Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

 Com denunciar?  Accés formularis  On estem?  Llibre de visitesNueva Ley Ordenadora del Sistema de la ITSS
Soledad Ramos, Begoña Buces, Elena Ruiz, Pedro Llorente (Subsecretario), Fátima Báñez (Ministra), Jose Ignacio Sacristán, Graciela de Andrés, Ángel Luis Sanchéz-Iglesias, Rafael García y Gabriel Álvarez (Gabinete Subsecretario)
(Veure imatge ampliada)

Logotipo ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 22, ha publicat laIcono pdfLLEI 23/2015, de 21 de juliol, ORDENADORA DEL SISTEMA D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.

La present Llei entra en vigor el dia 23 de juliol

Queda derogada la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la disposició final primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, així com quantes altres disposicions s'oposin a l'establert en la present llei. Les normes reglamentàries actualment en vigor continuaran sent aplicable, en tant no contradiguin o s'oposin a la present llei, fins a tant es procedeixi a la seva derogació o modificació per les normes previstes en la disposició final tercera.

A la seu central del Ministeri d'Ocupació i S. S., ha tingut lloc la presentació d'aquesta Llei. La mateixa ha estat clausurada per part de Fátima Báñez, Ministra d'Ocupació i S. S.
Ver video Campaña de lucha contra el fraude laboral
Veure VIDEO
Campaña "Lluita contra el frau laboral" (amb so)

Icono pdfVeure resum d'imatges de l'acte (DGITSS)
Icono ExplorerEnllaç a notícia del Gabinet de Premsa MEySS (22-7-2015)
Icono ExplorerAnar a Nota de Premsa (MEySS)
Icono ExplorerAnar a fotogalería (MEySS)Actualitat Normativa
Modificació de diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat Social (liquidació i ingrés de quotes)

27/07/2015  -  BOE

Logotipo BOEEl Butlletí Oficial de l'Estat del passat dissabte dia 25 de juliol, ha publicat el Icono pdfReial decret 708/2015, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat Social per a l'aplicació i desenvolupament de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, i d'altres disposicions legals..Ir al apartado: ITSS es noticia... 

Icono ExplorerBARCELONA: Operación policial, en colaboración con la Inspección de Trabajo, por un delito contra...
Icono ExplorerNACIONAL: El plan de lucha contra el fraude aflora 288.000 empleos irregulares desde 2012... 

Icono ExplorerGIPUZKOA: Trabajadores sin contrato, que no estaban dados de alta en la Seguridad Social...
Icono ExplorerBILBAO: La Inspección de Trabajo levanta acta de infracción por un accidente de trabajo...

Nota: Els diferents enllaços que s'inclouen en aquest apartat corresponen a mitjans de comunicació externs (diverses fonts digitals). La Inspecció de Treball i S. S. no es fa responsable de la informació oferta, que solament ofereix per motius divulgatius.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

21/07/2015  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 21 de juliol, ha publicat laIcono pdfOrden ESS/1466/2015, de 6 de juliol, per la qual per la qual es corregeixen errors en l'Ordre ESS/1298/2015, de 18 de juny, per la qual es publica la relació d'aprovats en la fase d'oposició de les proves selectives d'ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, convocades per Ordre ESS/1566/2014, de 26 d'agost.Qui som > Organigrama

21/07/2015  -  DGITSS

Fotografía - Rafael Luis García MatosDes de la Direcció general de la ITSS s'informa que l'Inspector de Treball i Seguretat Social, Rafael Luis García Matos, fins ara destinat en la Unitat de Suport a la Direcció general de la ITSS a Madrid, és des d'avui dia 21 de juliol el nou Sotsdirector General per a la Coordinació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Mesures d'Igualtat en substitució de Rafael Martínez Taules.

El citat Inspector de Treball i S. S. pertany a la Inspecció des de 1991, any en què va ingressar com a Inspector de Treball i S. S. en la Inspecció Provincial de Treball i S. S. de León (en pràctiques) i posteriorment a Bilbao (any 1992).

Icono pdfConsultar breus notes biogràfiques - Rafael Luis García MatosTreballa amb nosaltres > Convocatòries

17/07/2015  -  Tribunal qualificador

Información procesos selectivos ITSS - Inspectores de Trabajo y S.S.El Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Ordre ESS 1567/2014 - BOE 3-9-2015), fa pública laIcono pdfRelació d'opositors que han SUPERAT EL QUART EXERCICI de la fase d'oposició corresponent al procés selectiu. Així mateix, s'inclou la relació dels aspirants que han SUPERAT LA FASE D'OPOSICIÓ, tant de torn lliure com de promoció interna amb les puntuacions obtingudes en cada exercici i la nota final. La llista es fa pública per ordre alfabètic i per ordre de puntuació.

També es fa pública laIcono pdfResolució del President del Tribunal convocant la fase de concurs dels opositors del sistema d'accés per promoció interna, de conformitat amb l'establert en l'Annex I. punt B. apartat B) de la convocatòria (Ordre ESS/1567/2014, de 26 d'agost). El termini per presentar la documentació referida en la convocatòria per a la fase de concurs, en un termini de 20 dies naturals a partir del següent al d'aquesta publicació.Nova Llei de Inspecció
Aprovada la Llei Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social

ITSS - Nueva Ley Ordenadora de la ITSSEl ple del Senat ha aprovat, amb data de 9 de juliol, el projecte de la Llei Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, culminant així la seva tramitació en les Corts Generals que es va iniciar el 31 de març de 2015. Aquesta Llei substitueix a la fins ara vigent Llei 42/1997, de 14 de novembre, *Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Aprobada por las Cortes - Nueva Ley Ordenadora de la ITSSCal destacar que l'avantprojecte d'aquesta Llei concitó un ampli consens entre els seus principals destinataris, una vegada va ser sotmès a la consideració de de Comunitats Autònomes, Interlocutors Socials i associacions representatives dels funcionaris integrants dels Cossos Nacionals d'Inspecció.

La nova Llei *Ordenadora suposa un pas més en l'adaptació de la Inspecció a l'organització territorial de l'Estat, consolidant la doble dependència de l'Administració General de l'Estat o de l'autonòmica en funció de qui ostenti la competència sobre la matèria subjecta a inspecció, i convertint la DGITSS en un organisme autònom en la presa de decisions del qual participen òrgans estatals i autonòmics, com a titulars que són de les competències en les matèries sotmeses a la vigilància de la ITSS.

Icono pdfText de la Llei presentat en el Senat i aprovat sense modificacions (BOCG 13-7-2015) (BOCG 24-6-2015)
Icono ExplorerSenat d'Espanya - Informació completa tramitacióModificació legislativa
Novetat legislativa: Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i Reials decrets sobre senyalització, agents cancerígenos i agents químics

06/07/2015  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dissabte 4 de juliol, ha publicat el Icono pdfReal Decreto 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents *cancerígenos durant el treball i el Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.L'Escola ITSS al dia...
Activitats Escola ITSS: Finalització del Curs d'habilitats directives i finalització del curs selectiu de Inspectors

02/07/2015  -  Escuela ITSS

L'Escola ITSS informa:

Ampliar imagen

Destacado... El passat dia 24 de juny va finalitzar el curs de "Habilitats directives" que s'ha vingut desenvolupant a l'Escola de la Inspecció de Treball per 18 Caps d'Inspecció durant els últims mesos en la modalitat mixta (“On line” i presencial). En imatge, participants al costat de dos professors i el Director de l'Escola l'últim dia d'impartició.

Ampliar imagen

Destacado... El passat dia 30 de juny va finalitzar a l'Escola de la ITSS el curs selectiu per a Inspectors de Treball i S.S de nou ingrés; el curs de pràctiques s'ha impartit durant 6 mesos. Posen els 19 inspectors (12 dones i 7 homes) que han finalitzat el curs, juntament amb el Director de l'Escola. (Veure imatge 2)Treballa amb nosaltres > Convocatòries
SOTSINSPECTORS 2014 - Nota informativa anunciant la data de començament del curs selectiu (proper dia 21 de setembre)

02/07/2015  -  Escola ITSS

L'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social fa pública unaIcono pdfnota informativa comunicant que la data de començament del Curs Selectiu serà el proper dia 21 de setembre de 2015 a les 9.00 hores.

Aquest curs es desenvoluparà a la seu de l'Escola (Av. Rafael Alberti, nº 18 - Madrid - Veure localització), estant prevista la seva finalització el 25 de novembre de 2015.01/07/2015  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 1 de juliol, ha publicat l'Ordre *ESS/1298/2015, de 18 de juny, per la qual s'anuncia la Icono pdfRelació de aprovats de la fase d'oposició de les proves selectives d'ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, convocades per Ordre *ESS/1566/2014.

