Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

 On estem?        Com denunciar?       Accés formularis

Contenidos destacados VER VIDEO  Ir a documento  Consulta toda la información sobre los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Inspección...
(hacer clic sobre cada una de las imágenes)

Contenidos destacadosTreballa amb nosaltres > CONVOCATÒRIES

12/07/2018  -  Tribunal Qualificador

El tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos de Sotsinspectors Laborals (Escala Ocupació i Seguretat Social) (Resolució 3 d'octubre de 017 ) (B.O.I. 9-10-2017), ha fet pública la DocumentoRelación de aprobados y calificaciones obtingudes corresponents al tercer exercici del procés selectiu.TREBALLA AMB NOSALTRES > CONVOCATÒRIES

10/07/2018  -  Tribunal calificador

Procesos selectivos ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 10 ha publicat, laDocumento BOEResolución de la Subsecretaría, que conté la relació d'aprovats en la fase d'oposició del procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en el Cos de Sotsinspectors Laborals, Escala de Seguretat i Salut Laboral (convocat per Resolució BOE 9-10-2017).

Els opositors aprovats hauran de presentar o remetre, en el termini de vint dies hàbils a explicar des de demà dia 11, els documents que s'indiquen en la Resolució.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

04/07/2018  -  BOE

Procesos selectivos ITSSPer a coneixement general s'informa que el Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dia 4 de juliol, ha publicat la Icono pdfResolución de 29 de juny de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, del Cos de Sotsinspectors Laborals, Escala d'Ocupació i Seguretat Social (Convocatòria any 2016).

Per a adquirir la condició de funcionaris de carrera hauran de prestar acte d'acatamiento de la Constitució i prendre possessió de les seues destinacions en el termini d'un mes, a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

29/06/2018  -  Tribunal qualificador

Lista de aprobadosCelebrada la sessió d'obertura de pliques per part del Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Resolució de 3 d'octubre de 2017, de la Sotssecretaria (BOE 9/10/2017) comunica elListado de AprobadosLISTADO DE APROBADOS corresponents al tercer exercici d'aquest procés selectiu tant d'accés lliure com de promoció interna iListado de Aprobados LA CONVOCATORIA DEL CUARTO EJERCICIO DE IDIOMAS.TREBALLA AMB NOSALTRES >CONVOCATÒRIES

26/06/2018  -  Tribunal qualificador

Oposiciones SubinspectoresCelebrada la sessió d'obertura de pliques per part del Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos de Sotsinspectors Laborals (Escala Ocupació i Seguretat Social) (Resolució 3-10-2017), est comunica el Documento BOELISTADO DE APROBADOS corresponents al tercer exercici d'aquest procés selectiu.ACORDS ITSS

26/06/2018  -  BOE

Convenio de ColaboraciónEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 26 de juny, ha publicat la Resolució d'11 de juny de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica els:


Icono pdf Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Icono pdfConvenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Els presents Convenis tindrà una durada de dos anys a partir del moment en el qual adquirisca eficàcia.ORGANISME AUTONOMO ORGANISME ESTATAL ITSS

25/06/2018  -  BOE

El Consejo de Ministros del viernes día 22 de junio, ha nombrado a Dª. María Soledad Serrano Ponz nueva Directora del Organismo Estatal Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social (nombramiento publicado en el DocumentoBOE del 23-6-018.

María Soledad Serrano Ponz és Llicenciada en Dret per la Universitat de Saragossa i màster en Prevenció de Riscos Laborals (Tècnic Superior en Ergonomia i Psicosociología aplicada). Inspectora de Treball i Seguretat Social des del 4 de novembre de 2002 previs treballs realitzats en el sector privat en l'àrea de relacions laborals.

Ha ocupat destinació com a inspectora de treball a Balears. Directora territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Extremadura i cap d'inspecció de Badajoz. Directora del Gabinet Tècnic del Sotssecretari del Ministeri de Treball i Immigració.

Fins avui ocupava el lloc de cap de la Unitat Especialitzada, Àrea Generalista (relacions laborals) en la Direcció territorial de Treball i Seguretat Social de Madrid i és mediadora del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA).
 ACORDS ITSS
Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, per al desenvolupament efectiu de la cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

15/06/2018  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui divendres dia 15 de maig, ha publicat la Resolució d'1 de juny de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica elIcono pdfConvenio con la Generalidad Valenciana, para el desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social..

El present Conveni tindrà una durada de dos anys a partir del moment en el qual adquirisca eficàcia.Trabaja con nosotros > Convocatorias

21/05/2018  -  Tribunal calificador

Relación de aprobados...Una vez celebrada en el día de hoy la sesión de apertura de plicas, el Tribunal calificador correspondiente al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud Laboral (convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y S.S. de 3 de octubre de 2017), ha hecho pública la Icono pdfRelación de aprobados en el segundo ejercicio.

A su vez se informa que la realización del tercer ejercicio se celebrará el próximo día 2 de junio de 2018, a las 9. 30 h. en el Centro de Formación Interna del Servicio Público de Empleo Estatal - Santamarca, situado en la calle Costa Rica, 30 de Madrid (Ver localización)Acords ITSS
Conveni amb la CCAA d'Andalusia, per a instrumentar la cooperació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social

21/05/2018  -  BOE

Convenio...El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dilluns dia 21 de maig, ha publicat la Resolució de 8 de maig de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual s'anuncia elIcono pdfConvenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, per a instrumentar la cooperació entre ambdues administracions públiques per al millor desenvolupament del servei públic encomanat a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El present Conveni tindrà una durada de dos anys a partir del moment en el qual adquirisca eficacia.Col·laboració institucional

03/05/2018  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dijous dia 3 de maig, ha publicat la Icono pdfResolución de 23 d'abril de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma de Cantàbria, per al desenvolupament efectiu dels principis de recíproca col·laboració i cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.Nou apartat

Campaña EuropeaLa Direcció general de la Inspecció de Treball i S. S. ha considerat oportú la creació en est assetge Web, d'una NUEVA SECCIÓN INFORMATIVA relacionada amb la Campanya Europea d'Inspecció per als anys 2017/2018, acordada pel SLIC (Comitè d'Alts Responsables de les Inspeccions de Treball) de la Unió Europea i que es va a centrar en la %o201CSeguridad i Salut dels treballadors temporals en les Empreses de Treball Temporal%o201D.

Aquesta Campanya Europea té com a objectius el control i la promoció de la seguretat i salut dels treballadors temporals contractats per ETT per a ser cedits a una EU, així com en els treballadors que són desplaçats a través d'una ETT a empreses usuàries l'activitat de les quals es desenvolupe en un altre Estat Membre de la Unió Europea.

Tot aquell interessat, pot consultar diversa documentació (tríptics informatius, enllaços d'interès, notícies, etc...). Al seu torn s'informa que l'apartat s'anirà ampliant amb els diferents documents que es vagen generant conforme avance la Campanya.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITUtilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Trámites y gestiones

Acceso a la Sede electrónica del Ministerio de Trabajo
Realice
sus trámites
y gestiones
vía electrónica


ORGANISME ESTATAL ITSS

Ir a información...
(hacer clic sobre imagen)


INFORMACIÓ CONVOCATÒRIES OPOSICIONS ITSS

Última hora
    (hacer clic sobre la imagen)

¡¡ INCLUIDOS NUEVOS DOCUMENTOS ¡¡
NUEVOS DOCUMENTOS


FULLETS INFORMATIUS OPOSICIÓNS ITSS

Consultar tríptico informativo

Consultar tríptico informativo


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


CAMPANYA EUROPEA ITSS

Acceder a toda la información de la Campaña...


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes