Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspección de Trabajo y Seguridad Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Ongi etorri Lanaren Ikuskapenaren Webera eta S.S.

  Azpimarratzen dugu:

Ir a "¿Cómo denunciar?"  Ir a "Formularios denuncia"  Ir a "¿Dónde estamos?"  Libro de visitasIr al apartado: ITSS es noticia...

Icono ExplorerTENERIFE: Expediente de la Inspección de Trabajo por la situación de sus guardamontes...
Icono ExplorerA CORUÑA: La Inspección de Trabajo refuerza la inspección en hostelería...
Icono ExplorerNACIONAL: La Unidad Especial de Inspección en materia de formación profesional entra en vigor...

Nota: Atal honetan sartzen diren lotura desberdinak dagozkie kanpoko komunikabideei (iturri digital desberdinei). Lan-Ikuskapena eta jauna. ez da egiten argitaratutako informazioaren, dibulgazio-arrazoiengatik soilik eskaintzen duenaren, arduradun.Berri nabaria

26/06/2015  -  DT ITSS - Madrid

Agustín Puente de Pinedo (Subinspector de Empleo y S.S. - Madrid)24 2015eko Ekaineko, San Juan-en, Madrilgo Udaltzaingoaren Jaiaren, Agustín Puente de Pinedo Jaunaren, Eguneko Enpleguko eta Laneko eta Madrilgo Gizarte-Segurantzako Probintzia-Ikuskapenaren Gizarte-Segurantzako Azpiikuskatzailea, domina jarri da Meriturako Dominarekin Profesionala aipaturiko erakundearen.

Madrilgo Alkateak, Manuela Carmena Andreak, inposatutako dominak azterketa gure lagunari, Y IKERKETA-SAILAREKIKO EBALUAZIOA MADRILGO UDALTZAINGOAREN ZERBITZUETAKO ikuskapen funtzio garapeneko bere kolaborazio iraunkorragatik, hiriburuko jarduera-gau-sektoreetan, beste batzuen artean ekartzen dio.

Udaltzaingoak egintza honen bitartez nahi izan du aitortzea eta ahalegina, arduraldia eta aipaturiko Sailarekiko Agustín-en konpromisoa eskertzea. (Berri betea eta irudiak ikustea)Novedad legislativa ITSS
Creada la Unidad Especial de Inspección en materia de Formación profesional para el empleo

24/06/2015  -  BOE

ITSS - Creada Unidad EspecialEl Boletín Oficial del Estado del miércoles día 24 de junio, ha publicado la Icono pdfOrden ESS 1221/2015 por la que se crea la Unidad Especial de Inspección en materia de formación profesional para el empleo.

Esta Unidad Especial dependerá orgánica y funcionalmente de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de su integración en la Dirección Especial de Inspección adscrita a la Autoridad Central. Las funciones encomendadas a esta Unidad están señaladas en el artículo 2; el ámbito de actuación de esta Unidad será nacional.

Para el desarrollo de los cometidos previstos, contarán con el personal inspector que, de acuerdo con las dotaciones existentes en las relaciones de puestos de trabajo vigentes, se determine.ITSS-a Hautapen-Prozesuak 2015

23/06/2015  -  DGITSS

ITSS-aren Zuzendaritza Nagusiak informatzen du Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Azpiikuskatzaile Gorputzeko sarrerarako hautapen-prozesuaren garapeneko aldaketa sarreragatik, ekin diotela, ahal den neurrian emateko sartutako aldaketei, izangaien prestaketari, buruzko nota Informatzaile batzuk lantzeari.

Procesos selectivos ITSS - Año 2015Icono pdfIkuskatzaileak 2015 - Nota Informatzailea 2015a deialdian sartzeko aldaketen gainean
Icono pdfAzpiikuskatzaileak 2015 - Nota Informatzailea 2015a deialdian sartzeko aldaketen gainean

Hala ere, beren behin-behineko izaeraz ohartarazi behar du, oraindik aipaturiko aldaketak baimena Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldetik arrazoi izan ez direnez gero, behin betiko izaerarik izango hainbeste eta guzti ez dutenagatik deialdi egokia ez dadin argitalpena arrazoi BOE-an.Informazio estatistikoa enplegua

23/06/2015  -  MEySS

Herritarrarenganako Arreta > Araudia eta Dokumentazioa > Beste dokumentazio bat

EstadísticasIcono pdfDatos de Afiliación a la S.S. Extranjeros - Mayo 2015
Icono ExplorerVer noticia MEySSGurekin lan egiten du > Deialdiak

22/06/2015  -  13.21 h. - Kalifikazio-epaimahaia

Lan-Ikuskatzaileetako Goiko Gorputzeko sarrerarako 2013aren hautapen-prozesuari buruzko Kalifikazio-Epaimahaia eta jauna. (ESS-a 1595/2013 ordena BOE-a 2-9-2013), hurrengo informazioa publiko egiten du:

Información Procesos selectivos ITSSIcono pdfBigarren partearen kalifikazioak hautatze-ikastaroko (sarbide libreko)

Icono pdfZuzenketa kalifikazioak eta zuzendutako zerrenda (barne-igoera) - Bi akats Hautatze-Ikastaroaren (barne-igoeraren) bigarren parteari buruzko kalifikazioetan Nabarituta , ekiten zaie bere konpontzeari eta zuzendutako zerrendako argitalpenari

Icono pdfERLAZIO BETEAK (ordena alfabetikoagatik eta - Prom. lortutako kalifikazioen aginduagatik Barnekoa eta Sarbide Librea)Ikuskapena Oposizioak
IKUSKATZAILEAK 2014 - Hizkuntzetan (laugarren ariketan) espezialitatedun aholkulariko izendapenarekiko Kalifikazio-Epaimahaiaren Erabakia

22/06/2015  -  Kalifikazio-epaimahaia

Kalifikazio-Epaimahaia Lan-Ikuskatzaileetako Goiko Gorputzeko sarrerarako hautapen-prozesua eta jauna. (ESS-a 1567/2014 ordena), diktatu duIcono pdfErabakia hitzarekin baina botorik gabe izendatzeari aholkulariak ekiten zaionean laguntzen diola, hautapen-prozesuko oposizio fasearen laugarren hizkuntza ariketaren errealizazioan laguntzeko.19/06/2015  -  Kalifikazio-epaimahaia

Oposición inspectoresLan-Ikuskatzaileetako eta Gizarte-Segurantzako Gorputzeko sarrerarako hautapen-prozesuari buruzko Kalifikazio-Epaimahaia (ESS/1567/2014 Ordena -BOE-a 3-9-2014), oposizio-fasearen hirugarren ariketari buruzko plika-hasierako saio publikoaren ondoren, argitaratzeari ekiten dio Icono PDFnahiko-erlazioa bereko.

Halaber, deitzen da hirugarren ariketa, bai txanda irekiko bai barne-igoerako, errealizaziorako gainditu duten oposiziogileenganaIcono PDFlaugarren ariketa orduak, Lan-Ikuskapeneko eta Gizarte-Segurantzako, Rafael Alberti 18 zenbakia Madrilgo Etorbidean kokatuta, Eskolan, 10:00-etara, 2015eko ekainaren 30a gertatuko den prozesuko.Gurekin lan egiten du > Deialdiak

12/06/2015  -  Kalifikazio-epaimahaia

Procesos selectivos ingreso Cuerpos de InspecciónBehin plika-hasierako, Enplegu-Azpiikuskatzaile Gorputzeko sarrerarako hautapen-prozesuari buruzko Kalifikazio-Epaimahaiko eta Gizarte-Segurantzako saioa ospatuta (ESS-a 1566/2014 Ordena - BOE-a 3-9-2014), publikoa egin du Icono pdfLzena eta deiturak edukiz zerrendatuta oposizioaren hirugarren ariketa gainditu duten oposiziogileen.Berri nabaria