Els opositors aprovats hauran de presentar o remetre, en el termini de vint dies naturals a explicar des de l'endemà a la publicació de l'Ordre en el BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) els documents que en la mateixa s'assenyalen.Notícia de interès

02/07/2015  -  IPTSS - Málaga

Entrega Medalla al Mérito Profesional - Victor de Santos SánchezEl passat dia 25 de juny es va celebrar en el Saló d'Actes d'Unicaja a Màlaga, la I TROBADA ANDALÚS DE LA *INSPECCION DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL I ELS GRADUATS SOCIALS.

Després de l'acte d'inauguració, realitzat pel Director Territorial de la *ITSS d'Andalusia, D. Víctor de Santos Sánchez i pel President del Consell Andalús de Graduats Socials D. J. Esteban Sánchez Montoya, van estar presents els presidents dels Col·legis de Graduats Socials d'Andalusia, Caps d'Inspecció de Treball i Seguretat Social d'Andalusia, Caps d'Unitat, Inspectors de Treball i Seguretat Social i Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social de la comunitat autònoma andalusa , així com Graduats Socials *ejercientes i altres assistents.Noticia destacada

26/06/2015  -  DT ITSS - Madrid

Agustín Puente de Pinedo (Subinspector de Empleo y S.S. - Madrid)El 24 de Juny de 2015, Dia de Sant Joan, Festivitat de la Policia Municipal de Madrid, Don Agustín Puente de Pinedo, Sotsinspector d'Ocupació i Seguretat Social de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Madrid, ha estat condecorat amb la Medalla al Mèrit Professional d'aquesta institució.

La medalla imposada per l'Alcaldessa de Madrid, Donya Manuela *Carmena, suposa el reconeixement al nostre company, per la seva col·laboració permanent en el desenvolupament de funcions d'inspecció amb la SECCIÓ D'INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ DE SERVEIS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID, entre unes altres, en els sectors d'activitat nocturns de la capital.

La Policia Municipal ha volgut mitjançant aquest acte reconèixer i agrair l'esforç, dedicació i compromís d'Agustín amb aquesta Secció. (Veure notícia completa imatges)Novetat legislativa ITSS
Creada la Unitat Especial d'Inspecció en matèria de Formació professional per el ocupació

24/06/2015  -  BOE

ITSS - Creada Unidad EspecialEl Butlletí Oficial de l'Estat del dimecres dia 24 de juny, ha publicat la Icono pdfOrden ESS 1221/2015 per la qual es crea la Unitat Especial d'Inspecció en matèria de formació professional per a l'ocupació.

Aquesta Unitat Especial dependrà orgànica i funcionalment de l'Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a través de la seva integració en l'Adreça Especial d'Inspecció adscrita a l'Autoritat Central. Les funcions encomanades a aquesta Unitat estan assenyalades en l'article 2; l'àmbit d'actuació d'aquesta Unitat serà nacional.

Per al desenvolupament de les comeses previstes, comptaran amb el personal inspector que, d'acord amb les dotacions existents en les relacions de llocs de treball vigents, es determini.Processos selectius ITSS 2015

23/06/2015  -  DGITSS

La Direcció general de la *ITSS informa que en ocasió de la introducció de modificacions en el desenvolupament del procés selectiu per a l'ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, s'han procedit a elaborar unes notes informatives relatives als canvis introduïts per facilitar, en la mesura del possible, la preparació dels aspirants.

Procesos selectivos ITSS - Año 2015Icono pdfInspectors 2015 - Nota informativa sobre modificacions a introduir en la convocatòria 2015
Icono pdfSotsinspectors 2015 - Nota informativa sobre modificacions a introduir en la convocatòria 2015

No obstant això, ha d'advertir-se del caràcter provisional de les mateixes, atès que aquestes modificacions encara no han estat objecte d'autorització per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual cosa no tindran caràcter definitiu fins a tant la convocatòria corresponent no sigui objecte de publicació en BOE.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

22/06/2015  -  13.21 h. - Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu de l'any 2013 per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Ordre *ESS 1595/2013 BOE 2-9-2013), fa pública la següent informació:

Información Procesos selectivos ITSSIcono pdfQualificacions de la segona part del curs selectiu (accés lliure)

Icono pdfRectificació qualificacions i llistat corregit (promoció interna) - Advertits dos errors en les qualificacions corresponents a la segona part del Curs Selectiu (promoció interna), es procedeix a la seva esmena i publicació del llistat corregit

