Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspección de Trabajo y Seguridad Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Ongi etorri Lanaren Ikuskapenaren Webera eta S.S.

  Azpimarratzen dugu:

Ir a "¿Cómo denunciar?"  Ir a "Formularios denuncia"  Ir a "¿Dónde estamos?"  Libro de visitasGurekin lan egiten du > Deialdiak

01/10/2015  -  BOE

Procesos selectivos ITSS - Inspectores 2014Osteguna gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala urriaren 1, ESS/1995/2015 Agindua dauka, argitaratzen denagatikIcono pdfRahiko-erlazioa Lan-Ikuskatzaileetako eta Gizarte-Segurantzako Goiko Gorputzeko sarrerarako hautaprobetako oposizio faseko, ESS/1567/2014 Ordenak (iraileko 3 BOE-ak) deituta.

Onartutako oposiziogileek aurkeztu behar izango dituzte edo Aginduan esaten diren dokumentuak igorri, aipatutako erlazioaren argitalpenerako hurrengo egunetik garrantzia izateko 20 egun naturaleko epean. Aipatutako dokumentazioa aurkeztuko da Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako, edo Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan ezarritako forman Ministerioaren Erregistro Orokorrean, MEySS-eko Giza Baliabideetako Zuzendariordetza Orokorrera zuzendutako idazkiaren bitartez (C/ Agustín de Bethencourta, 4 zenbakia, 423 Bulegoa, 28003 Madril).

Berriz Lan-Ikuskapeneko Eskola eta jauna. bat egiten du publikoIcono pdfNota Informatzailea datari dagokionez Hautatze-Ikastaroak hasiera emango duela.Interes-dokumentuak

29/09/2015  -  BOE

Zer egiten dugun > Zerbitzu-kontratazioa
Icono PDFRESOLUCIÓN contratación del servicio de seguridad y vigilancia - IPTSS de A Coruña, Orense, Pontevedra, Cáceres y Badajoz (BOE 29-9-2015) Destacado
Icono PDFAnuncio LICITACIÓN: Limpieza IPTSS Asturias, Alicante, Castellón, Valencia, Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia y La Rioja (BOE 19-9-2015)
Icono PDFAnuncio FORMALIZACIÓN contrato: Seguridad y vigilancia IPTSS Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora (BOE 19-9-2015)Gizarte-Segurantza informazio estatistikoa

22/09/2015  -  MEySS

Atención al ciudadano > Normativa y documentación > Otra documentación

EstadísticasIcono pdfDatos Afiliación extranjeros S.S. - Agosto 2015 
Icono explorerVer noticia MEySSGurekin lan egiten du > Deialdiak

17/09/2015  -  Kalifikazio-epaimahaia

Procesos selectivos - ITSSLan-Ikuskatzaileetako Goiko Gorputzeko sarrerarako hautapen-prozesuko Kalifikazio-Epaimahaia eta jauna. (ESS-a 1567/2014 ordena, irailaren 3ko BOE-a), publiko egin du oposizio-fasean gainditu dituzten oposiziogileen merituetako (Barne-Igoera-sistemako lehiaketa fase, E Letra) behin betiko balioespena.

Artxibo erantsian, aipaturiko balioespena horrela eskaintzen da laugarren ariketaren errealizazioarekiko dokumentu erlazionatu guztiak bezalaIcono pdfErlazioa P.I behin betiko fase lehiaketa. Letra E + beste dokumentu batzukTrabaja con nosotros > Convocatorias

16/09/2015  -  BOE

Corrección de errores - Convocatorias 2015 InspecciónEl Boletín Oficial del Estado de hoy día 16, ha publicado las Ordenes Icono pdfESS/1867/2015Icono pdfESS/1866/2015, por las que se corrigen errores en las convocatorias de acceso a los Cuerpos de Inspección de Trabajo y S.S. (Inspectores y Subinspectores). 

