Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspección de Trabajo y Seguridad Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Ongi etorri Lanaren Ikuskapenaren Webera eta S.S.

  Azpimarratzen dugu:

Contenidos destacados

 Ir a documento: Ley 23/2015 Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y S.S. (BOE 22-7-2015)                    Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora- 
(klika irudietako bakoitzaren gainean egitea)

Contenidos destacadosIr a "¿Cómo denunciar?" Ir a "Formularios denuncia" Ir a "¿Dónde estamos?" Libro de visitasGurekin lan egiten du > Deialdiak

13/09/2016  -  BOE

Gaur egunko iraileko 13 Estatuko Aldizkari Ofizialak, hautapen-prozesuen deialdiak argitaratu ditu hurrengo Ikuskapen-Gorputzetako sarrerarako:

Procesos selectivos ITSSIcono pdfOrden ESS 1460/2016, hautapen-prozesua sarrerarako, sarbide libreko (45 plazatako) sistema orokorragatik eta barne-igoeragatik (8 plazagatik), Y LAN-IKUSKATZAILEETAKO Goiko Gorputzean deitzen duenagatik jauna.

Icono pdfOrden ESS 1458/2016, hautapen-prozesua sarrerarako, sarbide libreko (38 plazatako) sistema orokorragatik eta barne-igoeragatik (4 plazagatik), AZPIIKUSKATZAILE-Gorputzean LABORAL deitzen duenagatik, Y ENPLEGU-Eskala GIZARTE-SEGURANTZA

Icono pdfOrden ESS 1459/2016, hautapen-prozesua, sarbide libreko (50 plazatako) sistema orokorragatik, sarrerarako AZPIIKUSKATZAILE-Gorputzean LABORAL deitzen duenagatik, Y SEGURTASUN-Eskala OSASUNA LABORALA

Interesatu haiek guztiak hautapen-prozesu hauetan parte hartzean, eskaera egokia aurkeztu behar izango dute eta deialdi bakoitzean (xehetasunak artxibo erantsietan ikustea) zehaztutako baldintzak bete.Informazio estatistikoa enplegua

22/09/2016  -  MEySS

Herritarrarenganako arreta > Araudia eta dokumentazioa > Beste informazio bat

EstadísticasIcono pdfAfiliación de Extranjeros a la Seguridad Social (Agosto)
Icono Internet ExplorerVer noticia MEYSSIr al apartado: ITSS es noticia...   

Icono ExplorerSORIA: Inspección pide vigilancia para los juzgados... 
Icono ExplorerLANZAROTE: Un equipo de inspectores de trabajo supervisará los contratos a tiempo parcial...

Icono Explorer
NACIONAL: Empleo elimina el 'libro de visitas' que debían tener las empresas...
Icono ExplorerNACIONAL: Publicada la O.M. que regula el Modelo de diligencia de actuación de la ITSS...
Icono pdf
CIUDAD REAL: La Inspección detecta más empleo en negro y eleva sus multas...
Icono ExplorerMADRID: Cae un entramado de empresas creado para regularizar a extranjeros...
Icono ExplorerCASTILLA-LM: Inspección de Trabajo y centros de la mujer detectarán... Icono ExplorerVer imágenes Destacado...
Icono ExplorerCANTABRIA: Infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales...  
Icono ExplorerALICANTE: La Inspección de Trabajo multa a 301 empresas alicantinas en seis meses...
Icono ExplorerSEVILLA: Fisioterapeutas 'en negro' en la Semana Santa...
Icono ExplorerCEUTA: Inspección avisa de que comprobarán las altas en la S.S. de los trabajadores... 
Icono ExplorerNACIONAL: Trabajo estrecha el control de las horas extra en la banca, el comercio y la sanidad...
Icono ExplorerALICANTE: Detenciones por formalizar falsos contratos de trabajo y cobrar prestaciones...
Icono ExplorerCASTELLÓN: Inspeccionan una empresa por exceso de jornada de trabajadores discapacitados...
Icono ExplorerALMERÍA: Detenciones por defraudar 123.000 euros a la Seguridad Social...