08/06/2015  -  IPTSS Sevilla

Entrega de medalla Director Territorial AndalucíaJoan den maiatzaren 28an Ikastetxea Sevillako Lan-Harremanetako Gradudunetako Excmo. Ofizialak bereizi zuen Víctor de Santos Sánchez Jauna, Laneko eta Andaluzian Gizarte-Segurantzako, domina-inposatzeko eta dominetako bere urteroko egintzako ohore kolegiatu bezala, urre-kategoriko, Ikuskapeneko Lurralde-Zuzendaria.Interesaren ekitaldia
Ekainaren 9a - Artxiboetako Nazioarteko Eguna - Laneko eta Artxibo MEYSS-a Zentraleko Gizarte-Segurantzako Ikuskapena

26/05/2015  -  MEySS

Día 9 de junio - Día internacional de los archivosEkainaren 9an ospatzen da "Artxiboetako Nazioarteko Egunean"; arrazoia sorrera da, 1948ko, Artxiboetako (ICA-etako) Nazioarteko Aholkuaren, ekainaren 9.

Ez gobernuko erakunde hau sortu zen kontserbazioa babesteko UNESCOKO babesaren eta ondare dokumentalaren babesaren azpian eta mundu guztiko erakunde artxibistiko eta profesionalak biltzen ditu. Bere sorreratik helburu izan ditu arau komuneko lantzea eta zentroen, fitxategi-dokumentuen zabaltzearen eta ondarearen babesaren kudeaketa eraginkorrari laguntzen dioten praktika onetako dokumentuak dokumentatzen du.

2015 urte honetan, Txosten Sozioekonomikoko Zuzendariordetza Orokorrean eta Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Ministerioaren Dokumentazioan, oroipena Y LAN-IKUSKAPENARI eskaintzea nahi izan du jauna.

Lotura ikustea: Ikerketak, Liburutegiak eta Artxiboak (MEySS)Berri nabaria

11/05/2015  -  BOE

Normativa - BuquesLarunbateko Estatuko Aldizkari Ofiziala maiatzaren 9a, argitaratu du zeinengatik hitzarmenaren kontrola Espainiako ontzietako itsas lanaren gainean doitzen den 357/2015 Errege-Dekretua. 2006 Itsas Lanaren gainean, Lanaren Nazioarteko Antolaketaren Lanaren Nazioarteko Konferentziak 2006ko otsailaren 23an gaindituta, Hitzarmena Espainiako Erreinuak 2010eko otsailaren 4an berretsi zuen, argitaratuz (BOE-a 22-1-2013) bere Berrespen-Tresna, indarrean sartzearekin 2013ko abuztuaren 20an.

Antolamendu honek helburu du ikuskapeneko koordinatutako prozedurako eta bete behar duten baldintzen kontroleko egitura zehaztea Espainiako ontzi zibilak aipatutako Hitzarmena aplikazioa izan dadin, horrela Zuzendaritza Espainiako ordenamendu juridikoari gehitzea bezala 2013/54/EBa Europako Parlamentuko eta, 2006ko azaroaren 20ko, Aholkuaren, betetze kontuetan pabiloiko eta itsas lanaren gaineko Hitzarmenaren aplikazioaren kontroleko Egoeraren erantzukizun jakinen gainean.Documento de trabajo

13/04/2015  -  DGITSS

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta de la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica, en su condición de Autoridad Centralk de la ITSS, ha dictado el siguiente Criterio Técnico en materia de contratación temporal:

Icono pdfCRITERIO TÉCNICO ITSS nº 95/2015 en materia de CONTRATACIÓN TEMPORAL (8-4-2015)

En el desarrollo de este CT se abordan los siguientes contenidos:

destacado... Contrato de obra o servicio determinado, destacado... Contrato eventual por circunstancias de la producción, destacado... Contrato de interinidad, destacado... Reglas comunes, destacado... Transformación de contratos temporales en indefinidos, destacado... Irregularidades administrativas más frecuentes, destacado... Contrato de relevo, destacado... Contrato eventual primer empleo, destacado... Contrato temporal de fomento del empleo de personas con discapacidad y destacado... Medidas derivadas de la actuación inspectora.Berri nabaria

10/04/2015  -  DGITSS

Proyecto LEY ITSS - Boletín de las Cortes Generales (10-4-2015)Ostiraleko Gorte Nagusietako Aldizkari Ofiziala 10a, argitaratu du Icono pdfOrdenadora del Sistema Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko Lege-Proiektua (BOCG-a 10-4-2015).