Recordamos, que el Boletín Oficial del Estado del pasado día 3 de septiembre publicó las mencionadas convocatorias correspondientes al año 2015 para ingreso en los Cuerpos de Inspección:

Icono pdfCuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y S.S.
(PLAZAS: 35 Turno libre - 8 Promoción Interna)
Icono pdfCuerpo de Subinspectores Laborales
(PLAZAS: 76 Turno libre - 4 Promoción Interna) Escala Empleo y S.S.

Apartado... Ver apartado: Trabaja con nosotros > Qué ofrecemos

Convocatorias Cuerpos InspecciónQuienes deseen participar en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790. Dicha solicitud deberá presentarse en un plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el "BOE". Se ofrecen enlaces a dicho modelo según modo de acceso:

CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Enlace... TURNO LIBRE: https://ips.redsara.es/IPSC/action/descargarFormulario790.do?id=2834
Enlace... PROMOCIÓN INTERNA https://ips.redsara.es/IPSC/action/descargarFormulario790.do?id=2824

CUERPO SUBINSPECTORES LABORALES

Enlace... TURNO LIBRE https://ips.redsara.es/IPSC/action/descargarFormulario790.do?id=2835
Enlace... PROMOCIÓN INTERNA https://ips.redsara.es/IPSC/action/descargarFormulario790.do?id=2836
 Preguntas Frecuentes

31/08/2015  -  DGITSS

Pregunta respuesta

El artículo 21.6 de la Ley 23/2015, (BOE 22 de julio), Ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establece:

“Los funcionarios actuantes extenderán diligencia por escrito de cada actuación que realicen con ocasión de las visitas a los centros de trabajo o de las comprobaciones efectuadas mediante comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas.

Mediante Orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se determinarán los hechos y actos que deban incorporarse a las diligencias, su formato y su remisión a los sujetos inspeccionados, teniendo en cuenta que, en lo posible, se utilizarán medios electrónicos y que no se impondrán obligaciones a los interesados para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de dichas diligencias”

No obstante, en el caso de la empresa que cuente con Libro de Visitas, las diligencias se seguirán practicando en los mismos, por lo que deberían mantenerse a disposición de los funcionarios actuantes, teniendo en cuenta que dicho mantenimiento no supone en ningún caso carga administrativa alguna para los administrados, que ya adquirieron y habilitaron sus correspondientes libros de visitas.

Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda la obligación de conservar los libros de visitas agotados, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 11 de abril de 2006, sobre el Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad social, vigente en lo que no contradiga o se oponga a la nueva Ley 23/2015, de 21 de julio.

-Consultar normativa ITSS relacionada en: Atención al ciudadano > Normativa y documentaciónLegislación de interés
Aprobado el Plan Anual de Política de Empleo para el año 2015

11/08/2015  -  BOE

Logotipo BOEEl Boletín Oficial del Estado de hoy martes día 11 de agosto, ha publicado la Icono pdfResolución de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se anuncia el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, que aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2015 (según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo).

En lo referente a la Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, el punto 10 señala la creación de una Unidad Especial, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para el control de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción por irregularidades.Nueva Ley Ordenadora del Sistema de la ITSS
Soledad Ramos, Begoña Buces, Elena Ruiz, Pedro Llorente (Subsecretario), Fátima Báñez (Ministra), Jose Ignacio Sacristán, Graciela de Andrés, Ángel Luis Sanchéz-Iglesias, Rafael García y Gabriel Álvarez (Gabinete Subsecretario)
(Handitutako irudia ikustea)

Logotipo ITSSAsteazkena gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala 22a, argitaratu duIcono pdfLEGEA, uztailaren 21eko, 23/2015, LAN-IKUSKAPEN SISTEMAKO ETA GIZARTE-SEGURANTZAKO ORDENADORA.

