Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspección de Trabajo y Seguridad Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Ongi etorri Lanaren Ikuskapenaren Webera eta S.S.

  Azpimarratzen dugu:

Contenidos destacados

 Ir a documento: Ley 23/2015 Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y S.S. (BOE 22-7-2015) Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora- informe_2014 
(klika irudietako bakoitzaren gainean egitea)

Contenidos destacadosIr a "¿Cómo denunciar?" Ir a "Formularios denuncia" Ir a "¿Dónde estamos?" Libro de visitasGizarte-Segurantza informazio estatistikoa

19/05/2016  -  MEySS

Atención al ciudadano > Normativa y documentación > Otra documentación

EstadísticasIcono pdfAfiliación de Extranjeros a la Seguridad Social (Abril)
Icono Internet ExplorerVer noticia MEYSS

 Gurekin lan egiten du > Deialdiak

18/05/2016  -  Kalifikazio-epaimahaia

Procesos selectivos - ITSSLan-Ikuskatzaileetako Goiko Gorputzeko sarrerarako hautapen-prozesuari buruzko Kalifikazio-Epaimahaia eta jauna. (ESS-a 1774/2015 ordena - BOE-a 3-9-2016), publikoa egiten duIcono pdfOnartutako oposiziogile erlazioa oposizio-fasearen bigarren ariketan (Prom. sartzen du - E Letra).

Halaber Icono pdf Onartutako oposiziogile erlazioaa , bai sarbide libreko bai, kontu desberdinetako edo oinarritutako ikuskapen-suposizio desberdinetako” aurkezpenetako, deialdiko I Eranskinaren arabera “txosten bateko edo erabakiko emisioa idatziz, lau orduko gehieneko epe batean zehar” izango den hirugarrenaren errealizaziorako barne-igoerako, oposizio-fasearen bigarren ariketa gainditu duteneko.

Ariketa ospatuko da 9.30 H-ETAKO 2016ko maiatzaren 27a, Lan-Ikuskapeneko Eskolan eta jauna, zenbakia Rafael Alberti-ren Avda. 18, Madrid (Lokalizazioa ikustea)Interesaren ekitaldia
Mantenu-operazioetako segurtasunaren gaineko egun|jardunaldi Teknikoa (Madril - Ekainaren 8a)

12/05/2016  -  AEM

Evento de interésHura interes orokorra hartzeagatik, informazioa eransten dugu mantenu-operazioetako segurtasunaren gaineko 6. Egun Teknikoaren ospakizunari buruz.

Mantenuko (AEM-etako) Espainiako Elkarteko Segurtasun Batzordeak, dio aipaturiko Egunean garatuko direla eta eztabaidatuko dituztela 1627/1997 RD-aren interpretazioaren gainean, aipaturiko arautzea aplikagarria izan badadin dagokionez edo ez mantenu-lanetara emaitzak.

Hau erlazionatutako mantenu-foroetan prebentzioarekin errepikaria izanez datorren gaia da egiten du jada nahiko urtetan, eta sortzen duen interpretazio ñabardura aukera handia emanda, bildutako iritziak eztabaidatuz argi pixka bat botatzen saiatuko denera.

Berriz informatzen da bere parte-hartzea, Antonio Moreno Martínez, aurrez ikusita Lan-Ikuskapeneko Nagusi Erantsia duela eta jauna. Valentziako zeinen txostenak jardungo du "Segurtasuna eta Osasuna kontuetan Jokaerako Irizpide Juridikoen gainean: Mantenu"-"operazioei" aplikatzea.

Hurrengo loturetako informazio guztia: Icono ExplorerWEB 6ª Jornadas     Icono ExplorerINSCRIPCIONESTrabaja con nosotros > Convocatorias

28/04/2016  -  DGITSS

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hace pública con carácter meramente informativo y sin perjuicio de las modificaciones que puedan producirse como consecuencia de la tramitación de la Convocatoria del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral, la siguiente Icono pdfNOTA INFORMATIVA.Interes-berria

22/04/2016  -  DGITSS - MEySS

Clausura I JornadaEnpleguko eta Gizarte-Segurantzako, Fátima Báñez-eko, ministroak 21a nabarmendu zuen atzo ITSS-eko Eskolan, ahalegina guzti ematen ari da emaitzak eta adibide bezala jarri ditu burututako enpleguko iruzurraren kontrako borroka kontuetan eta Gizarte-Segurantzara, zeinen inpaktu ekonomiko osoa 2012tik 15.371 milioi "eurotan” zenbatesten den, jokaerak”.

Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko eta Gizarte-Segurantzako Lege Zerbitzuko I. Heziketa Egunaren amaiera-ekitaldian zehar, ministroak enplegu irregular kontuetan egindako 879.270 ikuskapenek azaleratzea baimendu dutela iragarri du aldi honetako 353.300 enplegu..

2012ko urtarrila eta 2016ko martxoa bitartean, Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren jokaerei esker, aldi baterako 186.833 kontratu mugagabetan eraldatu dira.

Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren jarduerak baimendu du iruzurraren kontrako borrokako itxurazko 5.000 enpresa baino gehiago baita ere jarduera errealik gabeko prestazioetarako behar ez bezalako sarbidea errazteko, eta 125.000 kontratu baino gehiago azaleratzeko asmoz sortu ziren enpresak antzematea.Información de interés

29/03/2016  -  DGITSS - SG RRLL. PRL. y medidas de Igualdad

Accidentes de Trabajo -Informe ITSS-La normativa española de prevención de riesgos laborales establece que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe de investigar todos aquellos accidentes que sean calificados como graves, muy graves y mortales y también aquellos accidentes calificados como leves que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario (artículo 9.1,d) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, LPRL).


Dirección General ITSSEstas investigaciones contienen una gran cantidad de información sobre la siniestralidad laboral, que debidamente tratada y analizada permite caracterizar las causas concretas de los accidentes de trabajo para poder, posteriormente, planificar diferentes actuaciones preventivas.

Con este objetivo, desde la Dirección General de la Inspección de Trabajo, se ha procedido a analizar el contenido de las investigaciones de accidentes de trabajo mortales llevadas a cabo por los inspectores de trabajo y Seguridad Social en el año 2015. Y más concretamente, de los accidentes de trabajo mortales de carácter traumático (excluidos los accidentes de tráfico). -VER DOCUMENTOS ADJUNTOS-Enlace de interés relacionado: INSHT - "Base de datos de accidentes de trabajo investigados"

Base de datos de accidentes de trabajos investigados (INSHT)La Base de datos: ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS (del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo - INSHT), está orientada a ofrecer información de situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos. En ella se describen situaciones de trabajo reales en las que se han producido o se pueden producir daños a la salud de los trabajadores, identificando los elementos más relevantes para su prevención, así como las medidas preventivas adecuadas.
 Gurekin lan egiten du

22/03/2016  -  BOE - DGITSS

ITSSOferta de Empleo Público - Año 2016Ezaguera orokorrerako informatzen da, ostiralaren Ministro-Kontseilua martxoaren 18a gainditu zuen 2016rako Lan-Eskaintza Publikoari buruzko Errege-Dekretua -Icono pdfBOE 22-3-2016

Inspeccion de Trabajo-ko eta Gizarte-Segurantzako Sistemari dagokionez, hurrengo plazen hornidura baimentzen da:

*Lan-ikuskatzaileak eta jaun.: Sarbide libreko eta barne-igoerako 8tako 34 plaza
*Azpiikuskatzaile Laboralak, Eskala jauna. eta Osasun Laborala (23/2015 Lege): Sarbide libreko 50 plaza
*Eskala Enpleguko Azpiikuskatzaile Laboralak eta jaun.: Sarbide libreko eta barne-igoerako 4tako 30 plaza

Estatuko Administrazio Orokorraren deialdirako pertsonal ikuskatzaile eta azpiikuskatzailearen transferentzia organikoa jaso duten eta gehituko diren Autonomia-Erkidegoek proposatutako plazak dira:

Euskadiko Autonomia-Erkidegoa:
*Lan-ikuskatzaileak eta jaun.: Sarbide libreko plaza 1

Kataluniako Autonomia-Erkidegoa:
*Lan-ikuskatzaileak eta jaun.: Sarbide libreko 10 plaza
*Azpiikuskatzaile Laboralak, Enplegu-Eskala eta jaun.: Sarbide libreko 8 plazaInteres-berria

07/03/2016  -  ITSS-a Eskola

Distinción Escuela ITSSJoan den martxoaren 5, larunbatean, Segovian Artilleria-Akademiako marko alderaezinean ospatutako egintzan zehar (lehen 1764ko San Franciscoko Komentuko egoitza zaharraren gaineko maiatzean izandako Artilleria-Ikastetxe Erreala) Erlazio Industrialetako eta Lanaren Zientzietako Aholku Orokorrak egin zuen Ángel Luis Sánchez Iglesias Jaunari ematea, Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko Eskolako Zuzendari bezalentzako, Erlazio Industrialetan Bereizitako Zerbitzuen Gurutzea eta “ITSS-eko Eskolako Erakundean parte hartzen duten salbuespenezko merituengatik” Lanaren Zientziak, aipaturiko Aholkuak emandako bereizketa handienaren.