Gogoratzen dugu joan den ostiralaren Ministro-Kontseilua martxoaren 27a, Enpleguko eta Fátima Báñez Gizarte-Segurantzako Ministroa proposatuta, aipaturiko Proiektu behin Aholku Ekonomikoaren aldeko txostena jasotako eta Soziala onartu zuen.

Inspección de Trabajo y S.S.Erreforma honekin, Gobernuak jokatzen du Laneko eta Gizarte-Segurantza koordinatuago eta eraginkorragoko Ikuskapen bat ukateak, langileen zerbitzura egoten jarrai dezala baimenduko duen modelo berriagatik, enpresen eta gizartearen, duela 100 urte baino gehiagotatik egiten eramaten denez gero. Berri erlazionatua ikustea

 Informazio betea ikustea:Trabaja con nosotros

24/03/2015  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado del lunes día 23 de marzo, ha publicado el Icono pdfReal Decreto 196/2015, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015. En relación con los cuerpos específicos de Inspección, las plazas ofertadas son las que se señalan en el cuadro que se adjunta.

A su vez en el mismo Boletín Oficial del Estado, se ha publicado el Icono pdfReal Decreto-ley 3/2015 por el que se prevé una Oferta de Empleo Público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos por el que, entre otras, en su artículo 3 se añaden 19 plazas al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y S.S. y 43 plazas al de Subinspectores de Empleo y S.S.

Oferta de Empleo Público - Año 2015 (Cuerpos de Inspección)

Para conocer toda la información sobre los cuerpos de Inspección, puede consultarse el enlace: Trabaja con nosotros > Qué ofrecemosINSHT-a Informazioa
Arrisku Laboralen aurkako prebentzioa - Arrantza-Itsas Sektoreko Ataria - Gidari teknikoak

03/03/2015  -  INSHT-a - Arrantza-Ataria

Portal Sector Martítimo PesqueroErlazio Laboral kontuetan koordinaziorako Zuzendariordetza Orokorra, Prebentzioa Arrisku Laboraleko eta Neurtuta ITSS-aren Zuzendaritza Nagusiaren Berdintasuneko informatzen du, "2008-2013 arrantzako itsas istripu oso larrien Kausa", Laneko Segurtasun Eta Higieneko (INSHT-etako) Nazio-Institutuaren argitalpenaren lantzeko bere parte-hartzeko".Icono Explorerinformazioa ikustea

Berriz interes-lotura eskaintzen da Icono ExplorerArrantza-Itsas Sektoreko ATARIA kontsulta daitezkeen Gidari guztiak eta aipaturiko eremuarekin, baita ere beste dibulgazio-material batekin dokumentu tekniko erlazionatuak tokian.Interes-informazioa
Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena - Iruzur laboralaren kontrako borroka Neurriak

02/03/2015  -  DGITSS

Ministerio de Empleo y Seguridad SocialOtsailaren joan diren 24 eta 25 egunetan adierazi ziren Diputatuen Kongresuan iruzur laboralaren kontrako artean borrokako Unitate berezia, prestakuntza-ikastaroak kontrolatzeko, edozein irregulartasun arren eremu honetan zigortu ahalmenarekiko Lan Ikuskapen barruan iruzurraren kontra sortzeko proposamena aurkitzen duten borroka neurri desberdinak.

Ekin zion ere Legea berritzeko beharrari Ordenadora Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko, borroka-tresnak iruzurraren kontra indartzeko eta, berriz, Autonomia-Erkidegoekin, Indarrekin eta Egoeraren, Estatuko Fiskaltza Nagusiaren eta Auzitegien Segurtasuneko eta Auzitegietako (kanpoko esteka erlazionatuak ikustea) Gorputzekin koordinazio handiagoa baimenduz, hura autonomia handiagoaz dotatzeko asmoz.