Icono pdfRELACIONS COMPLETES (per ordre alfabètic i per ordre de qualificacions obtingudes - Prom. Interna i Accés Lliure)Oposicions Inspecció
INSPECTORS 2014 - Resolució del Tribunal qualificador amb el nomenament d'assessors especialistes en idiomes (cambra exercici)

22/06/2015  -  Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador el procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Ordre ESS 1567/2014), ha dictat laIcono pdfResolució que s'acompanya en la qual es procedeix a nomenar assessors, amb veu però sense vot, per col·laborar en la realització del quart exercici d'idiomes de la fase d'oposició del procés selectiu.19/06/2015  -  Tribunal qualificador

Oposición inspectoresEl Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos d'Inspectors de Treball i Seguretat Social (Ordre ESS/1567/2014 -BOE 3-9-2014), després de la sessió pública d'obertura de pliques corresponent al tercer exercici de la fase d'oposició, procedeix a publicar la Icono PDFrelació d'aprovats del mateix.

Així mateix, es convoca als opositors que han superat el tercer exercici, tant del torn lliure com de promoció interna, per a la realització del Icono PDFquart exercici del procés que tindrà lloc el dia 30 de juny de 2015, a les 10:00 hores, a l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, situada en l'Avinguda Rafael Alberti nº 18 de Madrid.Notícia destacada

08/06/2015  -  IPTSS Sevilla

Entrega de medalla Director Territorial AndalucíaEl passat 28 de maig l'Excm. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Sevilla va distingir a D. Víctor de Santos Sánchez, Director Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Andalusia, com a col·legiat d'honor, categoria d'or, en el seu acte anual d'imposició de medalles i condecoracions.Esdeveniment de interès
9 de juny - Dia Internacional dels arxius - La Inspecció de Treball i Seguretat Social en l'Arxiu Central MEYSS

26/05/2015  -  MEySS

Día 9 de junio - Día internacional de los archivosEl dia 9 de juny es commemora el "Dia Internacional dels Arxius"; el motiu és la creació, el 9 de juny de 1948, del Consell Internacional d'Arxius (*ICA).

Aquesta institució no governamental va ser fundada sota l'auspici de la UNESCO per defensar la conservació i protecció del patrimoni documental i reuneix a les institucions arxivístiques i professionals de tot el món. Des de la seva creació ha tingut com a objectiu l'elaboració de normes comunes i documents de bones pràctiques que afavoreixin la gestió eficaç dels centres, la difusió dels documents d'arxiu i la protecció del patrimoni documenta.

En aquest any 2015, la Sotsdirecció General d'Informes Socioeconòmics i Documentació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, ha volgut dedicar la commemoració a la INSPECCIÓ DE TREBALL I S. S.

Veure enllaç: Estudis, Biblioteques i Arxius (MEySS)Notícia destacada

11/05/2015  -  BOE

Normativa - BuquesEl Butlletí Oficial de l'Estat del dissabte dia 9 de maig, ha publicat el Reial decret 357/2015 pel qual es regula el control del conveni sobre treball marítim en els bucs espanyols. El Conveni sobre el Treball Marítim 2006, aprovat per la Conferència Internacional del Treball de l'Organització Internacional del Treball el 23 de febrer de 2006, va ser ratificat pel Regne d'Espanya el 4 de febrer de 2010, publicant-se en el (BOE 22-1-2013) el seu Instrument de Ratificació, amb entrada en vigor el 20 d'agost de 2013.

Aquesta disposició té per objecte determinar l'estructura del procediment coordinat d'inspecció i control dels requisits que han de complir els bucs civils espanyols als quals sigui aplicable el citat Conveni, així com incorporar a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/54/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre, sobre determinades responsabilitats de l'Estat del pavelló en matèria de compliment i control de l'aplicació del Conveni sobre el treball marítim, de 2006.Document de treball

13/04/2015  -  DGITSS

La Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a proposta de la Sotsdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica, en la seva condició d'Autoritat Centralk de la ITSS, ha dictat el següent Criteri Tècnic en matèria de contractació temporal:

Icono pdfCRITERI TÈCNIC ITSS nº 95/2015 en matèria de CONTRACTACIÓ TEMPORAL (8-4-2015)

En el desenvolupament d'aquest CT s'aborden els següents continguts:

-Contracte d'obra o servei determinat, -Contracte eventual per circumstàncies de la producció, -Contracte d'interinitat, -Regles comunes, -Transformació de contractes temporals en indefinits, -Irregularitats administratives més freqüents, -Contracte de relleu, -Contracte eventual primer ocupació, -Contracte temporal de foment de l'ocupació de persones amb discapacitat i Mesures derivades de l'actuació inspectora.Treballa amb nosaltres

24/03/2015  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dilluns dia 23 de març, ha publicat elIcono pdfReial Decret 196/2015, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2015. En relació amb els cossos específics d'Inspecció, les places ofertes són les que s'assenyalen en el quadre que es adjunta.