Aurrez, eta Sarien emate Egunetan emandako txosten desberdineko erakusketan zehar Aurreikusi 2015, ITSS-eko Eskolako Zuzendariak aurkeztu zuen eta "Arrisku Laboralen eta bere gabezien aurkako Prebentzioko araudia” izenburua izandako txostena erakutsi zuen, 20 berriagatik garatuta P.R.L-Legeko argitalpenetiko urteurrena.ITSS-a Eskola > Berritasunak

23/02/2016  -  ITSS-a Eskola

Hacer clic para visualizar video informativo - Escuela ITSSJoan den 2015eko azaroaren 13an “Día-ren 69. edizioa Luxemburgen ospatu zen “Tematikoa Lan"-“Ikuskapeneko" Arduradun Altuko Batzordearen (SLIC-a) Titulu azpian “Heziketa eta Lan-Ikuskatzaileen Errekrutatzea: Europako mailarako akzio baten gaineko ekimena”.

Video informativo - Escuela ITSSLaneko eta Gizarte-Segurantzako Lan Ikuskapeneko Eskolak bere ospakizunean parte hartu zuen aktiboki hainbat esku-hartzerekin, zeinetako baterako Eskolako egoitzako ez ezik bere antolaketaren baita ere aritzen den jardueraren laburpen laburra egiten den bideo hau grabatu zen.

Nota: Bideoa artxibatuta geratuko da era iraunkorrean: ITSS-a Eskola > Berritasunak > BideoakWeba Edukiak ITSS-a

12/11/2015  -  ITSS-a Eskola

Conoce el nuevo apartado...Funtzioetako eta Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko Eskolak burututako betebeharretako ezaguera handiago eta hoberako, bere arduradunek kokatutako atalaren edukiak web-orri honetan berrantolatzeari ekin diote.

Informazioa hiru areatan banatuta geratu da: EZAGUT GAITZAZU, LAN-EREMUAK (Hasierako Heziketa, Etengabeko Prestakuntza eta Ikerketa-Area) Y BERRITASUNAK.

Escuela ITSSITSS-aren Zuzendaritza Nagusiak ezagutzen ditu Ikuskapenaren sistema funtzionarioak heziketarekin bertakotuta egon dadila BEHARRA eta EZAGUERAK EGUNERATUTAKOAK, betebeharrak eta espezializazio funtzionala funtzio ikuskatzailera berezko aniztasunari egokituta, garrantzi handienetik ateratzen da, operatzaile sozial desberdinen parte-hartzearekin, planteatzen direla beharrezko zereginak, alde batetik, heziketarako, baita ere ikerketa bultzatzeko buru ditzakeen erakundearekin, ikerketarekin eta egoera berriei buruzko gogoetarekin kontatzea.

Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapen sistemako funtzionarioentzako Eskola bateko sorrera kokatzen da SISTEMA, bai giza baliabideetan bai baliabide materialeko handiagotzean, BULTZATZEKO ideian; guztia hura erronkei eta eskaera sozialei erantzun ahal izateko asmoz.Interes-informazioa

23/10/2015  -  DGITSS

Informe Anual 2014Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren Zuzendaritza Nagusiak publikoa egiten du Icono PDFUrteroko Txostena Laneko eta 2014ari buruzko Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko.

Legezko arrazoiengatik edo kudeaketa-eskaerengatik Ikuskapeneko –Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren Autoritate Zentraleko- Zuzendaritza Nagusiak, hiru memoria edo txostenak landu behar ditu: 81 Hitzarmeneko 20 eta 21 artikuluetan araututakoa eta OIT-aren 129 Hitzarmeneko 26 eta 27 artikulu; akordioetan ezarritakoa eta Batzordearen programak Europar Batasuneko Ikuskapeneko (SLIC-etako), eta Bertakotutako Enpleguko Arloko Batzarrak eta Gai Laboralek onartutako jokaerako Planari buruzko Arduradun Altuko.

Den txostena, landu da seinalatutako hiru eskarien baldintzak, baita ere iradokizunak eta aurreko urteetakoen gainean jasotako behaketak kontuan hartuz.

