Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

 Com denunciar?  Accés formularis  On estem?  Llibre de visitesnovetat ocupació
Presentat el nou Portal d'Ocupació i Autoocupació: "Empra't"

18/07/2014  -  MEySS

Ir al Portal de Empleo (MEySS)- "Empléate"La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha presentat el primer portal públic d'ocupació d'àmbit nacional, amb el nom "Empra't": Icono ExplorerPortal d'ocupació Icono ExplorerPortal d'Autoocupació.

L'objectiu és aglutinar tota l'oferta laboral, la dels serveis públics d'ocupació i la de tots els portals i empreses privades que vulguin sumar-se a la iniciativa, de manera que, a través d'aquesta eina, es podrà accedir a milers d'ofertes de ocupació en constant actualització i disposar d'informació sobre els perfils més buscats.

Així mateix, els usuaris de "Empra't" podran incloure el seu currículum a la web, al qual podran accedir milers d'empreses, i disposar de serveis d'alerta i missatgeria. Les empreses, per la seva banda, podran publicar les seves ofertes, veure els currículums dels aspirants i fer un seguiment dels llocs oferts.Notícia destacada

16/07/2014  -  MEySS

Acto de entrega de Medallas (Escuela ITSS - Madrid 25 de Julio de 2014)(Veure fotografia ampliada)

El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz (pertanyent al Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S.) i la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, van presidir ahir dia 15 l'acte de lliurament de condecoracions dels Ministeris de l'Interior i d'Ocupació i Seguretat Social, als funcionaris que han destacat en la seva labor en la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

Les persones distingides amb aquestes condecoracions són quatre funcionaris del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, entre ells els Inspectors de Treball i S. S., Beltrán de la Torre Pedrosa i Juan José Camino Frías, (primer i tercer per l'esquerra en la fotografia), així com a diversos agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Ir a video: Campaña "Dale la vuelta al fraude"En l'acte, desenvolupat a l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a Madrid, la ministra d'Ocupació va subratllar que la lluita contra el frau laboral i de Seguretat Social permet que el mercat de treball a Espanya funcioni millor, “sigui més equilibrat i més just”; “també contribueix al fet que el nostre Estat de Benestar sigui sostenible i viable, ara i en el futur”, va remarcar.


Icono ExplorerVeure notícia completa - Gabinet Premsa MEySS   
Icono ExplorerVeure video Campanya "Dóna-li la volta al frau"Treballa amb nosaltres > Convocatòries
INSPECTORS 2013 - Relació d'aprovats i qualificacions de la fase d'oposició i obertura de la fase de concurs de mèrits

15/07/2014  -  11.29 h. - Tribunal qualificador

Información Convocatorias oposiciones ITSSEl Tribunal qualificador del procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Ordre ESS 1595/2013, de 30 de juliol), fa públiques les RELACIONS TOTALS D'APROVATS I LES SEVES QUALIFICACIONS (tant d'accés lliure com de promoció interna), dels quatre exercicis de la fase d'oposició per ordre alfabètic i per puntuació.

Icono PDFAprovats i qualificacions fase oposició (accés lliure - ordre alfabètic i puntuació)
Icono PDFAprovats i qualificacions fase oposició (promoció interna - ordre alfabètic i puntuació)

Així mateix, es procedeix a l'obertura de la FASE DE CONCURS DE MÈRITS dels opositors del sistema d'accés per promoció interna, havent de presentar la documentació referida en la convocatòria en el termini de 20 dies naturals.

Icono PDFObertura fase de concurs de mèrits (promoció interna)14/07/2014  -  21.05 h. - Tribunal qualificador

Celebrada en el dia d'avui la sessió pública d'obertura de pliques, el Tribunal qualificador del procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Ordre ESS 1595/2013, de 30 de juliol), ha fet pública la RELACIÓ D'APROVATS AIXÍ COM LES SEVES QUALIFICACIONS (tant d'accés lliure com de promoció interna), corresponents al quart exercici d'idioma d'aquest procés selectiu.Organització ITSS

11/07/2014  -  IPTSS - Madrid

Nueva sede IPTSS - Madrid (a partir del lunes 7 de julio)Per a coneixement general s'informa que la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Madrid trasllada la seva seu a partir del dilluns dia 7 de juliol, a la Plaça d'Emilio Jiménez Milles, n º 1 (28008 - Madrid), cantonada amb Plaça d'Espanya, 17. (Veure localització)

Per tant des d'aquest dia, tota la correspondència i qualsevol assumpte relacionat amb aquesta Inspecció Provincial, s'haurà d'adreçar a la nova adreça indicada.

S'informa que el telèfon de la centraleta seguirà sent el mateix que venia utilitzant fins ara: 91 363 56 00.

