Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Quen somos >  Organigrama >  Apoio á Xestión
María Romero Cabello de Alba

María Romero Cabello de Alba

Inspectora de Trabajo y S.S.

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
913631178
913631179
Fax: 913630740

Apoio á Xestión

  • Sen prexuízo das competencias das Subdireccións Xerais dependentes da Subsecretaría, a planificación e xestión dos medios materiais e económicos necesarios para o desenvolvemento das funcións encomendadas ao sistema da inspección, así como a posta a disposición, actualización e mantemento dos equipos, aplicacións e conexións informáticas e a súa coordinación con outros órganos do propio departamento ou da Administración xeral do Estado a cuxas bases de datos deba terse acceso.
  • A realización das tarefas de apoio para o funcionamento do sistema da inspección, así como as derivadas das funcións de consulta e información sobre a actuación inspectora.

(RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 Art. 12.2)

Icono pdf Breves notas biográficas