Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvido á Web da Inspección de Traballo e S.S.

  Destacamos:

Contenidos destacados

 Consulta toda la información sobre los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Inspección...    Acceso a información: BUZÓN DE FRAUDE LABORAL    Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora-  
(facer clic sobre cada una das imaxes)

Contenidos destacadosComo denunciar?       Ir a "Formularios denuncia"       Onde estamos?

Contenidos destacadosNoticia de interese
Asinado o terceiro Convenio en materia de inspección entre o Ministerio de Emprego e Seguridade Social e o Gobierno de Canarias

14/09/2017  -  MEySS - DGITSS

A ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez e o presidente do Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo asinaron o pasado luns día 11 en Madrid, tres convenios de colaboración para avanzar na empleabilidad e o emprego en Canarias.

No que respecta á Inspección de Traballo, asinouse o terceiro convenio de colaboración que continúa coa liña do labor conxunto que se iniciou en 2014 ?e tivo a súa continuación en 2016-, no campo da loita contra a economía mergullada e o emprego irregular, así como en materia de formación profesional.

Con este novo convenio refórzase o persoal da Inspección de Traballo con 32 novos inspectores e subinspectores no período de maior actividade económica das illas. -Ver noticia completa (Gabinete de prensa - MEySS-Documento de interese
VÍDEOS da Xornada Técnica sobre sinistralidade laboral (INSSBT 17 de maio)

27/07/2017  -  DGITSS

Jornada Técnica (17-5-2017)No seo dos acordos de intercambio de información e cooperación entre as autoridades españolas e portuguesas, acordouse a posta en marcha dunha Campaña Ibérica Prevención de Accidentes de Traballo na que participan a Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS), o Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo (INSSBT) e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) de Portugal.

No marco da devandita campaña, o pasado día 17 de maio celebrouse unha "Xornada técnica sobre sinistralidade laboral. Investigación e prevención de accidentes de traballo. Liñas de actuación e propostas de mellora".

Para coñecemento de todo o colectivo da ITSS achégase un dos documentos que foi presentado na devandita Xornada por parte de Anxo Luís Sánchez Igrexas (Inspector de Traballo e S.S. destinado na Dirección Xeral da ITSS) nunha mesa que moderou o titular da Subdirección para a coordinación en materia de Relacións Laborais, Prevención de Riscos Laborais e Medidas de Igualdade (Rafael García Matogueiras), ademais do acceso a todos os vídeos da xornada (ligazón externa):

Descarga Caracterización de los accidentes de trabajo mortales (Estudio año 2016)

Ver video ENLACE A VIDEOS DE LA JORNADACorpos de Inspección

O Consello de Ministros do pasado venres día 7 aprobou o Icono pdfReal Decreto 702/2017 (BOE 8-7-2017), correspondente á Oferta de Emprego Público para o ano 2017, así como o Icono pdfReal Decreto-ley 13/2017 (BOE 8-7-2017) con una Oferta de Empleo Público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto. Remitimos a los documentos adjuntos para una información más completa.

En relación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las plazas aprobadas son:

AÑO 2017 - (180 prazas)

Destacado... Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y S.S. - 45 prazas (Turno libre) + 10 (promoción interna)
Destacado... Subinspectores Laborais (Escala Emprego e S.S.) - 55 prazas (Quenda libre) + 10 (promoción interna)
Destacado... Subinspectores Laborais (Escala Segur. e Saúde Laboral) - 60 prazas (Quenda libre)

AÑO 2018 - (160 prazas)

Destacado... Corpo Superior de Inspectores de Traballo e S.S. - 45 prazas (Quenda libre)
Destacado... Subinspectores Laborais (Escala Emprego e S.S.) - 55 prazas (Quenda libre)
Destacado... Subinspectores Laborais (Escala Segur. e Saúde Laboral) - 60 prazas (Quenda libre)Normativa de interese
Publicado o Real Decreto 694/2017 en desenvolvemento da Lei 30/2015 do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral

05/07/2017  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoO Boletín Oficial do Estado de hoxe mércores día 5, publicou o Icono pdfReal Decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral.