Oraingo Legea uztailaren 23an indarrean sartzen da

Azaroaren 14ko 42/1997 Legea indargabetuta geratzen da, Ordenadora Lana eta Gizarte-Segurantza, abenduaren 29ko, 43/2006 Legearen lehen azken xedapena hazkundeko eta enpleguko hobekuntzarako, baita ere beste antolamendu guztiak ezarritakoari kontra egin diezaiotenetarakoetako Ikuskapeneko oraingo legean. Gaur egun araudiaren indarreko arauek aplikazioa izaten jarraituko dute, ez dezaten kontrakoa esan hainbestetan edo oraingo legeari kontra egin diezaioten, bere indargabetzera edo hirugarren azken xedapenean aurrez ikusitako arauengatiko aldaketara hainbeste eta guzti ekin dadin.

Enplegu-Ministerioaren egoitza zentralean eta jauna, aipaturiko Legearen aurkezpena gertatu da. Fátima Báñez-en aldetik berari amaiera eman dio, Enplegu-Ministroa eta jauna

Ver video Campaña de lucha contra el fraude laboral
BIDEOA Ikustea
"Borroka iruzur laboralaren" kontrako kanpaina (soinuarekin)

Icono pdfEgintzaren (DGITSS-aren) irudien laburpena ikustea

Icono ExplorerLot ezazu MEySS Prentsa Kabinetearen berria (22-7-2015etan)
Icono ExplorerPrentsa-Oharrera (MEySS-etara) joatea
Icono ExplorerArgazki-galeriara (MEySS-etara) joateaGorputzak Oposizioak Ikuskapena

31/07/2015  -  DGITSS

Oposiciones Cuerpos InspecciónLaneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren Zuzendaritza Nagusiak informatzen du uztailaren 21eko 23/2015 Legeko argitalpenen atzean, Ordenadora del Sistema Lan-Ikuskapena eta Gizarte-Segurantzak ekin dio Ikuskapen-Gorputzetarako hautapen-prozesuen deialdietako programa, ikerketako sistematikoa oposiziogileei aipaturiko lege erregulatzaileak sartutako berritasunetarako egokian erraztearen ondoreetarako, aldatzeari

Bere behin-behineko izaeraz ohartaraziz, deialdiaren agindu egokiak ez daitezen BOE-ako argitalpena arrazoi hainbeste eta guzti.

Icono PDFInformatzailea nabaritzen du - Cuerpos Ikuskapeneko deialdiak programatzen dituGaurkotasun Arauemailea
Gizarte-Segurantzaren eremuan (kitapen eta kuota-sarrera) araudi orokor desberdineko aldaketa

27/07/2015  -  BOE

Logotipo BOEJoan den larunbateko Estatuko Aldizkari Ofiziala uztailaren 25a, argitaratu du Icono pdf708/2015 Errege-Dekretua, araudi orokor desberdinak aplikaziorako eta, kitapen kontuetan neurrietako eta Gizarte-Segurantzaren kuota sarrerako, abenduaren 26ko 34/2014 Legearen garapenerako Gizarte-Segurantzaren eremuan aldatzen dituen eta beste antolamendu batzuetako legezkoak.Gurekin lan egiten du > Deialdiak

21/07/2015  -  BOE

Asteartea gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala uztailaren 21a, argitaratu duIcono pdfOrden ESS/1466/2015, 6 uztaila, akatsak Aginduan zuzentzen direla ESS/1298/2015, 18 ekaina, nahiko-erlazioa argitaratzen dela, ESS/1566/2014 Ordenak deitutako Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Azpiikuskatzaile Gorputzeko sarrerako hautaprobetako oposizio fasean, abuztuko 26.Nortzuk diren > Organigrama

21/07/2015  -  DGITSS

Fotografía - Rafael Luis García MatosITSS-aren Zuzendaritza Nagusitik informatzen da Lan-Ikuskatzailea eta Gizarte-Segurantza, orain Madrileko ITSS-aren Zuzendaritzari Laguntzeko Unitate Orokorrean zuzendutakotaraino, Rafael Luis García Matos gaur egun da uztailaren 21a Zuzendariorde Orokor berria Arrisku Laboralen aurkako Prebentzio kontuetan Koordinaziorako eta Berdintasuneko Neurtuta Rafael Martínez Mesas-en ordezpenean.