Icono ExplorerDiputatuen Kongresua Icono ExplorerBerria 1 Icono ExplorerBerria 2 Icono ExplorerBerria 3Interes-berria

02/03/2015  -  La Rioja.com

Logroñon egon zen oraintsu Rafael Martínez Mesas, erlazio laboral kontuetan koordinaziorako Zuzendariorde Orokorra, prebentzioa arrisku laboraleko eta Laneko eta Gizarte-Segurantzako, Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Ministerioko, Ikuskapenaren Zuzendaritza Nagusiaren berdintasuneko neurtuta.

Osasun Laboraleko (IRSAL-etako) Institutu Errioxarrean bildutako entzunaretoaren aurrean bere iritzia erakutsi zuen kontratazio-modalitate berrien gainean, Lan-Ikuskapenaren garrantzia eta jauna. eta unera arte lortutako emaitzak.Interes-berria

13/02/2015  -  IPTSS - Badajoz

Extremaduran urtarrilean geldialdiaren jaitsiera historikoa hilabete tradizioz negatiboan gertatu da eskualdeko enplegurako. Langabezia urtarrilean jaitsi da aurreko hilabeteari dagokionez, % 0,79ri, 1.113 pertsonarengan. (2014ko urtarrilean 7.500 pertsona baino gehiago igo zituen). Urtarrilean, langabezia bost sektoreetako lautan jaitsi zen.

Benetan, Extremadura izan da zenbaki langabea hilabete honetan (egin du soilik Extremaduran, Kanariaetan eta Balearetan) gehiago jaitsi den autonomia-erkidegoa. Beraz, hilabete honen urtarokotasuna apurtzea lortu da.

Emaitza hauen lorpenean zalantzarik gabe izan du garrantzi berezia Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren jokaerako kanpaina bereziaren errealizazioa dago eginez hiru astetan zehar, dakigun Badajozeko eta Cacereseko ikuskapenetako (berri betea ikustea) txantiloiak indartzen dituzten beste probintzia batzuetatik datorren funtzionarioko laguntzarekin bezala, joan den urtarrilaren 26tik.Interes-berria

27/01/2015  -  MEYSS

Plan lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregularEnpleguko eta Gizarte-Segurantzako ministroa, Fátima Báñez, eta Barne Arazoetako ministroa, Jorge Fernández Díaz, elkartu dira 2013ko Gizarte-Segurantzarako iruzurraren kontrako borroka kontuetan bi ministerioen arteko apirilean harpidetutako lankidetza-hitzarmenaren emaitzak batera analizatzeko Barne-Arazoetako Ministerioaren egoitzan eta Espainiako enplegu irregularrean.

2014tan, Poliziarengan eta Guardia Zibilarengan zehar gelditu dute eta 4.631 pertsonari egotzi die eta 46.304 ikerkuntza egin dira Gizarte-Segurantzara iruzur kontuetan, % 7,4ren handiagotze bat 2013ari buruz dakarrenera. Gainera, Egoeraren Segurtasun Indar Eta Kidegoen baterako laneko fruituak eta Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenak 9.822 arau-hauste antzeman dituzte, % 16,8ren handiagotze bat 2013ari buruz dakarren.Noticia destacada

13/01/2015  -  DGITSS

Escuela ITSS - Acto de entrega de diplomas - Curso Reconstrucción de accidentes

El pasado día 11 de diciembre tuvo lugar en la sede de la Escuela de la Inspección de trabajo y Seguridad Social en Madrid, el acto de clausura del curso de reconstrucción 3D de accidentes de trabajo impartido por la Universidad de Zaragoza en colaboración con la Escuela de la Inspección de trabajo con la entrega de diplomas acreditativos a los 17 alumnos pertenecientes al cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Técnicos de los Institutos regionales de seguridad y salud, (Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Canarias) Técnicos pertenecientes a Mutuas de accidentes de trabajo (Fraternidad Mutrexpa), empresas (Acciona, Iberdrola, Dragados, Mercadona y Etosa, técnicos del Consejo de Colegios de arquitectura técnica de España (Colegio de Murcia) y profesionales independientes (Ver noticia completa).Berri nabaria