Artxibatuto: Zer egiten dugun > EstatistikakPreguntas Frecuentes

Pregunta respuesta

El artículo 21.6 de la Ley 23/2015, (BOE 22 de julio), Ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establece:

“Los funcionarios actuantes extenderán diligencia por escrito de cada actuación que realicen con ocasión de las visitas a los centros de trabajo o de las comprobaciones efectuadas mediante comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas.

Mediante Orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se determinarán los hechos y actos que deban incorporarse a las diligencias, su formato y su remisión a los sujetos inspeccionados, teniendo en cuenta que, en lo posible, se utilizarán medios electrónicos y que no se impondrán obligaciones a los interesados para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de dichas diligencias”

No obstante, en el caso de la empresa que cuente con Libro de Visitas, las diligencias se seguirán practicando en los mismos, por lo que deberían mantenerse a disposición de los funcionarios actuantes, teniendo en cuenta que dicho mantenimiento no supone en ningún caso carga administrativa alguna para los administrados, que ya adquirieron y habilitaron sus correspondientes libros de visitas.

Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda la obligación de conservar los libros de visitas agotados, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 11 de abril de 2006, sobre el Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad social, vigente en lo que no contradiga o se oponga a la nueva Ley 23/2015, de 21 de julio.

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atención al ciudadano > Normativa y documentaciónNueva Ley Ordenadora del Sistema de la ITSS
Soledad Ramos, Begoña Buces, Elena Ruiz, Pedro Llorente (Subsecretario), Fátima Báñez (Ministra), Jose Ignacio Sacristán, Graciela de Andrés, Ángel Luis Sanchéz-Iglesias, Rafael García y Gabriel Álvarez (Gabinete Subsecretario)
(Handitutako irudia ikustea)

Logotipo ITSSAsteazkena gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala 22a, argitaratu duIcono pdfLEGEA, uztailaren 21eko, 23/2015, LAN-IKUSKAPEN SISTEMAKO ETA GIZARTE-SEGURANTZAKO ORDENADORA.

Oraingo Legea uztailaren 23an indarrean sartzen da

Azaroaren 14ko 42/1997 Legea indargabetuta geratzen da, Ordenadora Lana eta Gizarte-Segurantza, abenduaren 29ko, 43/2006 Legearen lehen azken xedapena hazkundeko eta enpleguko hobekuntzarako, baita ere beste antolamendu guztiak ezarritakoari kontra egin diezaiotenetarakoetako Ikuskapeneko oraingo legean. Gaur egun araudiaren indarreko arauek aplikazioa izaten jarraituko dute, ez dezaten kontrakoa esan hainbestetan edo oraingo legeari kontra egin diezaioten, bere indargabetzera edo hirugarren azken xedapenean aurrez ikusitako arauengatiko aldaketara hainbeste eta guzti ekin dadin.

Enplegu-Ministerioaren egoitza zentralean eta jauna, aipaturiko Legearen aurkezpena gertatu da. Fátima Báñez-en aldetik berari amaiera eman dio, Enplegu-Ministroa eta jauna

Ver video Campaña de lucha contra el fraude laboral
BIDEOA Ikustea
"Borroka iruzur laboralaren" kontrako kanpaina (soinuarekin)

Icono pdfEgintzaren (DGITSS-aren) irudien laburpena ikustea

Icono ExplorerLot ezazu MEySS Prentsa Kabinetearen berria (22-7-2015etan)
Icono ExplorerPrentsa-Oharrera (MEySS-etara) joatea
Icono ExplorerArgazki-galeriara (MEySS-etara) joateaDocumento de trabajo

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta de la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica, en su condición de Autoridad Centralk de la ITSS, ha dictado el siguiente Criterio Técnico en materia de contratación temporal:

Icono pdfCRITERIO TÉCNICO ITSS nº 95/2015 en materia de CONTRATACIÓN TEMPORAL (8-4-2015)

En el desarrollo de este CT se abordan los siguientes contenidos:

