Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

 Com denunciar?  Accés formularis  On estem?  Llibre de visitesFelicitació Nadal

NAVIDAD 2015 - Web ITSSEstadístiques departament

18/12/2014  -  MEySS

Afiliados extranjerosAtenció al ciutadà > Normativa i Documentació > Informació MEySS

Icono pdfAfiliació S.S. Estrangers (Noviembre 2014)  Icono ExplorerVeure noticia MEySSDocument de interès

17/12/2014  -  INSHT - MEySS

L'Institut Nacional de la Seguretat i Higiene en el Treball, va presentar el mes passat a través de la seva pàgina Web, el “Informe sobre l'Estat de la Seguretat i la Salut en el Treball de 2013”.

Aquest any l'Informe aprofundeix en les estadístiques de danys a la salut amb especial referència als accidents de treball i malalties professionals i s'enriqueix amb un important estudi sobre les condicions d'ocupació i sinistralitat en el sector pesquer, en el qual, a més, s'aborden de forma detallada les característiques sociodemogràfiques i les condicions de treball d'aquesta activitat que requereix una atenció específica.

Destacado... (A destacar l'apartat 4: INSPECCIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT LABORAL).Treballa amb nosaltres > Convocatòries

12/12/2014  -  Tribunal qualificador

Procesos selectivos ITSSUna vegada celebrada la sessió d'obertura de pliques corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social convocat per Ordre ESS/1363/2013 (BOE del 16-7-2013), el Tribunal qualificador ha fet pública la relació amb noms i cognoms dels opositors que han superat l'examen pràctic del curs selectiu.

Icono PDFVeure relació d'opositors per ordre de puntuació obtinguda (12-12-2014)

 Treballa amb nosaltres > Convocatòries

01/12/2014  -  Tribunal qualificador

Oposiciones InspecciónEl Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, convocat per Ordre *ESS 1566/2014 (BOE 3-9-2014), fa públics els qüestionaris corresponents al primer exercici celebrat el passat dia 30 de novembre de 2014 (accés lliure i promoció interna).

icono pdfSotsinspectors 2014 - Qüestionari primer exercici (accés lliure)
icono pdfSotsinspectors 2014 - Qüestionari primer exercici (promoció interna)Noticia destacada

12/11/2014  -  BOE

Els rebuts de la nòmina dels treballadors hauran d'incorporar l'aportació de l'empresari a la Seguretat Social, segons consta en l'Ordre Ministerial publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat.

La Icono pdfOrdre Ministerial ESS 2098/2014 (BOE 11-11-2014), que entra en vigor avui dimecres dia 12 de novembre, dóna compliment al previst en l'article 104.2 de la Llei General de la Seguretat Social, afegit per la Llei 27/2011 d'1 d'agost sobre actuació, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.Notícies d'interès

24/10/2014  -  IPTSS Granada

Entrega medalla
En ocasió dels actes commemoratius de la festivitat de la Verge del Pilar, Patrona de la Guàrdia Civil, celebrats el passat dia 10 d'octubre en la Comandància de la Guàrdia Civil de Granada, el Ministre d'Interior, a proposta del Director General de la Guàrdia Civil, ha concedit a la Cap d'Inspecció de Granada, Dª Cristina Apecechea Celaya, l'ingrés en l'Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil en la seva categoria de Creu amb distintiu blanc.23/10/2014  -  DT Canarias

Imagen de la reunión
La Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Canàries i la Direcció general de Treball del Govern de Canàries, van presentar ahir la programació d'actuacions de la ITSS a Canàries pel 2015 per a la seva consideració de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

 10/10/2014  -  IPTSS Canarias

Fotografía de la Inspectora
En ocasió dels actes commemoratius de la festivitat del Dia de la Policia Nacional, celebrat el passat 2 d'Octubre, la Comissaria del Cos Nacional de Policia de Maspalomas (Las Palmas de Gran Canària), va agrair la labor i col·laboració professional mostrada per la Inspectora de Treball i Seguretat Social Dª. Ana Pérez López.Atenció al ciutadà > Normativa

Actualización normativaAmb l'objectiu de recollir les recents modificacions legislatives efectuas en les normes referides a l'àmbit laboral, s'ha procedit a actualitzar l'apartaddo: Atenció al ciutadà > Normativa.

Entre uns altres poden consultar-se els textos totalment actualitzats de les següents normes: Estatut dels Treballadors, Llei General de la Seguretat Social, Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com les Lleis i Reglaments referits específicament a la Inspecció de Treball i S. S.Actuacions ITSS

07/10/2014  -  DGITSS

Informe anual ITSS - 2013La Direcció general de la Inspecció –Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social-, està obligada, per raons legals o exigències de gestió, a elaborar tres memòries o informes; la regulada en els articles 20 i 21 del Conveni 81 i articles 26 i 27 del Conveni 129 de la *OIT; l'establerta en els acords i programes del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció (*SLIC) de la Unió Europea, i la corresponent al Pla Integrat d'actuació aprovat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

El Icono pdfInforme anual ITSS 2013 que ara es presenta, s'ha elaborat tenint en compte els requisits de les tres instàncies assenyalades, així com els suggeriments i observacions rebudes sobre les dels anys anteriors.

El present Informe pretén reflectir i fer-se ressò no solament del conjunt de les activitats del Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sinó també deixar constància d'aquelles iniciatives i mesures de modernització i reforma empreses durant l'exercici, presentant una imatge integrada del conjunt de l'actuació.Noticia destacada

22/08/2014  -  MEySS

Lucha contra el Fraude laboralLa bústia de lluita contra el frau laboral, ha aconseguit en el seu primer any de funcionament que la Inspecció de Treball i Seguretat Social hagi iniciat 8.192 actuacions inspectores, de les quals s'han resolt ja 5.377; aquestes actuacions han aflorat 1.592 llocs de treball submergits i liquidat quotes a la Seguretat Social per 1,4 milions d'euros, sancionant les empreses infractores amb multes per un import total de 4,4 milions d'euros.

