Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

 Consulta toda la información sobre los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Inspección...    Acceso a información: BUZÓN DE FRAUDE LABORAL    Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora-  
(fer clic sobre cadascuna de les imatges)

Contenidos destacadosCom denunciar?       Accés formularis       On estem?

Contenidos destacadosDocument d'interès
VIDEOS de la Jornada Tècnica sobre sinistralitat laboral (INSSBT 17 de maig)

27/07/2017  -  DGITSS

Jornada Técnica (17-5-2017)En el si dels acords d'intercanvi d'informació i cooperació entre les autoritats espanyoles i portugueses, es va acordar l'engegada d'una Campanya Ibèrica Prevenció d'Accidents de Treball en la qual participen la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), l'Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball (INSSBT) i l'Autoridade per a as Condiçõés do Trabalho (ACT) de Portugal.

En el marc d'aquesta campanya, el passat dia 17 de maig es va celebrar una "Jornada tècnica sobre sinistralitat laboral. Recerca i prevenció d'accidents de treball. Línies d'actuació i propostes de millora".

Per a coneixement de tot el col·lectiu de la ITSS s'adjunta un dels documents que va ser presentat en aquesta Jornada per part d'Ángel Luís Sánchez Iglesias (Inspector de Treball i S. S. destinat en la Direcció general de la ITSS) en una taula que va moderar el titular de la Sotsdirecció per a la coordinació en matèria de Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals i Mesures d'Igualtat (Rafael García Matos), a més de l'accés a tots els videos de la jornada (enllaç extern):

Descarga Caracterización de los accidentes de trabajo mortales (Estudio año 2016)

Ver video ENLACE A VIDEOS DE LA JORNADAInformació destacada
Resoluciones del departamento - Mes de agosto declarado inhábil a efectos de computo de plazos para los Procesos Selectivos

21/07/2017  -  BOE

Icono pdfResolución de 14 de juliol de 2017, de la Sotssecretaria, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost a l'efecte de còmput de terminis en les proves selectives corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 (BOE 21-7-2017).

Veure apartat. Trabaja con Nosotros > ConvocatoriasProcessos selectius ingresse Cossos d'Inspecció

14/07/2017  -  Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador del procés selectiu per a ingrés en el Cos d'Inspecció de Treball i S. S. corresponent a l'any 2015 (Ordre ESS 1774/2015), ha fet públics elsIcono pdfListados de aprobados correspondientes al examen final (segona part del curs selectiu), així com les Icono pdfRelaciones finales de aprobados classificades per ordre alfabètic i per puntuació.Trabaja con nosotros > Convocatorias Inspección

13/07/2017  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado de hoy jueves día 13, ha publicado la Icono pdfOrden ESS/661/2017, de 5 de julio, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral, convocadas por Orden ESS/1459/2016, de 7 de septiembre.

Los opositores aprobados deberán presentar o remitir, en el plazo de 20 días naturales a contar desde mañana día 13, los documentos que se señalan en la Orden citada.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.Cossos d'Inspecció

El Consell de Ministres del passat divendres dia 7 va aprovar el Icono pdfReal Decreto 702/2017 (BOE 8-7-2017), corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2017, així com elIcono pdfReal Decreto-ley 13/2017 (BOE 8-7-2017) amb una Oferta d'Ocupació Pública extraordinària i addicional per al reforç de la lluita contra el frau fiscal, en la Seguretat Social, en l'àmbit laboral i del control de la despesa. Remetem als documents adjunts per a una informació més completa.