destacado... Contrato de obra o servicio determinado, destacado... Contrato eventual por circunstancias de la producción, destacado... Contrato de interinidad, destacado... Reglas comunes, destacado... Transformación de contratos temporales en indefinidos, destacado... Irregularidades administrativas más frecuentes, destacado... Contrato de relevo, destacado... Contrato eventual primer empleo, destacado... Contrato temporal de fomento del empleo de personas con discapacidad y destacado... Medidas derivadas de la actuación inspectora.Información de interés
Programa sobre Administración e Inspección del Trabajo - Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del TrabajoEn el curso de los últimos años la administración y la Inspección del Trabajo han venido generando un interés creciente tanto a escala nacional como internacional. Esto parte de la conciencia que han tomado los gobiernos de que en un mundo globalizado la administración del trabajo se transformó en un actor clave en la elaboración e implementación de las políticas económicas y sociales.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección del Trabajo (LAB/ADMIN) tiene como objetivo ayudar a los responsables de la OIT en la promoción del trabajo decente a través del fortalecimiento del mecanismo de administración del trabajo, incluida la Inspección del Trabajo, y hacerlos más eficaces (Ver enlaces y recursos de interés - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfiles Nacionales de Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre la situación de la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección del Trabajo en China: "La Administración en Redes Gemelas"
Icono Explorer - Enlace InternetSanciones de la Inspección del Trabajo: Legislación y práctica de los sistemas nacionales de I.T.Lucha contra el fraude laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de las formas de iniciación de la actividad de comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la denuncia de hechos presuntamente constitutivos de infracción administrativa, que para poder ser tramitada por los Jefes de las Inspecciones Provinciales deberán reunir una serie de requisitos de carácter formal. Las denuncias que no reúnan estos requisitos no podrán ser tramitadas, sin perjuicio de que los Jefes de Inspección, de acuerdo con la información que hayan podido obtener y tras su correspondiente análisis, puedan ordenar la realización de una inspección a un sujeto concreto." (.../...). Ver comunicado completo en "Ver más"Noticia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lucha contra el fraude laboral ha sido siempre una prioridad para los gobiernos, y más aún en el actual contexto de difícil coyuntura económica. La normativa laboral española ha perseguido, antes y ahora, las ofertas laborales irregulares y los comportamientos fraudulentos.

Las reformas legislativas contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobadas por el Parlamento el año pasado han endurecido el ejercicio de tales prácticas, que pueden llegar a ser constitutivas de delito. Ante una situación que menoscaba los derechos de los trabajadores, provoca la competencia desleal hacia la gran mayoría de empresarios que cumplen con normalidad la legislación laboral y de Seguridad Social y pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, hay que actuar con la mayor contundencia" (.../...). Ver texto completo en "Ver más"Lucha contra el fraude laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspección de Trabajo y S.S. en el ejercicio de sus funciones, planifica sus actuaciones con el objetivo de conseguir el cumplimiento de la normativa laboral y evitar en lo posible las irregularidades laborales.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstante para una mejor identificación de las mismas,el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pone a disposición de todos los ciudadanos un "BUZÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL" donde todo aquel conocedor de algún incumplimiento de la normativa ya sea laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), cumplimentando el formulario creado al efecto.Utilidad > Seguridad social
Web de la Seguridad Social: Enlace a "Preguntas frecuentes"

Logo Seguridad SocialPor considerarlo de interés, a continuación se ofrece un enlace a la WEB de la Seguridad Social, en concreto a un bloque de respuestas a aquellas consultas más frecuentes referidas a las competencias de dicho Organismo, que están clasificadas en diferentes secciones para facilitar su búsqueda.

-Enlace externo: Web de la Seguridad Social - Preguntas FrecuentesAbisua - Itzulpena

Aviso... Web honen edukien
itzulpenean, itzultzaile
automatikoa erabili da


Ikuskapenarekin laguntzen du

Buzón de Fraude Laboral


Informazioa eta Arreta Administratiboa - MEYSS-a

Información y atención administrativa - MEYSS


Tablón electrónico Edictos

   Ir al Tablón Edictal Único - BOE
Información TEU - BOE
Preguntas Frecuentes

Ir a BOE - Búsquedas Tablón Edictal Único
Búsquedas Anuncios TEU

Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
      -Notificación de actos-
    Sede electrónica MEySS


Herritarrari zerbitzuak

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Interes-lotura - Berdintasuna

Planetarako Aholkua
Berdintasuneko - Ministerioa
Osasuna, Zerbitzu Sozialak
eta Berdintasuna

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad
"Día de Europa (9-5-2016)"
Destacado...

Icono pdfBoletín Igualdad nº 32
"Conceptos básicos" (Abr-16)

Icono pdfNoticia: TOLEDO: El equipo de la Inspección Territorial de Trabajo de Castilla – La Mancha se capacita en... (4-5-2016)

Icono ExplorerESTUDIOS Y
 MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


SEGURTASUNA Atariak Y OSASUNA LABORALA - INSHT-a

Accede a los portales temáticos INSHT


Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles


ESKOLA ITSS

escuela destacado


CONVENIOS COLECTIVOS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Interesaren Programa

Logotipo PREVEA


Kexak eta Sugerencias MEySS

Adjudica- Informazioa ikusi

- Kexen inprimakia