02/01/2015  -  MEySS

Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Ministerioak Diputatuen Kongresuari aurkeztu dizkio enplegu irregularraren kontrako borroka Planaren eta Gizarte-Segurantzarako iruzurraren ebaluazioaren emaitzak, horrela enplegu irregularraren kontrako borroka Legean ezarritakoarekin eta Gizarte-Segurantzarako iruzurrarekin konplituz.ITSS-a Jokaerak

Informe anual ITSS - 2013Ikuskapenaren Zuzendaritza Nagusia -Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren Autoritate Zentrala-, dago, legezko arrazoiek edo kudeaketa-eskaerek, hiru memoria edo txostenak lantzera behartuta; 81 Hitzarmeneko 20 eta 21 artikuluetan araututakoa eta OIT-aren 129 Hitzarmeneko 26 eta 27 artikulu; akordioetan ezarritakoa eta Batzordearen programak Europar Batasunako Ikuskapeneko (SLIC-etako), eta Bertakotutako Enpleguko Arloko Batzarrak eta Gai Laboralek onartutako jokaerako Planari buruzkoko Arduradun Altuak.

El Icono pdfITSS-a urteroko 2013 txostena orain aurkezten dela, seinalatutako hiru eskarien, baita ere iradokizunen baldintzak eta aurreko urteetakoen gainean jasotako behaketak kontuan izanez landu du.

Orain Eragabean nahi du islatzea eta ez soilik Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren Sistemaren jardueren taldearen oihartzuna egitea, baita ere ekimen haietako eta modernizazio-neurrietako iraunkortasuna eta erreforma ariketan zehar hasitakoak uztea, bertakotutako irudi bat aurkeztuz jokaeraren taldeko.Noticia destacada

22/08/2014  -  MEySS

Lucha contra el Fraude laboralEl buzón de lucha contra el fraude laboral, ha conseguido en su primer año de funcionamiento que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social haya iniciado 8.192 actuaciones inspectoras, de las que se han resuelto ya 5.377; dichas actuaciones han aflorado 1.592 empleos sumergidos y liquidado cuotas a la Seguridad Social por 1,4 millones de euros, sancionando a las empresas infractoras con multas por un importe total de 4,4 millones de euros.

Ver noticia completa:
Icono explorerGabinete de prensa MEySS y Icono explorerSala de Prensa MoncloaInformación de interés
Programa sobre Administración e Inspección del Trabajo - Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del TrabajoEn el curso de los últimos años la administración y la Inspección del Trabajo han venido generando un interés creciente tanto a escala nacional como internacional. Esto parte de la conciencia que han tomado los gobiernos de que en un mundo globalizado la administración del trabajo se transformó en un actor clave en la elaboración e implementación de las políticas económicas y sociales.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección del Trabajo (LAB/ADMIN) tiene como objetivo ayudar a los responsables de la OIT en la promoción del trabajo decente a través del fortalecimiento del mecanismo de administración del trabajo, incluida la Inspección del Trabajo, y hacerlos más eficaces (Ver enlaces y recursos de interés - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfiles Nacionales de Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre la situación de la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección del Trabajo en China: "La Administración en Redes Gemelas"
Icono Explorer - Enlace InternetSanciones de la Inspección del Trabajo: Legislación y práctica de los sistemas nacionales de I.T.Preguntas Frecuentes

Pregunta respuesta

Se considerará obstrucciones a la labor inspectora las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones que se encomiendan a los Inspectores de Trabajo y S.S. y a los Subinspectores de Empleo y S.S. en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convenios colectivos.