Al seu torn en el mateix Butlletí Oficial de l'Estat, s'ha publicat elIcono pdfReial Decret-llei 3/2015 pel qual es preveu una Oferta d'Ocupació Pública extraordinària i addicional per lluitar contra el frau en els serveis públics pel qual, entre unes altres, en el seu article 3 s'afegeixen 19 places al Cos Superior d'Inspectors de Treball i S.S. i 43 places al de Sotsinspectors d'Ocupació i S.S.

Oferta de Empleo Público - Año 2015 (Cuerpos de Inspección)

Per conèixer tota la informació sobre els cossos d'Inspecció, pot consultar-se el enllaç: Treballa amb nosaltres > Què oferimInformació de interès
Inspecció de Treball i Seguretat Social - Mesures de lluita contra el frau laboral

02/03/2015  -  DGITSS

Ministerio de Empleo y Seguridad SocialEls passats dies 24 i 25 de febrer es van exposar al Congrés dels Diputats diverses mesures de lluita contra el frau laboral entre les quals es troben la proposta de crear una Unitat especial de lluita contra el frau dins de la Inspecció de Treball, per controlar els cursos de formació, amb capacitat fins i tot de sancionar qualsevol irregularitat en aquest àmbit.

També es va abordar la necessitat de reformar la Llei *Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb l'objectiu de reforçar els instruments de lluita contra el frau i dotar-la d'una major autonomia, permetent, al seu torn, una major coordinació amb les Comunitats Autònomes, les Forces i Cossos de la Seguretat de l'Estat, la Fiscalia General de l'Estat i els Jutjats i Tribunals (veure enllaços externs relacionats).        

Icono ExplorerCongrés dels Diputats Icono ExplorerNotícia 1 Icono ExplorerNotícia 2 Icono ExplorerNotícia 3Noticia destacada

22/08/2014  -  MEySS

Lucha contra el Fraude laboralLa bústia de lluita contra el frau laboral, ha aconseguit en el seu primer any de funcionament que la Inspecció de Treball i Seguretat Social hagi iniciat 8.192 actuacions inspectores, de les quals s'han resolt ja 5.377; aquestes actuacions han aflorat 1.592 llocs de treball submergits i liquidat quotes a la Seguretat Social per 1,4 milions d'euros, sancionant les empreses infractores amb multes per un import total de 4,4 milions d'euros.

Veure notícia completa:
Icono explorerGabinet de premsa MEySS y Icono explorerSala de Premsa MoncloaInformació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITPreguntes Freqüents

Pregunta respuesta

Es considerarà obstruccions a la tasca inspectora les accions o omissions que pertorbin, retardin o impedeixin l'exercici de les funcions que s'encomanen als inspectors de Treball i SS i als subinspectors d'Ocupació i S.S. amb vista a la vigilància del compliment de les disposicions legals, reglamentàries i convenis col · lectius.

Aquestes accions o omissions es qualifiquen com a greus excepte en els supòsits considerats expressament com a lleus o molt greus. (Art. 50.2 RDL 5/2000):(Veure contestació completa -nº 8- a "Veure més")

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióLluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


INSHT - Recomanacions Treballar amb calor

Trabajar con calor


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Tauló electrònic Edictes

   Ir al Tablón Edictal Único - BOE
Información TEU - BOE
Preguntas Frecuentes

Ir a BOE - Búsquedas Tablón Edictal Único
Búsquedas Anuncios TEU

Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
      -Notificación de actos-
    Sede electrónica MEySS


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
d'Igualtat - Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad nº 26
"Seguimiento y evaluación
planes de igualdad" (Junio-15)
 Destacado...
Icono pdfBoletín Igualdad nº 25
"Distribución flexible tiempo
de trabajo" (Mayo-15)


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSHT

Accede a los portales temáticos INSHT


Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles


ESCOLA ITSS

escuela destacado


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes


Organització Internacional del Treball (ONU-OIT)

Enllaç a OIT 
Normes Internacionals