Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspección de Trabajo y Seguridad Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Ongi etorri Lanaren Ikuskapenaren Webera eta S.S.

  Azpimarratzen dugu:

Contenidos destacados

 Consulta toda la información sobre los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Inspección...    Acceso a información: BUZÓN DE FRAUDE LABORAL    Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora-  
(klika irudietako bakoitzaren gainean egitea)

Contenidos destacadosIr a "¿Cómo denunciar?"        Ir a "Formularios denuncia"        Ir a "¿Dónde estamos?"

Contenidos destacadosInteres-dokumentua
Lan-istripuen gaineko Egun Teknikoko (maiatzeko 17 INSSBT-etako) BIDEOAK

27/07/2017  -  DGITSS

Jornada Técnica (17-5-2017)Informazio-truke akordioak eta autoritateen arteko lankidetza barruan Espainiako eta Portugaleko, Kanpaina Iberiarreko abiaraztea Lan-Istripuen aurkako Lan-Ikuskapenak eta, Segurtasuneko, Osasuneko eta Lanean (INSSBT-ean) eta Condições do Trabalho Portugalgo batekorako (ACT-etarako) Autoridade-an Ongizateko Nazio-Institutu, Gizarte-Segurantzak (ITSS-ak) parte hartzen duten Prebentzioa oroitu zen.

Aipaturiko kanpainaren esparruan, joan den maiatzaren 17an "lan-istripuen gaineko Egun teknikoa" ospatu zen. Ikerketa eta lan-istripuen aurkako prebentzioa. Jokaera-lerroak eta hobekuntza"-"proposamenak".

ITSS-eko talde guztiaren ezaguerarako Ángel Luís Sánchez Iglesias-en aldetik aipaturiko Egunean aurkeztu zuen dokumentuetako bat eransten da (Lan-Ikuskatzailea eta jauna. ITSS-aren Zuzendaritza Nagusian zuzenduta) Lan-Harreman kontuetan koordinaziorako Zuzendariordetzaren titularrak, Laneko Arriskuen eta Berdintasun Neurrien (Rafael García Matos-en) aurkako Prebentzioa, eguneko (kanpoko loturako) bideo guztietarako sarbideaz gain moderatu zuen mahaian:

Descarga Caracterización de los accidentes de trabajo mortales (Estudio año 2016)

Ver video ENLACE A VIDEOS DE LA JORNADAInformazio nabaria
Departamentuaren erabakiak - Traketstzat jotako abuztuko Hilabetea ondoreetarako neurtzen dut Hautatze-Prozesuetarako epeetako

21/07/2017  -  BOE

Icono pdfResolución 2017ko, Idazkariordetzako, uztailaren 14ko trakets lan-eskaintzari buruzko hautatze-probetako 2016ko epe zenbaketa publikorako abuztuan deklaratzen denagatik (BOE-a 21-7-2017).

Atala ikustea. Trabaja con Nosotros > ConvocatoriasCuerpos sarrera Ikuskapeneko hautatze-prozesuak

14/07/2017  -  Auzitegi calificadora

Lan-Ikuskapen Gorputzeko sarrerarako hautatze-prozesuko Auzitegi calificadora eta jauna. 2015ari (ESS-a 1774/2015 Ordenari) buruzkoa, publiko egin du Icono pdfListados de aprobados correspondientes al examen final (hautatze-ikastaroaren bigarren partea), horrela bezala Icono pdfRelaciones finales de aprobados ordena alfabetikoak eta puntuazioak sailkatuta.Trabaja con nosotros > Convocatorias Inspección

13/07/2017  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado de hoy jueves día 13, ha publicado la Icono pdfOrden ESS/661/2017, de 5 de julio, por la que se publica la relación de aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral, convocadas por Orden ESS/1459/2016, de 7 de septiembre.

Los opositores aprobados deberán presentar o remitir, en el plazo de 20 días naturales a contar desde mañana día 13, los documentos que se señalan en la Orden citada.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.Ikuskapen-Gorputzak

Joan den ostiralaren Ministro-Kontseilua eguna 7 gainditu zuen Icono pdfReal Decreto 702/2017 (BOE 8-7-2017), Publikoa 2017rako Lan-Eskaintzari buruzkoa, horrela bezalaIcono pdfReal Decreto-ley 13/2017 (BOE 8-7-2017) Publikoa, Gizarte-Segurantzan, zerga-iruzurraren kontra, eremu laboralean eta gastuaren kontroleko, borrokaren sorospenerako Lan-Eskaintza ohi ez bezalako eta gehigarriaz. Eranskinak igortzen dizkiegu dokumentuei informazio beteagorako.

Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenari dagokionez onartutako plazak dira:

AÑO 2017 - (180 plaza)

Destacado... Lan-Ikuskatzaileetako Goiko Gorputza eta jauna. - 45 plaza (Txanda librea) +10 (barneko sustapena)
Destacado... Azpiikuskatzaile Laboralak (Eskala Enplegua eta jauna) - 55 plaza (Txanda librea) +10 (barneko sustapena)
Destacado... Azpiikuskatzaile Laboralak (Segur Eskala. eta Osasun Laborala) - 60 plaza (Txanda librea)

AÑO 2018 - (160 plaza)

Destacado... Lan-Ikuskatzaileetako Goiko Gorputza eta jauna. - 45 plaza (Txanda librea)
Destacado... Azpiikuskatzaile Laboralak (Eskala Enplegua eta jauna) - 55 plaza (Txanda librea)
Destacado... Azpiikuskatzaile Laboralak (Segur Eskala. eta Osasun Laborala) - 60 plaza (Txanda librea)Gurekin lan egiten du > Deialdiak

06/07/2017  -  BOE

Procesos selectivos - ITSSOsteguna gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala 6a, ESS/640/2017, ekainaren 29ko, Agindua argitaratu du argitaratzen denagatik Icono pdfRelación de aprobados en la fase de oposición ESS/1458/2016, irailaren 7ko, Ordenagatiko Azpiikuskatzaile Laboraleko Gorputzean sarrerarako hautatze-probetako, Enplegu-Eskala eta Gizarte-Segurantza, deitutakoetan.

Onartutako oposiziogileek aurkeztu behar izango dituzte edo Aginduan seinalatzen diren dokumentuak igorri, 7a bihar zenbatzeko hogei egun naturaleko epean.Interes-araudia
694/2017 Errege-Dekretua eremu laboraleko Enplegurako Lanbide-Heziketako Sistemako 30/2015 Legearen garapenean argitaratuta

05/07/2017  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoAsteazkena gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala 5a, argitaratu du Icono pdfReal Decreto 694/2017, uztailaren 3ko, irailaren 9ko, Lanbide-Heziketa-Sistema eremu laboraleko Enplegurako arautzen den 30/2015 Legea garatzen duenaren.

Oraingo errege-dekretua du arrazoiagatik ekimenetako eta prestakuntza-programetako erregulazioa profesionala enplegurako, baldintzetarako eta akzio hezigarrien, bere hartzaileen eta langileek lortutako konpetentzien egiaztapeneko, baita ere informazioko eta enplegurako lanbide-heziketako sistemaren funtzionamendu erregimeneko integratutako sistemako tresnetako formaren mugetarako.

Nota: 18.3 artikulua eta 4 Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenerako hitzorduaPRENTSAKO INTERES-etako BERRIA
Gau-laneko iruzurraren kontrako ITSS-eko eta jaiegunetako jokaerak

20/06/2017  -  Diario Expansion

itssLaneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenak asteburuetan zehar, jaiegun edo gauean, garatzen diren jokaerak hirukoiztu ditu. Horrela, 2008 2011, ikuskatzaile eta azpiikuskatzaileek 61.528 bisita egin zituzten eta, 2012tik 2016ra, 172.392.

Bilakaera honek ekartzen ditu Enplegu-Ministerioaren Idazkariordeak eraman duen informazioaren arabera % 180ren hazkunde bat eta Diputatuen Kongresurako Gizarte-Segurantza.

Icono pdf- Ver noticia completa -  Icono pdf- Ver Editorial -Interes-dokumentuak

19/06/2017  -  BOE

Astelehena gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala Ekainean 17a, hurrengo Lankidetza-Hitzarmena argitaratu du:

Destacado...

Icono pdfConvenio de colaboración COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARESEKIN, iruzurraren kontra lan en materia de ez deklaratuta borrokarentzat, enplegu irregularra, Gizarte segurantzari iruzurra eta Formación Profesional Para El Empleo. BOE 17-6-2017

Beste Convenios egin berri batzuk:

Icono pdfConvenio de colaboración KANARIETAKO AUTONOMIA ERKIDEGOAREKIN, lankidetza herri administrazio bien artean zerbitzu publiko ardura emanaren garapen hobearentzat Inspección De Trabajori eta Gizarte segurantzarentzat BOE 13-5-2017 instrumentatzeko
Icono pdfConvenio de colaboración EXTREMADURAKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREKIN, bi administrazio publikoen arteko lankidetza Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena kargua utzitako zerbitzu publikoaren garapen onenerako antolatzeko (BOE-a 3-4-2017)