NotaNOTA: Per als tràmits presencials del registre, durant el període que duri el trasllat, es realitzaran en:
- Ramírez de Arellano, 19 (del 7 a l'11 de juliol)
- Agustín de Bethancourt, 4 (del 14 al 18 de juliol)
- A la nova seu de Plaça d'Emilio Jiménez Milles, 1 (a partir del 21 de juliol)Notícia destacada
Participació del Director General de la *ITSS en el Seminari de "Polítiques de Seguretat Social i d'Ocupació com a motor de creixement econòmic" - Santander 7 a l'11 de juliol

10/07/2014  -  DGITSS

El Director General de la Inspecció de Treball i S. S. José Ignacio Sacristán Enciso, ha participat en una taula rodona juntament amb altres autoritats sobre el "Foment d'una ocupació estable i de qualitat".

Aquesta taula de debat forma part delIcono pdfSeminari sobre "Polítiques de Seguretat social i d'Ocupació com a motor de creixement econòmic - Veure programa" que s'està celebrant a la Universitat Menéndez Pelayo (Palacio de la Magdalena - Santander) durant els dies 7 a l'11 de juliol. També ha participat Juan José Camino Frías, actual Cap de la Inspecció Provincial de Treball i S. S. de Valencia.

Icono explorerAmpliar informació sobre la celebració del Seminari - Veure noticia MEySS (10-7-2014).Atenció al ciutadà > Normativa

10/07/2014  -  ITSS

Actualización normativaAmb l'objectiu de recollir les recents modificacions legislatives efectuas en les normes referides a l'àmbit laboral, s'ha procedit a actualitzar l'apartaddo: Atenció al ciutadà > Normativa.

Entre uns altres poden consultar-se els textos totalment actualitzats de les següents normes: Estatut dels Treballadors, Llei General de la Seguretat Social, Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com les Lleis i Reglaments referits específicament a la Inspecció de Treball i S. S.Notícia destacada

09/07/2014  -  MEySS

Inspección de Trabajo y S.S.El sotssecretari d'Ocupació i Seguretat Social, Pedro Llorente, i la consellera d'Ocupació, Turisme i Cultura de la Comunitat de Madrid, Ana Isabel Mariño, han signat avui un Acord Bilateral de Col·laboració, que permetrà reforçar el principis de col·laboració i cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social actua sota una doble dependència funcional, sobre matèries de competència de l'Administració General de l'Estat i de la Comunitat de Madrid, sense perjudici del caràcter integrat i unitari de les seves actuacions. D'aquí la necessitat d'articular el funcionament de la Comissió Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat per reforçar la col·laboració i cooperació recíproques.Preguntes Freqüents

Pregunta respuesta

Es considerarà obstruccions a la tasca inspectora les accions o omissions que pertorbin, retardin o impedeixin l'exercici de les funcions que s'encomanen als inspectors de Treball i SS i als subinspectors d'Ocupació i S.S. amb vista a la vigilància del compliment de les disposicions legals, reglamentàries i convenis col · lectius.

Aquestes accions o omissions es qualifiquen com a greus excepte en els supòsits considerats expressament com a lleus o molt greus. (Art. 50.2 RDL 5/2000):(Veure contestació completa -nº 8- a "Veure més")

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióNotícia MEYSS
S'aprova el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i nous incentius a la contractació

07/07/2014  -  MEYSS

Noticia MEYSSS'ha aprovat el Icono PDFReial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE 5-7-2014) en el qual, entre altres qüestions, es regula el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que té per finalitat que les persones joves no ocupades, ni integrades en els sistemes d'educació o formació, i que siguin majors de 16 anys i menors de 25 puguin rebre una oferta d'ocupació, educació, formació d'aprenenta o pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturades.

En el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% l'edat s'eleva fins als 30 anys.

Així mateix, introdueix una sèrie d'incentius a la contractació de les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en particular a la contractació indefinida i als contractes formatius.

Icono Internet ExplorerVeure notícia MEYSSNoticia destacada

02/07/2014  -  MEySS

La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha presentat la nova web Icono explorer"Tu Seguridad Social", una pàgina dissenyada per facilitar al ciutadà-de forma privada-informació individualitzada sobre la seva relació amb el sistema.

Nuevo sitio Web: "Tu Seguridad Social" - Trámites y datos personalizadosEl més nou del disseny de "El teu Seguretat Social" és que serà diferent per a cada usuari perquè es correspondrà a la seva circumstància i condicions laborals. És un espai privat on podrà trobar informació completa de qualsevol relació que el ciutadà mantingui amb la Seguretat Social com a treballador, pensionista, beneficiari d'assistència sanitària, etc.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

09/06/2014  -  BOE

Relación de aprobadosEl Butlletí Oficial de l'Estat del dia 9 de juny publica la Resolució de 30 de maig de 2014, de la Sotssecretaria amb la relació d'aprovats de la fase d'oposició de les proves selectives d'ingrés en el Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, convocades per Ordre ESS/1363/2013, de 25 de juny (BOE 16-07-2013).

Els opositors aprovats hauran de presentar o remetre la documentació que se sol·licita en el termini de 20 dies naturals a explicar des de l'endemà a aquell en què es publiqui en el «Butlletí Oficial de l'Estat» la present relació.

