Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvido á Web da Inspección de Traballo e S.S.

  Destacamos:

Nueva etapa ITSS

Ver información...
(hacer clic sobre la imagen)Contenidos destacados

 VER VIDEO  Acceso a información: BUZÓN DE FRAUDE LABORAL  Consulta toda la información sobre los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Inspección...
(facer clic sobre cada una das imaxes)

Contenidos destacadosComo denunciar?       Ir a "Formularios denuncia"       Onde estamos?

Contenidos destacados"Dale la vuelta al fraude"

Acceso a VIDEO (conectar sonido)
(conectar sonido)Noticia de interés
Acto de entrega de diplomas a 40 nuevos Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

22/03/2018  -  MEySS - DGITSS

Acto de entrega de Diplomas a los nuevos Inspectores de Trabajo y S.S. (sede central MEySS / 22-3-2018)

La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, acompañada de diferentes autoridades del departamento, han llevado a cabo la entrega de diplomas a 40 nuevos funcionarios de la LX Promoción del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. De este modo se refuerza, con más recursos humanos, una Inspección que ha permitido mejorar los resultados de las actuaciones de la lucha contra el fraude.

También ha anunciado, que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2018-2020, que contempla la puesta en marcha del nuevo Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La ministra ha señalado "que con este Plan la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a seguir trabajando por la calidad del empleo en nuestro mercado laboral, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres, con más seguridad y salud en el trabajo, porque esa es la base más sólida para la sostenibilidad presente y futura de nuestro Sistema de Seguridad Social”.

Enlace externoVer toda la información en enlace adjunto: Gabinete de Prensa MEySSModificación legislativa
Modificado el RD 1932/1998 de adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de centros y establecimientos militares

12/02/2018  -  BOE

Logotipo Boletín Oficial del EstadoPara conocimiento general, se informa que el Boletín Oficial del Estado del sábado día 10 de febrero, publicó el Icono pdfReal Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.Novidade normativa

29/01/2018  -  BOE

Boletín Oficial del Estado...Para coñecemento xeral infórmase, que o Boletín Oficial do Estado do día 29 de xaneiro publicou aIcono pdfOrden ESS/55/2018, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2018.
Á súa vez tamén se informa da publicación da Icono pdfOrden ESS/56/2018, pola que se establecen para o ano 2018 as bases de cotización á Seguridade Social dos traballadores do Réxime Especial do Mar incluídos nos grupos segundo e terceiro.Novo apartado

23/01/2018  -  DGITSS

Campaña EuropeaA Dirección Xeral da Inspección de Traballo e S.S. considerou oportuno a creación neste sitio web, dunha NUEVA SECCIÓN INFORMATIVA relacionada coa Campaña Europea de Inspección para os anos 2017/2018, acordada polo SLIC (Comité de Altos Responsables das Inspeccións de Traballo) da Unión Europea e que se vai a centrar na “Seguridade e Saúde dos traballadores temporais nas Empresas de Traballo Temporal”.

Esta Campaña Europea ten como obxectivos o control e a promoción da seguridade e saúde dos traballadores temporais contratados por ETT para ser cedidos a unha EU, así como nos traballadores que son desprazados a través dunha ETT a empresas usuarias cuxa actividade se desenvolva noutro Estado Membro da Unión Europea.

Todo aquel interesado, pode consultar diversa documentación (trípticos informativos, ligazóns de interese, noticias, etc...). Á súa vez infórmase que o apartado se irá ampliando cos diferentes documentos que se vaian xerando conforme avance a Campaña.Novedades legislativas
Modificado el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la ITSS (RD 138/2000) así como el Reglamento sobre procedimientos para la imposición de sanciones (RD 928/1998)

02/01/2018  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoEl Boletín Oficial del Estado del pasado día 30 de diciembre, publicó el Icono pdfReal Decreto 1078/2017, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la ITSS, aprobado por el Real Decreto 138/2000, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998.

Para conocimiento general, se informa a su vez de otras recientes novedades publicadas en el Boletín Oficial del Estado:

Icono pdfRD 1079/2017, REVALORIZACIÓN DE PENSIONES de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018 (BOE 30-12-2017)

Icono pdfRD 1077/2017, SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL para 2018 (BOE 30-12-2017)

Icono pdfOrden ESS 1310/2017, modifica la Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la S.S. de los TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (BOE 30-12-2017)

Icono pdfAnuncio de formalización de contrato: Servicio de limpieza del local ocupado por la IPTSS DE BARCELONA y la Inspecció de Treball de Catalunya (BOE 30-12-2017)Que facemos > Estatísticas

22/12/2017  -  DGITSS

Memoria Anual ITSS - Año 2016A Dirección Xeral da Inspección –Autoridade Central da Inspección de Traballo e Seguridade Social- está obrigada, por razóns legais ou esixencias de xestión, a elaborar tres memorias ou informes; a regulada nos artigos 20 e 21 do Convenio 81 e artigos 26 e 27 do Convenio 129 da OIT; a establecida nos acordos e programas do Comité de Altos Responsables da Inspección ( SLIC) da Unión Europea, e a correspondente ao Plan Integrado de actuación aprobado pola Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.