Aipatutako Lan-Ikuskatzailea eta jauna. Ikuskapeneko da 1991tik, Lan-Ikuskatzaile bezala sartu zen urtea eta jauna. Lan-Probintzia-Ikuskapenean eta jauna. Leóngo (praktiketan) eta Bilbon (1992tan) geroago.

Icono pdfNota|Ohar biografiko laburrak kontsultatzea - Rafael Luis García MatosAldaketa legegilea
Berritasun legegilea: Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzuetako eta seinaleen gaineko errege-dekretuetako Araudiaren aldaketa, agente kantzerigenoak eta agente kimikoak

06/07/2015  -  BOE

Uztailaren 4, larunbateko Estatuko Aldizkari Ofizialak, argitaratu duIcono pdfErrege-Dekretua 598/2015, urtarrilaren 17ko, prebentzio-zerbitzuen Araudia onartzen den 39/1997 Errege-Dekretua aldatzen dutenagatik, uztailaren 3ko; apirilaren 14ko, 485/1997 Errege-Dekretua, segurtasunaren seinaleak jartze kontuetan antolamendu txikienen eta laneko osasunaren gaineko; lanean zeharreko agente kantzerigenoekin eta, apirilaren 6ko 374/2001 Errege-Dekretuarekin esposizioarekiko arrisku erlazionatuen kontrako langileen babesaren gaineko maiatzaren 12ko 665/1997 Errege-Dekretua, osasunaren babesaren eta arrisku erlazionatuen kontrako langileen segurtasunaren gainean lanean zeharreko agente kimikoekin.Gurekin lan egiten du > Deialdiak
AZPIIKUSKATZAILEAK 2014 - Hautatze-ikastaroaren hasiera data (datorren irailaren 21a) iragarriz Informatzailea nabaritzen du

02/07/2015  -  ITSS-a Eskola

Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko Eskolak bat egiten du publikoIcono pdfnota Informatzailea Hautatze-Ikastaroaren hasiera data 9.00 orduetako datorren 2015eko irailaren 21a izango dela komunikatuz.

Aipaturiko ikastaroa Eskolako egoitzan garatuko da (Rafael Alberti Etorbidea, 18 zenbakia - Madril - Lokalizazioa ikustea), bere amaitzea 2015eko azaroaren 25ean aurrez ikusita egonez.01/07/2015  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado de hoy miércoles día 1 de julio, ha publicado la Orden ESS/1298/2015, de 18 de junio, por la que se anuncia la Icono pdfNahiko-erlazioa Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Azpiikuskatzaile Gorputzeko sarrerako hautaprobetako oposizio faseko, ESS/1566/2014 Ordenagatik deituta.

Onartutako oposiziogileek aurkeztu behar izango dute edo arindu, berean seinalatzen diren dokumentuak BOE-an (Estatuko Aldizkari Ofizialean) Aginduaren argitalpenari hurrengo egunetik zenbatzeko hogei egun naturaleko epean.Novedad legislativa ITSS
Creada la Unidad Especial de Inspección en materia de Formación profesional para el empleo

24/06/2015  -  BOE

ITSS - Creada Unidad EspecialEl Boletín Oficial del Estado del miércoles día 24 de junio, ha publicado la Icono pdfOrden ESS 1221/2015 por la que se crea la Unidad Especial de Inspección en materia de formación profesional para el empleo.

Esta Unidad Especial dependerá orgánica y funcionalmente de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de su integración en la Dirección Especial de Inspección adscrita a la Autoridad Central. Las funciones encomendadas a esta Unidad están señaladas en el artículo 2; el ámbito de actuación de esta Unidad será nacional.