Nota: Atal honetan sartzen diren lotura desberdinak dagozkie kanpoko komunikabideei (iturri digital desberdinei). Lan-Ikuskapena eta jauna. ez da egiten argitaratutako informazioaren, dibulgazio-arrazoiengatik soilik eskaintzen duenaren, arduradun.Berritasun legegilea

13/09/2016  -  SGAG (DGITSS) - BOE

Asteleheneko Estatuko Aldizkari Ofiziala irailaren 12a, argitaratu duIcono pdfOrden ESS 1452/2016, Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko JOKAERA ARDURA MODELOA doitzen duenagatik, ekainaren 10eko.

Icono ExplorerVer Noticia MEySS (Prentsa Kabinetea)

Aipatutako ministro-agindua irailaren 13an indarrean sartzen da.ITSS-a Eskola

13/09/2016  -  ITSS-a Eskola

Promoción Inspectores de Trabajo y S.S.

Azken Lan-Ikuskatzaile-sustapena eta Hautatze-Ikastaroa joan den ekaineko Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko Eskolan gainditu zuen Gizarte-Segurantza (ESS/1567/2014, abuztuaren 26ko, Ordena), bere nor bere Autonomia-Erkidegoetako praktika aldiak eta bizileku-Probintziek irailaren 12a hasi zuten astelehena atzo.Interes-araudia
2016rako Enplegu Politikako Urteroko plana - Heltzeko Helburuak

31/08/2016  -  BOE

Ezaguera orokorrerako, informatzen da abuztuaren 31ko Estatuko Aldizkari Ofizialak Enpleguko Estatuko Idazkaritzaren Erabakia, 2016ko abuztuaren 5eko Ministro-Kontseiluaren Akordioa argitaratzen denaren, argitaratu duela onartzen denagatikIcono pdfPlan Anual de Política de Empleo para 2016, Enplegu-Legeko testu bategineko 11.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, (3/2015 RDL).

Enplegu-Politikako Urteroko Plana 2016, ezartzen ditu Espainiako taldeko urte honetan eta Autonomia-Erkidego desberdinetako, baita ere bere lorpen-gradua balioesteko erabiliko diren adierazleetako bakoitzean heltzeko helburuak.
 
Atalean: "Enplegurako Lanbide-Heziketa-Sistemaren Erreforma" ezartzen dute antzemandako ahultasunak zuzentzera datozen erreformaren gakoak aurkitzen duenaren artean:

 "10. Iruzurraren kontra, ikuspen handiagoaz eta praktika txarretako eta ez betetzeetako egoeretara zabaltzeaz dohatuz eta, ororen gainetik, Unitate Bereziko sorreraren bitartez, zero tolerantziatako printzipioa Y LAN-IKUSKAPENAREN barruan GIZARTE-SEGURANTZA, irregulartasunengatiko zigorraren ahalmen eraginkorrarekiko prestakuntza-jardueren kontrolerako."Interes-araudia
Gaurkotasun arauemailea: Laneko egun berezien gaineko Errege-Dekretua, nokturnoa langaian

01/08/2016  -  BOE

Larunbateko Estatuko Aldizkari Ofiziala uztailaren 30a, argitaratu du Enlace a normativa...Real Decreto 311/2016 zeinek, irailaren 21eko, 1561/1995 Errege-Dekretua laneko egun berezien gainean aldatzen duen.

Zehazki aipatutako Errege-Dekretuan gehitzen da, artikulu berria hurrengo erredakzioarekiko 33:

"33 artikulua. Arrisku bereziekiko lanetako gau-langileen egun handiena edo tentsio garrantzitsuak. Lan-egunean zeinen lana arrisku bereziak edo tentsio fisiko edo buruko garrantzitsuak nahas ditzan gau-langileen eredua izango da hogeita lau orduko zeinetan zehar gau-lana, behekoa izan behar izanik ezean, III kapituluan aurrez ikusitakoaren arabera egin dezaten aldian zeharreko zortzi orduko." (.../...) Arau betea ikusteaGaurkotasun arauemailea: Osasunaren babesa eta alor elektromagnetikoekiko esposizioarekiko erlazionatutako arriskuen kontrako langileen segurtasuna

29/07/2016  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoOstirala gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala uztailaren 29a, argitaratu du Enlace a normativa...Real Decreto 299/2016, osasunaren eta alor elektromagnetikoekiko esposizioarekiko erlazionatutako arriskuen kontrako langileen segurtasunaren Babesaren gainean.