O presente real decreto ten por obxecto a regulación das iniciativas e programas de formación profesional para o emprego, os requisitos e límites das accións formativas, os seus destinatarios e a forma de acreditación das competencias adquiridas polos traballadores, así como os instrumentos do sistema integrado de información e o réxime de funcionamento do sistema de formación profesional para o emprego.

Nota: O artigo 18.3 e 4 cita á Inspección de Traballo e Seguridade SocialNOTICIA DE INTERES EN PRENSA
Actuacións da ITSS contra a fraude no traballo nocturno e festivos

20/06/2017  -  Diario Expansion

itssA Inspección de Traballo e Seguridade Social triplicou as actuacións que se desenvolven durante os fins de semana, os días festivos ou pola noite. Así, desde 2008 a 2011, os inspectores e subinspectores fixeron 61.528 visitas e, desde 2012 a 2016, 172.392.

Esta evolución supón un crecemento do 180% segundo a información que trasladou o Subsecretario do Ministerio de Emprego e Seguridade Social ao Congreso dos Deputados.

Icono pdf- Ver noticia completa -                                                        
Icono pdf- Ver Editorial -Documentos de interese

19/06/2017  -  BOE

O Boletín Oficial do Estado do pasado día 17 de Xuño, publicou o seguinte Convenio de Colaboración:

Destacado...

Icono pdfConvenio de colaboración coa COMUNIDADE AUTONOMA DE ILLES BALEARES, para a loita contra a fraude en materia de traballo non declarado, emprego irregular, fraude á Seguridade Social e Formación Profesional para o Emprego. (BOE 17-6-2017)

Outros Convenios recentes:

Icono pdfConvenio de colaboración coa COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS, para instrumentar a cooperación entre ambas as administracións públicas para o mellor desenvolvemento do servizo público encomendado á Inspección de Traballo e Seguridade Social (BOE 13-5-2017)
Icono pdfConvenio de colaboración coa COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ESTREMADURA, para instrumentar a cooperación entre ambas as administracións públicas para o mellor desenvolvemento do servizo público encomendado á Inspección de Traballo e Seguridade Social (BOE 3-4-2017)
Icono pdfConvenio de colaboración coa COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, para o desenvolvemento efectivo da cooperación para a consecución dos fins públicos asignados á Inspección de Traballo e Seguridade Social (BOE 30-3-2017)
Icono pdfConvenio de colaboración coa COMUNIDADE DE CASTELA E LEÓN, para o desenvolvemento efectivo da cooperación para a consecución dos fins públicos asignados á Inspección de Traballo e Seguridade Social (BOE 30-3-2017)NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Normativa e documentación

Imagen apartado "Convenios de Cooperación Internacional"Desde a Subdirección Xeral de Relacións Institucionais e Asistencia Técnica comunícase a inclusión no apartado de Atención ao Cidadán > Normativa e Documentación, dunha nova sección baixo o título de Convenios de Cooperación Internacional, dentro do cal se atopan os Convenios de Cooperación da Inspección de Traballo e Seguridade Social coas Inspeccións de Portugal, Francia, Polonia e Romanía.Nota informativa

Video aplastamiento por cargaEn marzo pasado 29 publicouse tanto na Portal ITSS ea páxina web ITSS, un estudo da Inspección Xeral do Traballo e da Seguridade Social sobre a caracterización dos accidentes de traballo mortais en 2015, o estudo cuxa empírica contido base veu de investigacións de traballo fatal efectuadas por inspectores do traballo e seguridade social ese ano. En concreto, os accidentes de traballo mortais natureza traumática (excluíndo accidentes). (Icono Internet ExplorerVer noticia relacionada de 29 de marzo)

O estudo ofrece información de alta de interese preventivo, non só sobre as causas de accidentes típicos, segundo a terminoloxía tradicional (caídas de altura, esmagamento, contactos eléctricos ...) accidentes, pero especialmente en situacións ou contextos en que estes accidentes ocorren, o que permite unha comprensión máis completa das reivindicacións concentrar-se máis cómodo sobre accións preventivas.Información de interese
Programa sobre Administración e Inspección do Traballo - Organización Internacional do Traballo

Organización Internacional del TrabajoNo curso dos últimos anos a administración e a Inspección do Traballo viñeron xerando un interese crecente tanto a escala nacional como internacional. Isto parte da conciencia que tomaron os gobernos de que nun mundo globalizado a administración do traballo se transformou nun actor clave na elaboración e implementación das políticas económicas e sociais.

