegales en cuatro años...
Icono ExplorerCASTILLA Y LEON: La inspección de Trabajo detecta 5.000 empleos irregulares... 
Icono ExplorerCANARIAS: Irregularidades en la cotización de 3.500 trabajadores... 

Nota: Els diferents enllaços que s'inclouen en aquest apartat corresponen a mitjans de comunicació externs (diverses fonts digitals). La Inspecció de Treball i S. S. no es fa responsable de la informació oferta, que solament ofereix per motius divulgatius.

 Informació estadística ocupació

20/12/2016  -  MEySS

Atención al ciudadano > Normativa y Documentación > Otra información

EstadísticasIcono pdfAfiliación de Extranjeros a la Seguridad Social (Noviembre)
Icono Internet ExplorerVer noticia MEYSSDocuments d'interès

13/12/2016  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dimarts dia 13, ha publicat els Convenis de col·laboració entre la Inspecció de Treball i Seguretat Social i les Comunitats Autònomes d'Aragó, Balears, Castella-la Manxa i Murcia.

Acuerdos de Colaboración ITSS - CCAAIcono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón per al desenvolupament efectiu dels principis de recíproca col·laboració i cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Icono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en matèria de cooperació autonòmica en el Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, prevista en la Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora d'aquest Sistema
Icono pdfConvenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha per al desenvolupament efectiu dels principis de recíproca col·laboració i cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Icono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia per al desenvolupament efectiu dels principis de recíproca col·laboració i cooperació per a la consecució dels finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat SocialNotícia destacada

25/11/2016  -  DT ITSS - Catalunya

Reconocimiento a la IPTSS de Barcelona por la Guardia Urbana de Hospitalet

La Direcció territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya informa, que la Guàrdia Urbana de L%o2019l'Hospitalet de Llobregat i en el seu nom, l'alcaldessa Nuria Marín Martínez, ha reconegut el treball de l'equip d'Economia Irregular de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, premiant a la Cap de la citada Inspecció, María José Ballesteros Ix-la i la coordinadora amb els cossos de seguretat, Lourdes Benito Boyero.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

16/11/2016  -  BOE

Procesos selectivos Cuerpos de InspecciónEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 16, ha publicat la Resolució de 4 de novembre de 2016, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Icono pdfRelación de aprobados de la fase d'oposició de les proves selectives d'ingrés, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, convocades per Ordre ESS/1774/2015, de 31 de juliol.

Els opositors aprovats hauran de presentar o remetre, en el termini de vint dies naturals a explicar des de l'endemà a la publicació en el BOE de la present Resolució, els documents que en la mateixa s'indiquen.

Información destacadaAl seu torn l'Escola de la ITSS ha fet pública una nota informativa en la qual s'indica la data d'inici del curs selectiu (pròxim dia 9 de gener de 2017) -Veure arxiu adjunt-NOTÍCIA DESTACADA

27/10/2016  -  DGITSS

Imagen cooperación Uruguay

Cooperacion España - UruguayDurant la passada setmana, entre els dies 17 i 21 d'octubre de 2016, s'ha celebrat en el Centre de Formació de la Cooperació Espanyola a Montevideo (Uruguai) el seminari %o201CLa Inspecció de Treball com a eina de difusió del treball decent a Amèrica Llatina%o201D. Aquest seminari, continuació del realitzat a Madrid el passat any 2015 en l'Escola de la ITSS, s'ha efectuat en el marc del Pla de Transferència, Intercanvie Gestió de Coneixement per al Desenvolupament de la Cooperació Espanyola a Amèrica Llatina i el Carib %o2014INTERCOONECTA%o2014, que ha engegat l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

El Pla INTERCOONECTA té com a objectiu general contribuir a la generació de capacitats en Institucions i actors socials involucrats en el desenvolupament humà de la regió, i amb capacitat de desenvolupar i implementar polítiques públiques encaminades a aconseguir una major cohesió social.Què fem > Estadístiques

10/10/2016  -  DGITSS

Informe anual ITSS - Año 2015La Direcció general de la ITSS ha fet públic el  Icono pdfInforme anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al año 2015.