Arauak antolamendu txikieneko sail bat ezartzen du langileen babesa dutela arrazoi bezala arrisku deribatuen kontra bere osasunerako eta bere segurtasunerako edo alor elektromagnetikoekiko esposiziotik ondorioztatu ahal daitezela, arrisku hauek direla zuzeneko efektu biofisiko ezagunei eta alor elektromagnetikoek eragindako zeharkako efektuei zor izandakoak kontuan hartuz.

Berriz, eta zehapen-araubidea Errege-Dekretuan jarritakora ez betetzeagatik sartzen du.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Gurekin lan egiten du > Deialdiak > Azpiikuskatzaileak 2015

14/07/2016  -  BOE

Acceso Cuerpos de InspecciónAsteartea gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala uztailaren 12a, argitaratu duIcono pdfESS/1130/2016 ordena, argitaratzen duela Azpiikuskatzaile Laboraleko Gorputzean sarrerarako hautaprobetako oposizio fasean nahiko erlazioa, Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Eskalan, ESS/1773/2015 Ordenak deituta (BOE-a 3-9-2015).

Onartutako oposiziogileek aurkeztu behar izango dute edo, hogei egun naturaleko epean, arindu 13a, Aginduan seinalatzen diren dokumentuak, bihar zenbatzera.
Berriz Auzitegiak nota Informatzailea egiten du publikoa gaineanIcono pdfHAUTATZE-IKASTAROAREN HASIERA (datorren 2016ko urriaren 3rako aurrez ikusita).Interes-informazioa

05/07/2016  -  DGITSS

Imagen Criterio TécnicoLaneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren Zuzendaritza Nagusiak publikoa egiten du Icono PDFCriterio Técnico 98/2016 (24-6-2016), Laneko eta ezgaitasunarekiko pertsonentzako lanpostuetako erreserba kuota kontuetan Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren jokaeren gainean.

Argitaratutako Irizpide Tekniko guztiak ikustea: Herritarrarenganako Arreta > Irizpide Teknikoak.Gurekin lan egiten du > Deialdiak

29/06/2016  -  DGITSS - S.G. Rel. Instituc. y Asist. Técnica

Imagen OposicionesEfektuak besterik ez Informatzaileak, izangaien prestaketa, ahal den neurrian errazteko, eta BOE-an argitaratzen den behin betiko deialdian produzitu ahal izan ziren aldaketei kalterik egin gabe, hautapen-prozesuko programa sarrerarako eransten da, sarbide libreko eta, Lan-Ikuskatzaileetako eta Gizarte-Segurantzako Gorputzean, barne-igoerako sistemagatiko sarbideko sistema orokorragatik.

Aipaturiko programako asaldurak bat datoz programa epigrafeengatik (gaien edukiari suposizio honetan ez eraginez) galdera-sistemara moldatzeko eta aipaturiko ariketen ospakizunaren unean indarreko araudira bera egokitzeko beharrarekin.

SARBIDEKO sistema orokor LIBREAGATIKO sarrerarako programa sartzen da Icono PDFAnexo I.

BARNE-IGOERA-sistemagatiko sarrerarako programa (LETRA E), sartzen du Icono PDFAnexo IIZer da berri
ebaluatzeko eta arrisku prebentziorako gida teknikoa lantokietan erabilerari buruzko

21/06/2016  -  DGITSS - INSHT

Guía TécnicaInstitutu Nazionalak Segurtasun eta Lan Osasun garatzen eta mantentzen Gida Teknikoa hau ez ebaluazioa eta prebentzioa lantokietan pertsonaia erabilera lotutako arriskuak lotesleak.

Gida honek, 2015eko martxoaren eguneratu, irizpide eta gomendio hori ekintzaileen eskura daiteke eta horiek interpretatzeko eta aplikatzeko esan Errege Dekretuaren erantzukizuna eskaintzen, osasunerako arriskuen ebaluazioa tasunari dagokionez hartzen duten eta aplikagarri prebentzio neurriak dagokionez langileak.

Icono PDFGuía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo
Icono Internet ExplorerEnlace a Guía Técnica - INSHTirizpide teknikoak
Irizpidea Teknikoa N º 97/2016 langileen desplazamenduari zerbitzuak ematea transnazionalek esparruan buruzkoa

16/06/2016  -  DGITSS

Ikuskaritza Zuzendaritza Nagusiak Lan eta Gizarte Segurantzako da argitaratzen Icono PDFCriterio Técnico nº 97/2016 langileen desplazamenduari zerbitzuak ematea transnazionalaren esparruan.