Estas acciones u omisiones se califican como graves excepto en los supuestos considerados expresamente como leves o muy graves. (Art. 50.2 RDL 5/2000): (Ver contestación completa -nº8- en "Ver más")

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atención al ciudadano > Normativa y documentaciónLucha contra el fraude laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de las formas de iniciación de la actividad de comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la denuncia de hechos presuntamente constitutivos de infracción administrativa, que para poder ser tramitada por los Jefes de las Inspecciones Provinciales deberán reunir una serie de requisitos de carácter formal. Las denuncias que no reúnan estos requisitos no podrán ser tramitadas, sin perjuicio de que los Jefes de Inspección, de acuerdo con la información que hayan podido obtener y tras su correspondiente análisis, puedan ordenar la realización de una inspección a un sujeto concreto." (.../...). Ver comunicado completo en "Ver más"Noticia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lucha contra el fraude laboral ha sido siempre una prioridad para los gobiernos, y más aún en el actual contexto de difícil coyuntura económica. La normativa laboral española ha perseguido, antes y ahora, las ofertas laborales irregulares y los comportamientos fraudulentos.

Las reformas legislativas contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobadas por el Parlamento el año pasado han endurecido el ejercicio de tales prácticas, que pueden llegar a ser constitutivas de delito. Ante una situación que menoscaba los derechos de los trabajadores, provoca la competencia desleal hacia la gran mayoría de empresarios que cumplen con normalidad la legislación laboral y de Seguridad Social y pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, hay que actuar con la mayor contundencia" (.../...). Ver texto completo en "Ver más"Lucha contra el fraude laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspección de Trabajo y S.S. en el ejercicio de sus funciones, planifica sus actuaciones con el objetivo de conseguir el cumplimiento de la normativa laboral y evitar en lo posible las irregularidades laborales.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstante para una mejor identificación de las mismas,el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pone a disposición de todos los ciudadanos un "BUZÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL" donde todo aquel conocedor de algún incumplimiento de la normativa ya sea laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), cumplimentando el formulario creado al efecto.Utilidad > Seguridad social
Web de la Seguridad Social: Enlace a "Preguntas frecuentes"

Logo Seguridad SocialPor considerarlo de interés, a continuación se ofrece un enlace a la WEB de la Seguridad Social, en concreto a un bloque de respuestas a aquellas consultas más frecuentes referidas a las competencias de dicho Organismo, que están clasificadas en diferentes secciones para facilitar su búsqueda.

-Enlace externo: Web de la Seguridad Social - Preguntas FrecuentesAbisua - Itzulpena

Aviso... Web honen edukien
itzulpenean, itzultzaile
automatikoa erabili da


INSHT-a - Trabajar beroarekiko Gomendioak

Trabajar con calor


Informazioa eta Arreta Administratiboa - MEYSS-a

Información y atención administrativa - MEYSS


Tablón electrónico Edictos

   Ir al Tablón Edictal Único - BOE
Información TEU - BOE
Preguntas Frecuentes

Ir a BOE - Búsquedas Tablón Edictal Único
Búsquedas Anuncios TEU

Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
      -Notificación de actos-
    Sede electrónica MEySS


Ikuskapenarekin laguntzen du

Buzón de Fraude Laboral


Herritarrari zerbitzuak

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Interes-lotura - Berdintasuna

Planetarako Aholkua
Berdintasuneko - Ministerioa
Osasuna, Zerbitzu Sozialak
eta Berdintasuna

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad nº 25
"Distribución flexible tiempo
de trabajo" (Mayo-15)
Destacado...
Icono pdfBoletín temático
"9 mayo - Día de Europa"


SEGURTASUNA Atariak Y OSASUNA LABORALA - INSHT-a

Accede a los portales temáticos INSHT


Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles


ESKOLA ITSS

escuela destacado


CONVENIOS COLECTIVOS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Interesaren Programa

Logotipo PREVEA


Kexak eta Sugerencias MEySS

Adjudica- Informazioa ikusi

- Kexen inprimakia


Lanaren Nazioarteko Erakundea (ONU-OIT)

LANEri esteka
Nazioarteko arauak