En aquest document s'ofereix informació referida a l'activitat pròpia de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en les diferents àrees que li són competents, Relacions Laborals, Seguretat i Salut Laboral Prevenció de Riscos Laborals, Ocupació i Estrangeria, i Seguretat Social, així com en altres menys concretes com l'elaboració de diferents informes dins de la competència d'assessorament i col·laboració; s'intenta proporcionar per tant, informació sobre l'evolució de nombrosos indicadors que ajuden a comprendre els canvis que es vénen produint en l'activitat i resultats de la Inspecció.

Amb açò, el present Informe pretén reflectir i fer-se ressò no solament del conjunt de les activitats del Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sinó també deixar constància d'aquelles iniciatives i mesures de modernització i reforma empreses durant l'exercici, presentant una imatge integrada del conjunt de l'actuació. 

Arxivat en: Què fem > EstadístiquesNotícia destacada

05/10/2016  -  DGITSS


 Plenario Valencia 2016 

Dimecres passat 28 de setembre va tenir lloc en la ciutat de València la celebració del XVII Plenari de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Aquesta Comissió està integrada per representants amb rang orgànic de Director General de l'Administració General de l'Estat i de cada Comunitat Autònoma i presidida, d'acord al seu Reglament intern, pels Directors Generals de les Comunitats Autònomes amb caràcter rotatori..Novetat legislativa

13/09/2016  -  SGAG (DGITSS) - BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dilluns dia 12 de setembre, ha publicat laIcono pdfOrden ESS 1452/2016, de 10 de juny, per la qual es regula el MODEL DE DILIGÈNCIA D'ACTUACIÓ de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Icono ExplorerVer Noticia MEySS (Gabinet Premsa)

La citada ordre ministerial entra en vigor el dia 13 de setembre.Normativa d'Interès
Pla d'Anual de Política d'Ocupació per a 2016 - Objectius Assolir una

31/08/2016  -  BOE

Per Un coneixement en general, s'informa que El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 31 d'agost, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'acord del Consell de Ministres de 5 d'agost de 2016, per el que es aprova el Icono pdfPlan Anual de Política de Empleo para 2016, segons el que estableix l'article 11.2 del text refós de la Llei d'Ocupació, (RDL 3/2015).

El Pla d'Anual de Política d'Ocupació 2016, estableix els objectius assolir un en aquest any al conjunt d'Espanya i a cada un de les diferents comunitats autònomes, així com els indicadors que es van a com utilitzar per valorar el seu grau d'assoliment.
 
En l'apartat de: "Reforma del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació" s'estableixen les claus de la reforma que vénen 1 corregir les debilitats detectades entre la que es troba:

"10. Principi de tolerància zero contra el frau, dotant d'alcalde visibilitat i difusió de les situacions de males pràctiques i incompliments i, sobretot, mitjançant la creació de una Unitat Especial, dins de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el paràgraf control de les activitats de formació amb capacitat efectiva de sanction per irregularitats ".Normativa d'Interès
Actualitat Normativa: Reial Decret sobre Jornades Especials de Treball, en matèria de Treball nocturn

01/08/2016  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia dissabte 30 de juliol, ha publicat el  Enlace a normativa...Real Decreto 311/2016 pel que es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de Treball.

En concret es ànec al Citat Reial Decret, nou onu Article 33 amb la següent redacció:

"Article 33. Jornada Màxima dels Treballadors nocturns a Treballs amb Riscos Especials o Tensions Importants. La Jornada de Treball Màxima dels Treballadors nocturns Que el seu Treball impliqui Riscos Especials o Tensions Físiques o mentals Importants Sera de Vuit Hores en el Curs de l'onu periode de i-quatre hores Durant el qual realitzin Un treball nocturn, llevat que hagi de Ser inferior, segons el Previst en el capítol III ". (... / ...) Veure norma completaActualitat normativa: Protecció de la Salut i La Seguretat dels Treballadors contra els Riscos Relacionats amb l'Exposició camps electromagnètics d'una

29/07/2016  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoEl Butlletí Oficial de l'Estat de Avui divendres dia 29 de juliol, ha publicat elEnlace a normativa...Real Decreto 299/2016, sobre la Protecció de la Salut i La Seguretat dels Treballadors contra els Riscos Relacionats amb l'Exposició camps electromagnètics d'una.