Irizpidea Teknikoa 42/2005 garai onartu zenetik igarotako denbora kontuan hartuta, esperientzia bere ezarpena eta beharra ikuskatze performance irizpideak, printzipioak eta azken Zuzentaraua 2014/67 jasotako jokabide-arauak gehitzea da geroztik irabazi, egokia da jarraitzeko irizpidearen teknikoa eta berria eguneratzeak biltzen ordezkatzeko.Araudia eta dokumentazioa

15/06/2016  -  DGITSS

Imagen apartado "Convenios de Cooperación Internacional"Zuzendaritza Nagusiak Erakunde Harremanetarako eta Laguntza Teknikoa inclusión paragrafo Herritarrentzako Zerbitzua> Araudia eta Dokumentazioa, nazioarteko lankidetza hitzarmenak izenburupean atal berri bat, komunikatzen geroztik horren barruan daude Hitzarmenen Lankidetza Lan eta Gizarte Segurantza ikuskapen Portugal, Frantzia, Polonia eta Errumania ikuskatzeko.informazio ohar

14/06/2016  -  Eskola ITSS

Video aplastamiento por cargaJoan den martxoaren 29an bai beres Portal eta beres WEB orria, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren General ikerketa baten lana konponezin lesioak karakterizazioa on 2015ean, azterketa argitaratu zen zeinen enpirikoaren oinarri eduki frakzio egindako lanaren ikuskatzaileak eta Gizarte Segurantza urte horretan eginiko lana konponezin ikerketak zetorren. Zehatzago, konponezin lan istripuak traumatikoa natura (istripuak kenduta).  (Icono Internet ExplorerVer noticia relacionada de 29 de marzo)

Azterketa informazioa handiko prebentzio interesa ematen du, ez bakarrik istripu tipikoa arrazoiak, tradizionala terminologia arabera (altuera batetik erortzen, birrintzeko, kontaktu elektrikoak ...), istripuak, baina bereziki egoeretan edo testuinguru zein horietan istripuak gertatuko, zein erreklamazioak ulermen zehatzagoa egiteko aukera ematen erosoago prebentzio ekintza ardatz.

Ikerketaren informazioa da orain WEB orrialdeak Ikuskaritza Sistema Lan eta Gizarte ikertu Ikuskaritzak istripuen kasu ohikoena buruzko bideo sorta baten bidez Security eskuragarri eginez osatuko da. Bideo hauek School Ikuskaritza Lan eta Gizarte Segurantza Sailarekin garatu ziren, hasiera ikuskatzeko langileen prestakuntzaren esparruan erabiltzeko. Hala ere, zabalkunde orokorreko da interes handiko hain zuzen jotzen arren, frekuentzia batzuk gertatzen diren egoera arriskutsuak testuinguruan delako. Bideoek aipatzeko besterik gabe, eta argi eta garbi istripuaren hechos istorioa, animazioak grafikoa istripuen ikerketa prozesua adierazten duten, antolakuntza-gabeziak edo segurtasun kausala da sorreran dira eta, azkenik, neurri-harremana prebentzio nor izan dira saihestu. Iran, aldian-aldian, web gunean zintzilik eta beres Atarian Gomendioak bideoak osatuz istripu bat maiz lan plataforma on-line joateko ideia batekin.

Ekintza horiek Espainiako Segurtasun Estrategia eta Osasunerako 2015-2020 at-eremuaren barruan eta Iberiar kanpaina Lan Istripuak erori dela Ikuskaritzak Zuzendaritza Nagusiak Lan eta Gizarte Segurantza, of Autoridade batera Condicioes de Trabalho Portugalen, duela bi urte 2016-2017 adostu.Lan egin gurekin> Deia

28/04/2016  -  DGITSS

Ikuskaritza Zuzendaritza Nagusiaren Lan eta Gizarte Segurantza, egindako informazio-helburuetarako eta hori hautaketa prozesuaren deialdia Onarpen Lan Subinspectors Kidegoaren to pertenecientes prozesatzeko ondorioz gerta daitezkeen aldaketei kalterik egin gabe publikoak Laneko Segurtasun eta Osasunerako eskala, honako Icono pdfNOTA INFORMATIVA.Weba Edukiak ITSS-a

12/11/2015  -  ITSS-a Eskola

Conoce el nuevo apartado...Funtzioetako eta Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko Eskolak burututako betebeharretako ezaguera handiago eta hoberako, bere arduradunek kokatutako atalaren edukiak web-orri honetan berrantolatzeari ekin diote.