Icono pdfConvenio de colaboración GALIZIAKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREKIN, Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenari esleitutako amaiera publikoen lorpenerako lankidetzaren garapen eraginkorrerako (BOE-a 30-3-2017)
Icono pdfConvenio de colaboración GAZTELA ETA LEONGO KOMUNITATEAREKIN, Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenari esleitutako amaiera publikoen lorpenerako lankidetzaren garapen eraginkorrerako (BOE-a 30-3-2017)
 ITSS-a Izendapenak

02/06/2017  -  DGITSS

Irene Marín Luengo - Inspectora de Trabajo y S.S.Ezaguera orokorrerako informatzen da, Irene Marín Luengo-ren izendapeneko (Lan-Ikuskatzailea eta jauna), Lan-Harreman kontuetan, Laneko Arriskuen eta ITSS-aren Zuzendaritza Nagusiaren Berdintasun Neurrien aurkako Prebentzioa, koordinaziorako Zuzendariorde Orokor bezala.

-Ver imagen ampliada-

Aipatutako Ikuskatzailea sartu zen Lan-Ikuskatzaile Gorputzean eta jauna. 2004an, halako bezala 2008ra arte Coruñako Probintzia-Ikuskapenean jardunez.

Geroago bahitik atera zuen, Lan-Ikuskapeneko eta Gizarte-Segurantzako (2009-2014tako) Eskolako Kontseilari tekniko bezala Ikuskapen Ikuskapen unitatera (2008-2009tara) adskribatutako ITSS-aren Zuzendaritza Nagusiko funtzioak, Extremadurako (2014-2015etako) Laneko Zuzendari Nagusi bezala eta gaur egun bahitik ateratzen zuen Otra Áreas-en (2015-2017ren) unitateko koordinatzaile funtzioak.Interes-berria

16/05/2017  -  MEySS - DGITSS

Joan den maiatzaren 11n, departamentuaren hurrengo goi-karguen edukitze hartze zeremonia gertatu zen Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Ministerioaren egoitza zentralean:

Gabriel Álvarez del Egido - Dtor. General ITSS (Toma de posesión 11-5-2017(Ver fotografía ampliada)

Destacado... Gabriel Álvarez del Egido – Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Destacado... Miguel Ángel García Díaz – Director General de Ordenación de la Seguridad Social

Destacado... Ildefonso de la Campa Montenegro – Director General de Migraciones

Destacado... Julio Ángel Martínez Meroño – Director General del Servicio Público de Empleo Estatal

Destacado... Paula María Roch Heredia – Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Zeremoniara goi-kargu berrien senide ugariak joan ziren; Enpleguko eta jauneko, Fátima Báñez-eko Ministroak, Tomás Burgos-ek, jauneko, Juan Pablo Riesgo-ko Estatu-Idazkariak, Enpleguko Estatu-Idazkariak, Pedro Llorente-ko, departamentuaren eta Marina del Corral-etik, Immigrazioko eta Emigrazioko Idazkariarengandik, Idazkariordeko, lagunduta, egintzaren buru izan zuen.Komunikazio-aretoa > Berriak

10/05/2017  -  DGITSS

Reunion hispano-lusa de Inspecciones de Trabajo - Madrid 9 y 10 de mayoInformazioko eta Espainiako Lan Ikuskapenen arteko lankidetzako eta Portugalgo 2003ko urriaren 3ko truke Akordioaren (Condições do Trabalho batekorako Autoridade-ren, ACT-etarako) esparruan, Segimenduko bere Komisio Mistoaren XII. Bilera Madrilen gertatu da 2017ko maiatzaren 9 eta 10 egunetan.

Bi lan-ikuskapenen arteko topaketa hasi zen Idazkariordea Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Jaunaren aldetik, Pedro Llorente Cachorro Jaunaren, Portugaleko ordezkaritzaren harrera ofizialarekin.

