Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Quen somos >  Organigrama >  Subdirección Xeral de Relacións Institucionais e Asistencia Técnica
Gonzalo Giménez Coloma
Ver fotografía ampliada

Gonzalo Giménez Coloma

-Inspector de Trabajo y S.S.-

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
913631163
Fax: 913630682

Subdirección Xeral de Relacións Institucionais e Asistencia Técnica

  • A planificación e xestión dos recursos humanos do sistema da inspección en materia de selección, distribución xeográfica e sectorial, e o deseño dos plans e programas de formación, perfeccionamento e promoción profesional.
  • A coordinación da relación institucional, en particular coas comunidades autónomas, a través dos órganos consultivos e de traballo da Autoridade Central da Inspección.
  • O establecemento, seguimento e control dos indicadores de eficiencia e eficacia da actuación inspectora e a supervisión do funcionamento das distintas unidades mediante un procedemento de auditoría interna.
  • A asistencia técnica á actuación inspectora a través de instrucións, criterios técnicos e consultas, en coordinación coas autoridades competentes por razón da materia.

(RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 Art. 12.2)

Icono pdf Breves notas biográficas