Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Quen somos >  Organigrama >  Ministra:
Fátima Báñez García
Foto Ministra de Empleo y Seguridad Social

Fátima Báñez García
C/ Agustín de Bethencourt, 4
28003 - MADRID
Teléfonos:
913631202
913631207
913631208
913631209
913631210
Fax: 915547528

Ministra:

O Ministerio de Empleo y S.S., baixo a superior dirección do ministro, é o departamento encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia laboral, de ordenación e regulación do emprego e de Seguridade Social, así como da dirección, no ámbito das competencias da Administración xeral do Estado, das políticas de cohesión social, de benestar, de promoción da igualdade, de protección do menor e de atención ás familias. Correspóndelle, igualmente o desenvolvemento da política do Goberno en materia de estranxeiría e inmigración. 

ico_exp  Breus notes biogràfiques -Ministre-