Icono PDFSotsinspectors 2013 - Relació d'aprovats de la fase d'oposició (BOE 9-6-2014)

Novedad Així mateix l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, fa pública una nota informativa sobre el començament del curs selectiu. Novedad

Icono PDFSotsinspectors 2013 - Nota informativa Curs selectiuNotícia d'interès

06/06/2014  -  DGITSS

Campaña Europea Caídas al mismo nivelEspanya inicia la Campanya Europea d'Inspecció per a l'any 2014, acordada pel Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció de Treball de la UE, i que està dedicada al risc de caigudes al mateix nivell.

La campanya compta amb el suport de la Unió Europea i es va a dur a terme de forma simultània en vint-i-cinc Estats membres de la UE. 

Icono PDFNota premsa - "Campanya Europea d'Inspecció 2014, caigudes al mateix nivel"Notícia d'interès

03/06/2014  -  DGITSS

Elena Ruiz CascalesDes de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'informa que la Inspectora de Treball i Seguretat Social Dª. Elena Ruiz Cascales, és la nova Directora Especial d'Inspecció adscrita a l'Autoritat Central. Fins avui ocupava el lloc de Cap de la Unitat especialitzada a l'àrea de Seguretat Social de la referida Adreça Especial.

Icono PDFConsultar breus notes biogràfiques - Elena Ruiz CascalesTreballa amb nosaltres > Convocatòries

11/04/2014  -  BOE

Publicada la Oferta de Empleo Público Año 2014El Butlletí Oficial de l'Estat del dijous dia 10, ha publicat el Reial decret 228/2014, de 4 d'abril, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2014.

Pel que fa als Cossos d'Inspecció, cal assenyalar el següent:


Places de nou ingrés: INSPECTORS - 15 PLACES / SOTSINSPECTORS - 38 PLACES
Places de Promoció Interna: INSPECTORS - 6 PLACES / SOTSINSPECTORS - 21 PLACES

Adjuntem el citat Reial decret per a un coneixement detallat de tota la normativa referent a les futures convocatòries.Lluita contra el frau laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de les formes d'iniciació de l'activitat de comprovació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la denúncia de fets presumptament constitutius d'infracció administrativa, que per poder ser tramitada pels Caps de les Inspeccions Provincials hauran de reunir una sèrie de requisits de caràcter formal. Les denúncies que no reuneixin aquests requisits no podran ser tramitades, sense perjudici que els Caps d'Inspecció, d'acord amb la informació que hagin pogut obtenir i després de la seva corresponent anàlisi, puguin ordenar la realització d'una inspecció a un subjecte concret." (.../...). Veure comunicat complet a "Veure més"Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Lluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Publicació
La Inspecció de Treball enfront del frau en les prestacions de Seguretat Social (format PDF i EPUB - Llibre electrònic)

Novedad editorial MEySSEl Ministeri d'Ocupació i S. S. ha inclòs en l'apartat de publicacions del seu lloc Web i entre les novetats editorials, una publicació editada pel seu centre de publicacions de gran interès en relació amb les funcions de la ITSS. L'obra es titula: La Inspecció de Treball enfront del frau en les prestacions de Seguretat Social.

L'obra versa sobre la forma de determinades pràctiques qualificades com a fraudulentes, que tenen per objecte l'obtenció indeguda de prestacions de la Seguretat Social, centrant-se sobretot, en la descripció i en els mitjans de comprovació de tals conductes, així com en la seva plasmació a través de les corresponents propostes d'Actes d'Infracció.

 Icono ExplorerEnlace a sitio Web MEySS - Publicaciones - Novedades

Nota: Aquesta novetat editorial pot adquirir-se en format electrònic a través del Grup Editorial el Dret. Els interessats poden consultar la següent pàgina: Icono Explorerwww.elderecho.com/publicacionesDocumentació ITSS

Portada "Guía actuaciones ITSS -Seguridad Vial en las empresas-Sota l'adreça d'Adrián González Martín, Sotsdirector General per a la Coordinació en matèria de relacions laborals, prevenció de riscos Laborals i mesures d'Igualtat, de la Direcció general de la Inspecció de Treball i S. S. s'ha elaborat la GUIA PER A les ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I S. S. EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIAL EN LES EMPRESES.

Per a un coneixement general s'ofereix aquesta Guia que al seu torn quedarà inclosa en apartat: Atenció al ciutadà > Documentació > Informació ITSSUtilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaci a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

  Información y atención administrativa - MEYSS


Bústia "Lluita contra el Frau Laboral" - Collabora amb la Inspecció de Treball i S.S.

   Ir a información sobre: Buzón de lucha contra el Fraude Laboral... colabora con la ITSS


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
    d'Igualtat - Ministeri de
   Sanitat, Serveis Socials 
           i Igualtat  
  

        Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
www.igualdadenlaempresa.es

Icono pdfBoletín Igualdad nº 14 Novedad
Icono pdfBoletín temático Igualdad
(Director General ITSS - Pág. 23)


Tauló electrònic Edictes

   Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
     -Notificació d'actes-
Calmi electrònica MEySS


ITSS: Llibre de Visites-i

Enllaç a LVE
Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles

 


ESCOLA ITSS

escuela destacado
Serveis al ciutadà

Enlace a Servicios de la Administración electrónica - Gobierno de España 


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes


Organització Internacional del Treball (ONU-OIT)

Enllaç a OIT 
    Normes Internacionals