Informazioa hiru areatan banatuta geratu da: EZAGUT GAITZAZU, LAN-EREMUAK (Hasierako Heziketa, Etengabeko Prestakuntza eta Ikerketa-Area) Y BERRITASUNAK.

Escuela ITSSITSS-aren Zuzendaritza Nagusiak ezagutzen ditu Ikuskapenaren sistema funtzionarioak heziketarekin bertakotuta egon dadila BEHARRA eta EZAGUERAK EGUNERATUTAKOAK, betebeharrak eta espezializazio funtzionala funtzio ikuskatzailera berezko aniztasunari egokituta, garrantzi handienetik ateratzen da, operatzaile sozial desberdinen parte-hartzearekin, planteatzen direla beharrezko zereginak, alde batetik, heziketarako, baita ere ikerketa bultzatzeko buru ditzakeen erakundearekin, ikerketarekin eta egoera berriei buruzko gogoetarekin kontatzea.

Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapen sistemako funtzionarioentzako Eskola bateko sorrera kokatzen da SISTEMA, bai giza baliabideetan bai baliabide materialeko handiagotzean, BULTZATZEKO ideian; guztia hura erronkei eta eskaera sozialei erantzun ahal izateko asmoz.Nueva Ley Ordenadora del Sistema de la ITSS
Soledad Ramos, Begoña Buces, Elena Ruiz, Pedro Llorente (Subsecretario), Fátima Báñez (Ministra), Jose Ignacio Sacristán, Graciela de Andrés, Ángel Luis Sanchéz-Iglesias, Rafael García y Gabriel Álvarez (Gabinete Subsecretario)
(Handitutako irudia ikustea)

Logotipo ITSSAsteazkena gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala 22a, argitaratu duIcono pdfLEGEA, uztailaren 21eko, 23/2015, LAN-IKUSKAPEN SISTEMAKO ETA GIZARTE-SEGURANTZAKO ORDENADORA.

Oraingo Legea uztailaren 23an indarrean sartzen da

Azaroaren 14ko 42/1997 Legea indargabetuta geratzen da, Ordenadora Lana eta Gizarte-Segurantza, abenduaren 29ko, 43/2006 Legearen lehen azken xedapena hazkundeko eta enpleguko hobekuntzarako, baita ere beste antolamendu guztiak ezarritakoari kontra egin diezaiotenetarakoetako Ikuskapeneko oraingo legean. Gaur egun araudiaren indarreko arauek aplikazioa izaten jarraituko dute, ez dezaten kontrakoa esan hainbestetan edo oraingo legeari kontra egin diezaioten, bere indargabetzera edo hirugarren azken xedapenean aurrez ikusitako arauengatiko aldaketara hainbeste eta guzti ekin dadin.

Enplegu-Ministerioaren egoitza zentralean eta jauna, aipaturiko Legearen aurkezpena gertatu da. Fátima Báñez-en aldetik berari amaiera eman dio, Enplegu-Ministroa eta jauna

Ver video Campaña de lucha contra el fraude laboral
BIDEOA Ikustea
"Borroka iruzur laboralaren" kontrako kanpaina (soinuarekin)