Ver fotografía ampliadaBerri nabaria

11/05/2017  -  DT. ITSS - Cataluña

Reconocimiento a la ITSS - Barcelona

-Ver fotografía ampliada (Olesa de Montserrat - 24 de abril - Mañana-

Lan-Ikuskapeneko Lurralde-Zuzendaritzatik eta jauna. Katalunian, informatzen da ITSS-aren eta Gorputzen arteko kolaborazioko fruitua eta administrazio desberdinen, Bartzelonako Probintzia-Ikuskapene" (eta zehazki Ekonomia Irregularreko bere talde), apirilaren 24 datan eta "Eskuairen Egunaren" ospakizunagatik, Segurtasun-Indarrak bezala zorion-txartelak jaso zuten bere inplikazioagatik eta Mosso D'Esquadra guztiekiko ikuskapen laneko kolaborazio eraginkorra. plaka batekin eta diploma batekin bere lanagatik ezagutuz.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Araudia eta dokumentazioa

Imagen apartado "Convenios de Cooperación Internacional"Zuzendaritza Nagusiak Erakunde Harremanetarako eta Laguntza Teknikoa inclusión paragrafo Herritarrentzako Zerbitzua> Araudia eta Dokumentazioa, nazioarteko lankidetza hitzarmenak izenburupean atal berri bat, komunikatzen geroztik horren barruan daude Hitzarmenen Lankidetza Lan eta Gizarte Segurantza ikuskapen Portugal, Frantzia, Polonia eta Errumania ikuskatzeko.Lucha contra el fraude laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspección de Trabajo y S.S. en el ejercicio de sus funciones, planifica sus actuaciones con el objetivo de conseguir el cumplimiento de la normativa laboral y evitar en lo posible las irregularidades laborales.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstante para una mejor identificación de las mismas,el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pone a disposición de todos los ciudadanos un "BUZÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL" donde todo aquel conocedor de algún incumplimiento de la normativa ya sea laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), cumplimentando el formulario creado al efecto.Información de interés
Programa sobre Administración e Inspección del Trabajo - Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del TrabajoEn el curso de los últimos años la administración y la Inspección del Trabajo han venido generando un interés creciente tanto a escala nacional como internacional. Esto parte de la conciencia que han tomado los gobiernos de que en un mundo globalizado la administración del trabajo se transformó en un actor clave en la elaboración e implementación de las políticas económicas y sociales.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección del Trabajo (LAB/ADMIN) tiene como objetivo ayudar a los responsables de la OIT en la promoción del trabajo decente a través del fortalecimiento del mecanismo de administración del trabajo, incluida la Inspección del Trabajo, y hacerlos más eficaces (Ver enlaces y recursos de interés - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfiles Nacionales de Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre la situación de la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección del Trabajo en China: "La Administración en Redes Gemelas"
Icono Explorer - Enlace InternetSanciones de la Inspección del Trabajo: Legislación y práctica de los sistemas nacionales de I.T.Noticia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lucha contra el fraude laboral ha sido siempre una prioridad para los gobiernos, y más aún en el actual contexto de difícil coyuntura económica. La normativa laboral española ha perseguido, antes y ahora, las ofertas laborales irregulares y los comportamientos fraudulentos.

Las reformas legislativas contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobadas por el Parlamento el año pasado han endurecido el ejercicio de tales prácticas, que pueden llegar a ser constitutivas de delito. Ante una situación que menoscaba los derechos de los trabajadores, provoca la competencia desleal hacia la gran mayoría de empresarios que cumplen con normalidad la legislación laboral y de Seguridad Social y pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, hay que actuar con la mayor contundencia" (.../...). Ver texto completo en "Ver más"Utilidad > Seguridad social
Web de la Seguridad Social: Enlace a "Preguntas frecuentes"

Logo Seguridad SocialPor considerarlo de interés, a continuación se ofrece un enlace a la WEB de la Seguridad Social, en concreto a un bloque de respuestas a aquellas consultas más frecuentes referidas a las competencias de dicho Organismo, que están clasificadas en diferentes secciones para facilitar su búsqueda.

-Enlace externo: Web de la Seguridad Social - Preguntas FrecuentesAbisua - Itzulpena

Aviso... Web honen edukien
itzulpenean, itzultzaile
automatikoa erabili da


Ikuskapenarekin laguntzen du

Buzón de Fraude Laboral


ESKOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informazioa eta Arreta Administratiboa - MEYSS-a

Información y atención administrativa - MEYSS


Herritarrari zerbitzuak

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Interes-lotura - Berdintasuna

Planetarako Aholkua
Berdintasuneko - Ministerioa
Osasuna, Zerbitzu Sozialak
eta Berdintasuna

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad
Red de empresas con Distintivo
“Igualdad en la Empresa” (Red DIE) (9-6-2017)
Destacado...

MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


SEGURTASUNA Atariak Y OSASUNA LABORALA - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


CONVENIOS COLECTIVOS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Interesaren Programa

Logotipo PREVEA


Kexak eta Sugerencias MEySS

Adjudica- Informazioa ikusi

- Kexen inprimakia