La Norma Estableix Una sèrie de: disposicions Mínimes Que Tenen Com Objecte La Protecció dels Treballadors contra els Riscos per a la seva salut i la seva direction seguretat Derivats O que puguin derivar-se de l'Exposició de camps electromagnètics, tenint en Compte Que AQUESTS Riscos fill els deguts als Efectes biofísics Directes Coneguts i als Efectes indirectes causats pels Camps electromagnètics.

Al seu Vez, i includes onu Règim sancionador per incompliment del que disposa el Reial Decret.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Informació d'Interès

05/07/2016  -  DGITSS

Imagen Criterio TécnicoLa Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social fa el públicIcono PDFCriterio Técnico 98/2016 (24-6-2016), sobre les Actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de Reserva de Llocs de Treball f quota f personatges per amb discapacitat

Veure tots els Criteris Tècnics en publicats: Atención Ciutadans> Criteris tècnics..Novetats
Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball

21/06/2016  -  DGITSS - INSHT

Guía TécnicaGuia tècnica L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball elabora i manté actualitzada aquesta guia tècnica de caràcter no vinculant per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball.

Aquesta Guia, actualitzada a març de 2015, proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació de l'esmentat Reial decret, especialment pel que fa a l'avaluació de riscos per a la salut dels treballadors involucrats i pel que fa a mesures preventives aplicables.

Icono PDFGuía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo
Icono Internet ExplorerEnlace a Guía Técnica - INSHTcriteri Tècnic
Criteri Tècnic nº 97/2016 sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional

16/06/2016  -  DGITSS

Des de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es fa públic elIcono PDFCriterio Técnico nº 97/2016 sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional.

Donat el temps transcorregut des de l'adopció del Criteri Tècnic 42/2005, l'experiència adquirida des de llavors en la seva aplicació i la necessitat d'incorporar a l'actuació inspectora criteris, principis i regles d'actuació continguts en la recent Directiva 2014/67, resulta oportú procedir a la substitució d'aquest Criteri Tècnic per un de nou que reculli les actualitzacionsNormativa i Documentació

Imagen apartado "Convenios de Cooperación Internacional"Des de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica es comunica la inclusió en l'apartat d'Atenció al Ciutadà> Normativa i Documentació, de Una Nova section Sota el títol de Convenis de Cooperació Internacional, Dins el Com es troben els Convenis de Cooperació de la inspecció de Treball i Seguretat Social amb les Inspeccions de Portugal, França, Polònia i Romania.Nueva Ley Ordenadora del Sistema de la ITSS
Soledad Ramos, Begoña Buces, Elena Ruiz, Pedro Llorente (Subsecretario), Fátima Báñez (Ministra), Jose Ignacio Sacristán, Graciela de Andrés, Ángel Luis Sanchéz-Iglesias, Rafael García y Gabriel Álvarez (Gabinete Subsecretario)
(Veure imatge ampliada)

Logotipo ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 22, ha publicat laIcono pdfLLEI 23/2015, de 21 de juliol, ORDENADORA DEL SISTEMA D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.

La present Llei entra en vigor el dia 23 de juliol

Queda derogada la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la disposició final primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, així com quantes altres disposicions s'oposin a l'establert en la present llei. Les normes reglamentàries actualment en vigor continuaran sent aplicable, en tant no contradiguin o s'oposin a la present llei, fins a tant es procedeixi a la seva derogació o modificació per les normes previstes en la disposició final tercera.

A la seu central del Ministeri d'Ocupació i S. S., ha tingut lloc la presentació d'aquesta Llei. La mateixa ha estat clausurada per part de Fátima Báñez, Ministra d'Ocupació i S. S.
Ver video Campaña de lucha contra el fraude laboral
Veure VIDEO
Campaña "Lluita contra el frau laboral" (amb so)

Icono pdfVeure resum d'imatges de l'acte (DGITSS)
Icono ExplorerEnllaç a notícia del Gabinet de Premsa MEySS (22-7-2015)
Icono ExplorerAnar a Nota de Premsa (MEySS)
Icono ExplorerAnar a fotogalería (MEySS)Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITNotícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
d'Igualtat - Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad nº 40
Presencia de las mujeres en
puestos de responsabilidad
(Dic-2016)
Destacado...

Icono pdfBoletín Igualdad nº 39
"Distintivo Igualdad en la
empresa" (Nov-2016)

MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSHT

Accede a los portales temáticos INSHT


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes