Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Quen somos >  Organigrama >  Subdirección Xeral para a Coordinación en Materia de Relacións Laborais, Prevención de Riscos Laborais e Medidas de Igualdade
Irene Marín Luengo
Irene Marín Luengo (ver imagen ampliada)

Irene Marín Luengo

(Inspectora de Trabajo y S.S.)

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
913631158
Fax: 913630724

Subdirección Xeral para a Coordinación en Materia de Relacións Laborais, Prevención de Riscos Laborais e Medidas de Igualdade

  • O impulso e a coordinación coas comunidades autónomas da actuación inspectora sobre as materias que fosen obxecto de transferencia ou que puidesen encomendárselle á Inspección mediante convenios de colaboración.
  • A elaboración, en colaboración coas comunidades autónomas, de plans, programas e protocolos para a actuación inspectora en relación co control do cumprimento da normativa de relacións laborais e de seguridade e saúde laborais, así como o seguimento e avaliación dos resultados alcanzados.
  • A coordinación de actuacións con outros órganos do departamento e as relacións con outros organismos da Administración xeral do Estado en relación coas materias indicadas na letra anterior, en particular, nos programas de actuación para combater a sinistralidade laboral.

(RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 Art. 12.2)

Icono pdf Breves Notas biográficas - Irene Marín Luengo