O informe que se presenta elaborouse tendo en conta os requisitos das tres instancias sinaladas, así como as suxestións e observacións recibidas sobre as dos anos anteriores.

Icono pdfMemoria Anual año 2016 - Inspección de Trabajo y S.S.

O presente Informe pretende reflectir e facerse eco, non soamente do conxunto das actividades do Sistema da Inspección de Traballo e Seguridade Social, senón tamén deixar constancia daquelas iniciativas e medidas de modernización e reforma emprendidas durante o exercicio, presentando unha imaxe integrada do conxunto da actuación.Noticias Inspección
Fátima Báñez hace entrega de 66 diplomas a la XXVIII promoción de nuevos Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

05/12/2017  -  DGITSS - Gabinete Prensa MEySS

Entrega de Diplomas - XXVIII Promoción de Subinspectores de Empleo y S.S.

Icono pdfVer selección de fotografías - Entrega de Diplomas

La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bánez, ha hecho entrega de los diplomas a 66 nuevos Subinspectores Laborales; en su discurso de bienvenida, ha resaltado que las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude, desde 2012 y hasta octubre de 2017, han permitido más de aflorar 491.120 empleos irregulares y detectar 6.700 empresas ficticias, empresas sin actividad real que se crearon con el objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. En ese mismo periodo, se han transformado más de 332.000 contratos temporales en indefinidos.

La ministra ha destacado la importancia de reforzar las instituciones y dotarlas de los mejores profesionales. “En total, ha añadido, desde 2012 se habrán incorporado 845 nuevos Inspectores y Subinspectores, con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo previstas hasta 2018”.

Icono ExplorerVer nota informativa (Gabinete de Prensa MEYSS) - 5-12-2017 - Sede central
Icono ExplorerEnlace a material gráfico Noticia destacada

23/11/2017  -  DGITSS

Reunión de Trabajo (DGITSS - BIE) Noviembre 2017
(Ver imagen ampliada)

Durante os días 20 e 21 de novembro de 2017, o Banco Interamericano de Desenvolvemento ( BID) visitou o Ministerio de Emprego e S.S. con obxecto de coñecer de primeira man o sistema de pensións en España, así como o papel realizado pola Inspección de Traballo e Seguridade Social na loita contra o traballo non declarado.

Para ese efecto, dous representantes do BID mantiveron reunións coa Secretaría de Estado da Seguridade Social e coa Inspección de Traballo e Seguridade Social para coñecer a experiencia española e a súa posible adaptación á complexa e diversa realidade dos países de América Latina. (Ver noticia completa en "Ver máis")

Icono pdfVer resumen gráfico de las reuniones (20 y 21 de noviembre de 2017) - Sede Central MEySSNoticia destacada
Entrega de Medallas de Prata ao Mérito no Traballo, a Cruz ao Mérito Policial e a Cruz da Orde do Mérito da Garda Civil

18/10/2017  -  MEySS - Gabinete de Prensa

Acto de entrega de distinciones - Sede central MEySS - 18-10-2017
(ver fotografía ampliada
)

-Ver fotogalería del acto-

A ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez, e o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, presidiron hoxe na sé do Ministerio de Emprego e Seguridade Social o acto de entrega de 9 Medallas de Prata ao Mérito no Traballo a membros da Garda Civil e a Policía; a Cruz ao Mérito Policial con distintivo branco a 4 altos funcionarios do Ministerio de Emprego e Seguridade Social; e a Cruz da Orde do Mérito da Garda Civil, na súa categoría de prata, a 5 altos funcionarios do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. En recoñecemento ao labor desempeñado á fronte da loita contra a fraude laboral e a Seguridade Social. -Ver noticia completa - Gabinete de Prensa MEySS-

CONDECORACIONES DO MINISTERIO DO INTERIOR

Entre os galardonados coa Cruz ao Mérito Policial, con distinto branco, atópase o Inspector de Traballo e S.S.:

JAVIER GÓMEZ-HORTIGÜELA AMILLO

Pertence ao Corpo de Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Higiene no Traballo e ao Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social. foi director do Instituto de Seguridade e Higiene no Traballo (1992-1998), subdirector Xeral de Relacións Laborais do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e, actualmente, é presidente da Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.


Entre os galardonados coa Cruz da orde do Mérito da Garda Civil, na súa categoría de prata, están os/ as Inspectores/as de Traballo e S.S.) seguintes:

JOSÉ IGNACIO SACRISTÁN ENCISO

Pertence ao Corpo de Inspectores de Traballo e Seguridade Social e ao Corpo de Árbitros do Tribunal de Arbitraje laboral da Comunidade Valenciana. Entre outros, desempeñou o cargo de director xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social (2012-2017).

BEGOÑA BUCES GOGENOLA

Pertence ao Corpo de Inspectores de Traballo e Seguridade Social. Desde 2014 é subdirectora xeneral da Inspección en materia de Seguridade Social, Economía Irregular e Inmigración.