OIcono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección do Traballo (LAB/ADMIN) ten como obxectivo axudar aos responsables da OIT na promoción do traballo decente a través do fortalecemento do mecanismo de administración do traballo, incluída a Inspección do Traballo, e facelos máis eficaces (Ver enlaces e recursos de interese - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre a Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfís Nacionais de Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre a situación da Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección do Traballo en China: "A Administración en Redes Xemelgas"
Icono Explorer - Enlace InternetSancións da Inspección do Traballo: Lexislación e práctica dos sistemas nacionais de I.T.Loita contra a fraude laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralÉ por todos coñecido que o traballo non declarado, o emprego irregular e a fraude á Seguridade Social constitúen unha das maiores ameazas ao estado do benestar, ao conculcar os dereitos dos traballadores que nun contexto de crise económica son máis vulnerables, e afectan á competitividad das empresas pola competencia desleal que xera para a maioría das empresas cumpridoras.

A Inspección de Traballo e S.S. no exercicio das súas funcións, planifica as súas actuacións co obxectivo de conseguir o cumprimento da normativa laboral e evitar no posible as irregularidades laborais.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo entanto para unha mellor identificación das mesmas, o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, a través da Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, pon a disposición de todos os cidadáns un "BUZÓN DE LOITA CONTRA A FRAUDE LABORAL" onde todo aquel coñecedor dalgún incumplimiento da normativa xa sexa laboral, de Seguridade Social ou de Prevención de Riscos, pode poñelo en coñecemento da Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS), cumprimentando o formulario creado ao efecto.Noticia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."A loita contra a fraude laboral foi sempre unha prioridad para os gobernos, e máis aínda no actual contexto de difícil conxuntura económica. A normativa laboral española perseguiu, antes e agora, as ofertas laborais irregulares e os comportamentos fraudulentos.

As reformas legislativas contra o emprego irregular e a fraude á Seguridade Social aprobadas polo Parlamento o ano pasado han endurecido o exercicio de tales prácticas, que poden chegar a ser constitutivas de delito. Ante unha situación que menoscaba os dereitos dos traballadores, provoca a competencia desleal cara á gran maioría de empresarios que cumpren con normalidad a lexislación laboral e de Seguridade Social e pon en risco a sostenibilidad do Sistema de Pensións, hai que actuar coa maior contundencia" (.../...). Ver texto completo en "Ver máis"Utilidade > Seguridade social
Web da Seguridade Social: Enlace a "Preguntas frecuentes"

logoSeguridadSocial Por consideraro de interese, a continuación ofrécese unha ligazón á WEB da Seguridade Social, en concreto a un bloque de respostas a aquelas consultas máis frecuentes referidas ás competencias do devandito Organismo, que están clasificadas en diferentes seccións para facilitar a súa busca.

- Ligazón externa: Web da Seguridade Social - Preguntas FrecuentesAviso - Tradución

Aviso... Na tradución dos contidos
desta Web, utilizouse un
tradutor automático


Oposiciones Inspección

Última hora

Icono PDFInspectores 2016 - Valoración provisional Concurso de méritos - Promoción Interna Destacado...
 

Ir a sitio Web - Empleo Público
      (hacer clic sobre imagen)


Colabora coa Inspección...

Buzón de Fraude Laboral


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Información e Atención Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Servizos ao cidadán

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enlace de interese - Igualdade

Asesoramento para Plansde
Igualdade - Ministerio de
Sanidade, Servizos Sociais
e Igualdade

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad
Red de empresas con Distintivo
“Igualdad en la Empresa” (Red DIE) (9-6-2017)
Destacado...

MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


Portais SEGURIDADE Y SAÚDE LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


CONVENIOS COLECTIVOS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa de interese

Logotipo PREVEA


Queixas e Suxestións MEySS

Adjudica- Ver Información

- Formulario Queixas