En relació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social les places aprovades són:

AÑO 2017 - (180 places)

Destacado... Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. - 45 places (Torn lliure) 10 (promoció interna)
Destacado... Sotsinspectors Laborals (Escala Ocupació i S. S.) - 55 places (Torn lliure) 10 (promoció interna)
Destacado... Sotsinspectors Laborals (Escala Segur. i Salut Laboral) - 60 places (Torn lliure)

AÑO 2018 - (160 places)

Destacado... Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. - 45 places (Torn lliure)
Destacado... Sotsinspectors Laborals (Escala Ocupació i S. S.) - 55 places (Torn lliure)
Destacado... Sotsinspectors Laborals (Escala Segur. i Salut Laboral) - 60 places (Torn lliure)Treballa amb nosaltres > Convocatòries

06/07/2017  -  BOE

Procesos selectivos - ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dijous dia 6, ha publicat l'Ordre ESS/640/2017, de 29 de juny, per la qual es publica la Icono pdfRelación de aprobados en la fase de oposición de les proves selectives per a ingrés en el Cos de Sotsinspectors Laborals, Escala d'Ocupació i Seguretat Social, convocades per Ordre ESS/1458/2016, de 7 de setembre.

Els opositors aprovats hauran de presentar o remetre, en el termini de vint dies naturals a explicar des de demà dia 7, els documents que s'assenyalen en l'Ordre.Normativa d'interès
Publicat el Reial decret 694/2017 en desenvolupament de la Llei 30/2015 del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral

05/07/2017  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 5, ha publicat el Icono pdfReal Decreto 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.

El present reial decret té per objecte la regulació de les iniciatives i programes de formació professional per a l'ocupació, els requisits i límits de les accions formatives, els seus destinataris i la forma d'acreditació de les competències adquirides pels treballadors, així com els instruments del sistema integrat d'informació i el règim de funcionament del sistema de formació professional per a l'ocupació.

Nota: L'article 18.3 i 4 cita a la Inspecció de Treball i Seguretat SocialNOTÍCIA D'INTERES EN PREMSA
Actuacions de la ITSS contra el frau en el treball nocturn i festius

20/06/2017  -  Diario Expansion

itssLa Inspecció de Treball i Seguretat Social ha triplicat les actuacions que es desenvolupen durant els caps de setmana, els dies festius o a la nit. Així, des de 2008 a 2011, els inspectors i sotsinspectors van fer 61.528 visites i, des de 2012 a 2016, 172.392.

Aquesta evolució suposa un creixement del 180% segons la informació que ha traslladat el Sotssecretari del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social al Congrés dels Diputats.

Icono pdf- Ver noticia completa -  Icono pdf- Ver Editorial -Documents d'interès

19/06/2017  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del passat dia 17 de Juny, ha publicat el següent Conveni de Col·laboració:

Destacado...

Icono pdfConvenio de colaboración amb la COMUNITAT AUTONOMA D'ILLES BALEARS, per a la lluita contra el frau en matèria de treball no declarat, ocupació irregular, frau a la Seguretat Social i Formació Professional per a l'Ocupació. (BOE 17-6-2017)

Altres Convenis recents:

Icono pdfConvenio de colaboración amb la COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES, per a instrumentar la cooperació entre ambdues administracions públiques per al millor desenvolupament del servei públic encomanat a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (BOE 13-5-2017)
Icono pdfConvenio de colaboración amb la COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA, per a instrumentar la cooperació entre ambdues administracions públiques per al millor desenvolupament del servei públic encomanat a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (BOE 3-4-2017)
Icono pdfConvenio de colaboración amb la COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA, per al desenvolupament efectiu de la cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (BOE 30-3-2017)
Icono pdfConvenio de colaboración amb la COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA I LLEÓ, per al desenvolupament efectiu de la cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (BOE 30-3-2017)Nomenaments ITSS

02/06/2017  -  DGITSS

Irene Marín Luengo - Inspectora de Trabajo y S.S.Per a coneixement general s'informa, del nomenament d'Irene Marín Luengo (Inspectora de Treball i S. S.), com a Sotsdirectora General per a la coordinació en matèria de Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals i Mesures d'Igualtat de la Direcció general de la ITSS.