Para el desarrollo de los cometidos previstos, contarán con el personal inspector que, de acuerdo con las dotaciones existentes en las relaciones de puestos de trabajo vigentes, se determine.ITSS-a Hautapen-Prozesuak 2015

23/06/2015  -  DGITSS

ITSS-aren Zuzendaritza Nagusiak informatzen du Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Azpiikuskatzaile Gorputzeko sarrerarako hautapen-prozesuaren garapeneko aldaketa sarreragatik, ekin diotela, ahal den neurrian emateko sartutako aldaketei, izangaien prestaketari, buruzko nota Informatzaile batzuk lantzeari.

Procesos selectivos ITSS - Año 2015Icono pdfIkuskatzaileak 2015 - Nota Informatzailea 2015a deialdian sartzeko aldaketen gainean
Icono pdfAzpiikuskatzaileak 2015 - Nota Informatzailea 2015a deialdian sartzeko aldaketen gainean

Hala ere, beren behin-behineko izaeraz ohartarazi behar du, oraindik aipaturiko aldaketak baimena Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren aldetik arrazoi izan ez direnez gero, behin betiko izaerarik izango hainbeste eta guzti ez dutenagatik deialdi egokia ez dadin argitalpena arrazoi BOE-an.Documento de trabajo

13/04/2015  -  DGITSS

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta de la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica, en su condición de Autoridad Centralk de la ITSS, ha dictado el siguiente Criterio Técnico en materia de contratación temporal:

Icono pdfCRITERIO TÉCNICO ITSS nº 95/2015 en materia de CONTRATACIÓN TEMPORAL (8-4-2015)

En el desarrollo de este CT se abordan los siguientes contenidos:

destacado... Contrato de obra o servicio determinado, destacado... Contrato eventual por circunstancias de la producción, destacado... Contrato de interinidad, destacado... Reglas comunes, destacado... Transformación de contratos temporales en indefinidos, destacado... Irregularidades administrativas más frecuentes, destacado... Contrato de relevo, destacado... Contrato eventual primer empleo, destacado... Contrato temporal de fomento del empleo de personas con discapacidad y destacado... Medidas derivadas de la actuación inspectora.Información de interés
Programa sobre Administración e Inspección del Trabajo - Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del TrabajoEn el curso de los últimos años la administración y la Inspección del Trabajo han venido generando un interés creciente tanto a escala nacional como internacional. Esto parte de la conciencia que han tomado los gobiernos de que en un mundo globalizado la administración del trabajo se transformó en un actor clave en la elaboración e implementación de las políticas económicas y sociales.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección del Trabajo (LAB/ADMIN) tiene como objetivo ayudar a los responsables de la OIT en la promoción del trabajo decente a través del fortalecimiento del mecanismo de administración del trabajo, incluida la Inspección del Trabajo, y hacerlos más eficaces (Ver enlaces y recursos de interés - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfiles Nacionales de Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre la situación de la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección del Trabajo en China: "La Administración en Redes Gemelas"
Icono Explorer - Enlace InternetSanciones de la Inspección del Trabajo: Legislación y práctica de los sistemas nacionales de I.T.Lucha contra el fraude laboral

Jose Ignacio Sacristrán Enciso (Director General ITSS)Jose Ignacio Sacristán Enciso (Director General de la Inspección de Trabajo y S.S.)

Logotipo ITSS"Una de las formas de iniciación de la actividad de comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la denuncia de hechos presuntamente constitutivos de infracción administrativa, que para poder ser tramitada por los Jefes de las Inspecciones Provinciales deberán reunir una serie de requisitos de carácter formal. Las denuncias que no reúnan estos requisitos no podrán ser tramitadas, sin perjuicio de que los Jefes de Inspección, de acuerdo con la información que hayan podido obtener y tras su correspondiente análisis, puedan ordenar la realización de una inspección a un sujeto concreto." (.../...). Ver comunicado completo en "Ver más"Noticia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lucha contra el fraude laboral ha sido siempre una prioridad para los gobiernos, y más aún en el actual contexto de difícil coyuntura económica. La normativa laboral española ha perseguido, antes y ahora, las ofertas laborales irregulares y los comportamientos fraudulentos.

Las reformas legislativas contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobadas por el Parlamento el año pasado han endurecido el ejercicio de tales prácticas, que pueden llegar a ser constitutivas de delito. Ante una situación que menoscaba los derechos de los trabajadores, provoca la competencia desleal hacia la gran mayoría de empresarios que cumplen con normalidad la legislación laboral y de Seguridad Social y pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, hay que actuar con la mayor contundencia" (.../...). Ver texto completo en "Ver más"Lucha contra el fraude laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspección de Trabajo y S.S. en el ejercicio de sus funciones, planifica sus actuaciones con el objetivo de conseguir el cumplimiento de la normativa laboral y evitar en lo posible las irregularidades laborales.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstante para una mejor identificación de las mismas,el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pone a disposición de todos los ciudadanos un "BUZÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL" donde todo aquel conocedor de algún incumplimiento de la normativa ya sea laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), cumplimentando el formulario creado al efecto.Utilidad > Seguridad social
Web de la Seguridad Social: Enlace a "Preguntas frecuentes"

Logo Seguridad SocialPor considerarlo de interés, a continuación se ofrece un enlace a la WEB de la Seguridad Social, en concreto a un bloque de respuestas a aquellas consultas más frecuentes referidas a las competencias de dicho Organismo, que están clasificadas en diferentes secciones para facilitar su búsqueda.

-Enlace externo: Web de la Seguridad Social - Preguntas FrecuentesAbisua - Itzulpena

Aviso... Web honen edukien
itzulpenean, itzultzaile
automatikoa erabili da


Ikuskapenarekin laguntzen du

Buzón de Fraude Laboral


Informazioa eta Arreta Administratiboa - MEYSS-a

Información y atención administrativa - MEYSS


Oposiciones Inspección

Última hora 

Icono PDFInspectores 2014 - Nota informativa Comienzo Curso selectivo Importante
Icono PDFInspectores 2014 - Aprobados Fase de oposición Importante 
Icono PDFInspectores 2015 - Corrección de errores convocatoria 
Icono PDFSubinspect. 2015 - Corrección de errores convocatoria 
Icono PDFNOTA INFORMATIVA:
Errores importes tasas derechos de examen (Convocatorias 2015 Inspectores y Subinspectores)

Ir a sitio Web - Empleo Público
      (hacer clic sobre imagen)


Tablón electrónico Edictos

   Ir al Tablón Edictal Único - BOE
Información TEU - BOE
Preguntas Frecuentes

Ir a BOE - Búsquedas Tablón Edictal Único
Búsquedas Anuncios TEU

Acceso al Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y S.S.
      -Notificación de actos-
    Sede electrónica MEySS


Herritarrari zerbitzuak

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Interes-lotura - Berdintasuna

Planetarako Aholkua
Berdintasuneko - Ministerioa
Osasuna, Zerbitzu Sozialak
eta Berdintasuna

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad nº 27
"Acciones positivas" (Julio-15)
 Destacado...
Icono pdfBoletín Igualdad nº 26
"Seguimiento y evaluación
planes de igualdad" (Junio-15)
 


SEGURTASUNA Atariak Y OSASUNA LABORALA - INSHT-a

Accede a los portales temáticos INSHT


Proyecto CIBELES (SLIC)

Proyecto Cibeles


ESKOLA ITSS

escuela destacado


CONVENIOS COLECTIVOS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Interesaren Programa

Logotipo PREVEA


Kexak eta Sugerencias MEySS

Adjudica- Informazioa ikusi

- Kexen inprimakia


Lanaren Nazioarteko Erakundea (ONU-OIT)

LANEri esteka
Nazioarteko arauak