Veure notícia completa:
Icono explorerGabinet de premsa MEySS y Icono explorerSala de Premsa MoncloaInformació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITnovetat ocupació
Presentat el nou Portal d'Ocupació i Autoocupació: "Empra't"

18/07/2014  -  MEySS

Ir al Portal de Empleo (MEySS)- "Empléate"La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha presentat el primer portal públic d'ocupació d'àmbit nacional, amb el nom "Empra't": Icono ExplorerPortal d'ocupació Icono ExplorerPortal d'Autoocupació.

L'objectiu és aglutinar tota l'oferta laboral, la dels serveis públics d'ocupació i la de tots els portals i empreses privades que vulguin sumar-se a la iniciativa, de manera que, a través d'aquesta eina, es podrà accedir a milers d'ofertes de ocupació en constant actualització i disposar d'informació sobre els perfils més buscats.

Així mateix, els usuaris de "Empra't" podran incloure el seu currículum a la web, al qual podran accedir milers d'empreses, i disposar de serveis d'alerta i missatgeria. Les empreses, per la seva banda, podran publicar les seves ofertes, veure els currículums dels aspirants i fer un seguiment dels llocs oferts.Notícia destacada

16/07/2014  -  MEySS

Acto de entrega de Medallas (Escuela ITSS - Madrid 25 de Julio de 2014)(Veure fotografia ampliada)

El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz (pertanyent al Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S.) i la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, van presidir ahir dia 15 l'acte de lliurament de condecoracions dels Ministeris de l'Interior i d'Ocupació i Seguretat Social, als funcionaris que han destacat en la seva labor en la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

Les persones distingides amb aquestes condecoracions són quatre funcionaris del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, entre ells els Inspectors de Treball i S. S., Beltrán de la Torre Pedrosa i Juan José Camino Frías, (primer i tercer per l'esquerra en la fotografia), així com a diversos agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Ir a video: Campaña "Dale la vuelta al fraude"En l'acte, desenvolupat a l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a Madrid, la ministra d'Ocupació va subratllar que la lluita contra el frau laboral i de Seguretat Social permet que el mercat de treball a Espanya funcioni millor, “sigui més equilibrat i més just”; “també contribueix al fet que el nostre Estat de Benestar sigui sostenible i viable, ara i en el futur”, va remarcar.


Icono ExplorerVeure notícia completa - Gabinet Premsa MEySS   
Icono ExplorerVeure video Campanya "Dóna-li la volta al frau"Preguntes Freqüents

Pregunta respuesta

Es considerarà obstruccions a la tasca inspectora les accions o omissions que pertorbin, retardin o impedeixin l'exercici de les funcions que s'encomanen als inspectors de Treball i SS i als subinspectors d'Ocupació i S.S. amb vista a la vigilància del compliment de les disposicions legals, reglamentàries i convenis col · lectius.

Aquestes accions o omissions es qualifiquen com a greus excepte en els supòsits considerats expressament com a lleus o molt greus. (Art. 50.2 RDL 5/2000):(Veure contestació completa -nº 8- a "Veure més")

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióNoticia destacada

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha presentat la nova web Icono explorer"Tu Seguridad Social", una pàgina dissenyada per facilitar al ciutadà-de forma privada-informació individualitzada sobre la seva relació amb el sistema.

Nuevo sitio Web: "Tu Seguridad Social" - Trámites y datos personalizadosEl més nou del disseny de "El teu Seguretat Social" és que serà diferent per a cada usuari perquè es correspondrà a la seva circumstància i condicions laborals. És un espai privat on podrà trobar informació completa de qualsevol relació que el ciutadà mantingui amb la Seguretat Social com a treballador, pensionista, beneficiari d'assistència sanitària, etc.Notícia d'interès

06/06/2014  -  DGITSS

Campaña Europea Caídas al mismo nivelEspanya inicia la Campanya Europea d'Inspecció per a l'any 2014, acordada pel Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció de Treball de la UE, i que està dedicada al risc de caigudes al mateix nivell.

La campanya compta amb el suport de la Unió Europea i es va a dur a terme de forma simultània en vint-i-cinc Estats membres de la UE. 

Icono PDFNota premsa - "Campanya Europea d'Inspecció 2014, caigudes al mateix nivel"Lluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

  Información y atención administrativa - MEYSS


Collabora amb la Inspecció...

      Buzón de Fraude Laboral


Serveis al ciutadà

  Informació administracions:
Enlace a Punto de acceso general 

Accés electrònic serveis públics:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
    d'Igualtat - Ministeri de
   Sanitat, Serveis Socials 
           i Igualtat  
  

           Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
www.igualdadenlaempresa.es 

Icono pdfBoletín Igualdad nº 19
"Comunicación y sensibilización
para igualdad empresa" (2-12-14)
 
Icono pdfBoletín temático
Igualdad (25-11-2014)
 
Icono pdfBoletín temático Igualdad
(Director General ITSS - Pág. 23)


Tauló electrònic Edictes

   Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
     -Notificació d'actes-
Calmi electrònica MEySS


ITSS: Llibre de Visites-i

Enllaç a LVE
Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles

 


ESCOLA ITSS

escuela destacado
CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes


Organització Internacional del Treball (ONU-OIT)

Enllaç a OIT 
    Normes Internacionals