-Ver imagen ampliada-

La citada Inspectora va ingressar en el Cos d'Inspectors de Treball i S. S. l'any 2004, exercint com a tal en la Inspecció Provincial de la Corunya fins a l'any 2008.

Posteriorment va exercir funcions en la Direcció general de la ITSS, adscrita a la unitat d'Inspecció d'Inspeccions (2008-2009), com a Consellera tècnica en l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (2009-2014), com a Directora General de Treball d'Extremadura (2014-2015) i actualment exercia funcions de coordinadora en la unitat d'Una altra Àrees (2015-2017).Notícia d'interès

16/05/2017  -  MEySS - DGITSS

El passat dia 11 de maig, va tenir lloc en la seu central del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social la cerimònia de presa de possessió dels següents alts càrrecs del departament:

Gabriel Álvarez del Egido - Dtor. General ITSS (Toma de posesión 11-5-2017(Ver fotografía ampliada)

Destacado... Gabriel Álvarez del Egido – Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Destacado... Miguel Ángel García Díaz – Director General de Ordenación de la Seguridad Social

Destacado... Ildefonso de la Campa Montenegro – Director General de Migraciones

Destacado... Julio Ángel Martínez Meroño – Director General del Servicio Público de Empleo Estatal

Destacado... Paula María Roch Heredia – Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

A la cerimònia van assistir nombrosos familiars dels nous alts càrrecs; l'acte va ser presidit per la Ministra d'Ocupació i S. S., Fátima Báñez, acompanyada per Tomás Burgos, Secretari d'Estat de S. S., Juan Pablo Risc, Secretari d'Estat d'Ocupació, Pedro Llorente, Sotssecretari del departament i per Marina del Corral, Secretària d'Immigració i Emigració.Sala de comunicacions > Notícies

10/05/2017  -  DGITSS

Reunion hispano-lusa de Inspecciones de Trabajo - Madrid 9 y 10 de mayoEn el marc de l'Acord d'intercanvi d'informació i cooperació entre les Inspeccions de Treball d'Espanya i de Portugal (Autoridade per a as Condiçõés do Trabalho, ACT) de 3 d'octubre de 2003, ha tingut lloc a Madrid els dies 9 i 10 de maig de 2017 la XII Reunió de la seua Comissió Mixta de Seguiment.

La trobada entre ambdues inspeccions de treball es va iniciar amb la recepció oficial de la delegació portuguesa per part del Sr. Sotssecretari d'Ocupació i Seguretat Social, D. Pedro Llorente Cachorro.

Ver fotografía ampliadaNotícia destacada

11/05/2017  -  DT. ITSS - Cataluña

Reconocimiento a la ITSS - Barcelona

-Ver fotografía ampliada (Olesa de Montserrat - 24 de abril - Mañana-

Des de la Direcció territorial de la Inspecció de Treball i S. S. a Catalunya, s'informa que com a fruit de la col·laboració entre la ITSS i els Cossos i Forces de Seguretat de les diferents administracions, la Inspecció Provincial de Barcelona (i en concret el seu equip d'Economia Irregular), en data 24 d'abril i amb motiu de la celebració del "Dia de les Esquadres", van rebre felicitacions per la seua implicació i eficaç col·laboració en el treball d'inspecció amb tots els Mossos dŽEsquadra. sent reconeguda la seua labor amb una placa i un diploma.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Normativa i Documentació

Imagen apartado "Convenios de Cooperación Internacional"Des de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica es comunica la inclusió en l'apartat d'Atenció al Ciutadà> Normativa i Documentació, de Una Nova section Sota el títol de Convenis de Cooperació Internacional, Dins el Com es troben els Convenis de Cooperació de la inspecció de Treball i Seguretat Social amb les Inspeccions de Portugal, França, Polònia i Romania.Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITLluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
d'Igualtat - Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad
Red de empresas con Distintivo
“Igualdad en la Empresa” (Red DIE) (9-6-2017)
Destacado...

MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes