Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Quen somos >  Organigrama >  Subdirección Xeral para A Inspección en Materia de Seguridade Social, Economía Irregular e Inmigración
Begoña Buces Gogenola
Ir a fotografía ampliada - Begoña Buces Gogenola

Begoña Buces Gogenola

(Inspectora de Trabajo y S.S.)

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
913631159
Fax: 913630679

Subdirección Xeral para A Inspección en Materia de Seguridade Social, Economía Irregular e Inmigración

  • A elaboración de plans, programas, accións, métodos de investigación e protocolos de actuación para a detección e persecución de fraudes e incumprimentos en materia de seguridade social, economía irregular e traballadores estranxeiros, así como en materia de bonificacións para a contratación.
  • A coordinación de actuacións con outros órganos administrativos con competencia en materia inmigratoria, así como con entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social.

(RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 Art. 12.2)

Icono pdf Breves notas biográficas - Begoña Buces Gogenola