Icono pdfEgintzaren (DGITSS-aren) irudien laburpena ikustea

Icono ExplorerLot ezazu MEySS Prentsa Kabinetearen berria (22-7-2015etan)
Icono ExplorerPrentsa-Oharrera (MEySS-etara) joatea
Icono ExplorerArgazki-galeriara (MEySS-etara) joateaInformación de interés
Programa sobre Administración e Inspección del Trabajo - Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del TrabajoEn el curso de los últimos años la administración y la Inspección del Trabajo han venido generando un interés creciente tanto a escala nacional como internacional. Esto parte de la conciencia que han tomado los gobiernos de que en un mundo globalizado la administración del trabajo se transformó en un actor clave en la elaboración e implementación de las políticas económicas y sociales.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección del Trabajo (LAB/ADMIN) tiene como objetivo ayudar a los responsables de la OIT en la promoción del trabajo decente a través del fortalecimiento del mecanismo de administración del trabajo, incluida la Inspección del Trabajo, y hacerlos más eficaces (Ver enlaces y recursos de interés - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfiles Nacionales de Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre la situación de la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección del Trabajo en China: "La Administración en Redes Gemelas"
Icono Explorer - Enlace InternetSanciones de la Inspección del Trabajo: Legislación y práctica de los sistemas nacionales de I.T.Lucha contra el fraude laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspección de Trabajo y S.S. en el ejercicio de sus funciones, planifica sus actuaciones con el objetivo de conseguir el cumplimiento de la normativa laboral y evitar en lo posible las irregularidades laborales.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstante para una mejor identificación de las mismas,el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pone a disposición de todos los ciudadanos un "BUZÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL" donde todo aquel conocedor de algún incumplimiento de la normativa ya sea laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), cumplimentando el formulario creado al efecto.Noticia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lucha contra el fraude laboral ha sido siempre una prioridad para los gobiernos, y más aún en el actual contexto de difícil coyuntura económica. La normativa laboral española ha perseguido, antes y ahora, las ofertas laborales irregulares y los comportamientos fraudulentos.

Las reformas legislativas contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobadas por el Parlamento el año pasado han endurecido el ejercicio de tales prácticas, que pueden llegar a ser constitutivas de delito. Ante una situación que menoscaba los derechos de los trabajadores, provoca la competencia desleal hacia la gran mayoría de empresarios que cumplen con normalidad la legislación laboral y de Seguridad Social y pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, hay que actuar con la mayor contundencia" (.../...). Ver texto completo en "Ver más"Lucha contra el fraude laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de las formas de iniciación de la actividad de comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la denuncia de hechos presuntamente constitutivos de infracción administrativa, que para poder ser tramitada por los Jefes de las Inspecciones Provinciales deberán reunir una serie de requisitos de carácter formal. Las denuncias que no reúnan estos requisitos no podrán ser tramitadas, sin perjuicio de que los Jefes de Inspección, de acuerdo con la información que hayan podido obtener y tras su correspondiente análisis, puedan ordenar la realización de una inspección a un sujeto concreto." (.../...). Ver comunicado completo en "Ver más"Utilidad > Seguridad social
Web de la Seguridad Social: Enlace a "Preguntas frecuentes"

Logo Seguridad SocialPor considerarlo de interés, a continuación se ofrece un enlace a la WEB de la Seguridad Social, en concreto a un bloque de respuestas a aquellas consultas más frecuentes referidas a las competencias de dicho Organismo, que están clasificadas en diferentes secciones para facilitar su búsqueda.

-Enlace externo: Web de la Seguridad Social - Preguntas FrecuentesAbisua - Itzulpena

Aviso... Web honen edukien
itzulpenean, itzultzaile
automatikoa erabili da


Ikuskapenarekin laguntzen du

Buzón de Fraude Laboral


ESKOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informazioa eta Arreta Administratiboa - MEYSS-a

Información y atención administrativa - MEYSS


Tablón electrónico Edictos

   Ir al Tablón Edictal Único - BOE
Información TEU - BOE
Preguntas Frecuentes

Ir a BOE - Búsquedas Tablón Edictal Único
Búsquedas Anuncios TEU

Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
      -Notificación de actos-
    Sede electrónica MEySS


Herritarrari zerbitzuak

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Interes-lotura - Berdintasuna

Planetarako Aholkua
Berdintasuneko - Ministerioa
Osasuna, Zerbitzu Sozialak
eta Berdintasuna

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad nº 36
"Planes de Igualdad" (Agos-16
) Destacado...

Icono pdfBoletín Igualdad nº 35
"Planes de Igualdad
Diagnostico" (Jul-16)


MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


SEGURTASUNA Atariak Y OSASUNA LABORALA - INSHT-a

Accede a los portales temáticos INSHT


Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles


CONVENIOS COLECTIVOS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Interesaren Programa

Logotipo PREVEA


Kexak eta Sugerencias MEySS

Adjudica- Informazioa ikusi

- Kexen inprimakia