ELENA RUIZ CASCALES

Ingresou no Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social en 1998. Desde febreiro de 2015 é directora especial da Inspección de Traballo e Seguridade Social.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Nota informativa

Video aplastamiento por cargaEn marzo pasado 29 publicouse tanto na Portal ITSS ea páxina web ITSS, un estudo da Inspección Xeral do Traballo e da Seguridade Social sobre a caracterización dos accidentes de traballo mortais en 2015, o estudo cuxa empírica contido base veu de investigacións de traballo fatal efectuadas por inspectores do traballo e seguridade social ese ano. En concreto, os accidentes de traballo mortais natureza traumática (excluíndo accidentes). (Icono Internet ExplorerVer noticia relacionada de 29 de marzo)

O estudo ofrece información de alta de interese preventivo, non só sobre as causas de accidentes típicos, segundo a terminoloxía tradicional (caídas de altura, esmagamento, contactos eléctricos ...) accidentes, pero especialmente en situacións ou contextos en que estes accidentes ocorren, o que permite unha comprensión máis completa das reivindicacións concentrar-se máis cómodo sobre accións preventivas.Loita contra a fraude laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralÉ por todos coñecido que o traballo non declarado, o emprego irregular e a fraude á Seguridade Social constitúen unha das maiores ameazas ao estado do benestar, ao conculcar os dereitos dos traballadores que nun contexto de crise económica son máis vulnerables, e afectan á competitividad das empresas pola competencia desleal que xera para a maioría das empresas cumpridoras.

A Inspección de Traballo e S.S. no exercicio das súas funcións, planifica as súas actuacións co obxectivo de conseguir o cumprimento da normativa laboral e evitar no posible as irregularidades laborais.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo entanto para unha mellor identificación das mesmas, o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, a través da Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, pon a disposición de todos os cidadáns un "BUZÓN DE LOITA CONTRA A FRAUDE LABORAL" onde todo aquel coñecedor dalgún incumplimiento da normativa xa sexa laboral, de Seguridade Social ou de Prevención de Riscos, pode poñelo en coñecemento da Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS), cumprimentando o formulario creado ao efecto.Información de interese
Programa sobre Administración e Inspección do Traballo - Organización Internacional do Traballo

Organización Internacional del TrabajoNo curso dos últimos anos a administración e a Inspección do Traballo viñeron xerando un interese crecente tanto a escala nacional como internacional. Isto parte da conciencia que tomaron os gobernos de que nun mundo globalizado a administración do traballo se transformou nun actor clave na elaboración e implementación das políticas económicas e sociais.

OIcono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección do Traballo (LAB/ADMIN) ten como obxectivo axudar aos responsables da OIT na promoción do traballo decente a través do fortalecemento do mecanismo de administración do traballo, incluída a Inspección do Traballo, e facelos máis eficaces (Ver enlaces e recursos de interese - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre a Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfís Nacionais de Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre a situación da Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección do Traballo en China: "A Administración en Redes Xemelgas"
Icono Explorer - Enlace InternetSancións da Inspección do Traballo: Lexislación e práctica dos sistemas nacionais de I.T.Noticia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."A loita contra a fraude laboral foi sempre unha prioridad para os gobernos, e máis aínda no actual contexto de difícil conxuntura económica. A normativa laboral española perseguiu, antes e agora, as ofertas laborais irregulares e os comportamentos fraudulentos.

As reformas legislativas contra o emprego irregular e a fraude á Seguridade Social aprobadas polo Parlamento o ano pasado han endurecido o exercicio de tales prácticas, que poden chegar a ser constitutivas de delito. Ante unha situación que menoscaba os dereitos dos traballadores, provoca a competencia desleal cara á gran maioría de empresarios que cumpren con normalidad a lexislación laboral e de Seguridade Social e pon en risco a sostenibilidad do Sistema de Pensións, hai que actuar coa maior contundencia" (.../...). Ver texto completo en "Ver máis"Utilidade > Seguridade social
Web da Seguridade Social: Enlace a "Preguntas frecuentes"

logoSeguridadSocial Por consideraro de interese, a continuación ofrécese unha ligazón á WEB da Seguridade Social, en concreto a un bloque de respostas a aquelas consultas máis frecuentes referidas ás competencias do devandito Organismo, que están clasificadas en diferentes seccións para facilitar a súa busca.

- Ligazón externa: Web da Seguridade Social - Preguntas FrecuentesAviso - Tradución

Aviso... Na tradución dos contidos
desta Web, utilizouse un
tradutor automático


Trámites e Xestións - MEySS

Acceso a la sede electrónica
Realice os
seus trámites
e xestións
vía electrónica


Colabora coa Inspección...

Buzón de Fraude Laboral


CAMPAÑA EUROPEA ITSS

Acceder a toda la información de la Campaña...


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Información e Atención Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Servizos ao cidadán

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Portais SEGURIDADE Y SAÚDE LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Programa de interese

Logotipo PREVEA


Queixas e Suxestións MEySS

Adjudica- Ver Información

- Formulario Queixas