Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvido á Web da Inspección de Traballo e S.S.

  Destacamos:

Contenidos destacados

 Consulta toda la información sobre los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Inspección...    Acceso a información: BUZÓN DE FRAUDE LABORAL    Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora-  
(facer clic sobre cada una das imaxes)

Contenidos destacadosComo denunciar?       Ir a "Formularios denuncia"       Onde estamos?

Contenidos destacadosTraballa connosco > Convocatorias

27/03/2017  -  BOE

Acceso a Cuerpos de InspecciónO Boletín Oficial do Estado de hoxe luns día 27, publicou a Icono pdfResolución do 21 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se nomean funcionarios de carreira, polo sistema xeral de acceso libre e polo sistema de promoción interna, do Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social (Convocatoria Orde ESS/1567/2014, - BOE 3-9-2014), aos aspirantes aprobados que se relacionan no anexo da devandita Resolución, ordenados de acordo coa puntuación final obtida, con expresión dos destinos que se lles adxudican.

Para adquirir a condición de funcionarios de carreira deberán prestar acto de acatamento da Constitución, de conformidade co establecido no Real Decreto 707/1979, do 5 de abril, e tomar posesión dos seus destinos no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da publicación desta Resolución no BOE.Noticia de interese
Publicado o Real Decreto que regula o sistema de redución de cotas por continxencias profesionais a empresas con baixa sinistralidade

24/03/2017  -  BOE

Siniestralidad laboralO Boletín Oficial do Estado de hoxe venres día 24, publicou o Icono pdfReal Decreto 231/2017, do 10 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a sinistralidade laboral.

O presente Real Decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no BOE, con efectos do 1 de xaneiro de 2017.

Con este Real Decreto dáse cumprimento á Lei 35/2014 do 26 de decembro pola que se modificou a Lei Xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das actualmente denominadas Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

A nova redacción substitúe ao vixente Real Decreto 404/2010, do 31 de marzo: (Ver noticia completa - Gabinete Prensa MEySS)Noticia de interés

23/02/2017  -  MEySS - DGITSS

Acto de entrega de Diplomas a la LIX Promoción de Inspectores de Trabajo y S.S. (Sede central MEySS 23-2-2017)

Ver imagen Ver fotografía 1 - Ver imagen Ver fotografía 2

Hoy jueves día 23 de febrero, ha tenido lugar en la sede central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el acto de entrega de diplomas a la LIX Promoción de Inspectores/as de Trabajo y Seguridad Social.

Se trata de 19 nuevos/as (2 hombres y 17 mujeres) Inspectores/as de Trabajo y S.S. -3 por el sistema de acceso de promoción interna y 16 por el sistema de acceso libre- pertenecientes a la convocatoria del año 2014 (Orden ESS 1567/2014 -BOE del 3-9-2014).

Al acto asistieron D. Juan Pablo Riesgo, Secretario de Estado de Empleo, D. Pedro Llorente, Subsecretario de Empleo y S.S., D. Gabriel Álvarez del Egido, Director General de la ITSS, así como D. Pablo Hernández, Secretario General Técnico, además de gran cantidad de familiares de los/las nuevos/as Inspectores/as.

Icono ExplorerVer galería gráfica - Gabinete de Prensa MeySSNoticia de interese

16/02/2017  -  DGITSS

Acto formal - Firma Convenio (Ministra de Empleo y Presidente CC.AA)A ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Bañez e o Presidente da Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, asinaron onte día 15 de febreiro en Valladolid, o Convenio de Colaboración para o desenvolvemento efectivo da cooperación para a consecución dos fins públicos asignados á Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Devandito Convenio regula as principais cuestións relativas á Inspección de Traballo e Seguridade Social en Castela e León.

-Ver fotografía ampliada-Información MEySS

13/02/2017  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoO Boletín Oficial do Estado do sábado día 11 de febreiro, publicou a ico_pdfOrden ESS/106/2017, do 9 de febreiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2017.

Arquivada en:
Atención ao cidadán > Normativa e documentaciónSALA DE COMUNICACIÓNS > NOTICIAS

09/02/2017  -  Direcccion Territorial ITSS Castela a Mancha

Jornadas de Convivencia Castilla la ManchaO pasado día 1 de febreiro celebrouse en Toledo unha xornada de convivencia e presentación con l@s nove Inspector@s e Subinspectoras que ao longo de 2016 tomaron posesión nas provincias de Castela-A Mancha como funcionarios de novo ingreso.

Foron recibidos polo Delegado do Goberno en Castela-A Mancha e polo Secretario Xeral da Delegación. Posteriormente foron tamén recibidos polo Director Xeral de Traballo, Formación e Seguridade Laboral da Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para finalizar cunha reunión nas dependencias da Inspección Provincial de Toledo na que, ademais de recoñecer o excelente traballo realizado por todos eles nestes primeiros meses, intercambiaron opinións e propostas de futuro acerca do seu traballo no sistema de Inspección de Traballo neste primeiro período de ?rodaxe?.

Finalizaron a xornada cunha comida de confraternización.
 Sala de comunicacións > Noticia

03/02/2017  -  DGITSS

Firma de Convenio - Gobierno Central y Gobierno Vasco
(Ver fotografía ampliada)

Firma Convenio Gobierno Central - Generalitat de Catalunya
(Ver fotografía ampliada)

O luns 23 de xaneiro a Ministra de Emprego e Seguridade Social Dona Fátima Báñez García, asinou o Convenio de creación da Comisión Interadministrativa do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social coa Conselleira de Traballo, Asuntos Sociais e Familias da Xeneralidade de Cataluña, Dona Dolors Bassa i Coll, e a Conselleira de Traballo e Xustiza do Gobierno Vasco, Dona María Jesús Carmen San José López.

Iso supón un paso máis no desenvolvemento do novo modelo de Sistema de Inspección establecido na Lei Ordenadora de 2015, vindo regular un órgano cuxa misión é garantir a cooperación institucional do Sistema de Inspección entre a Administración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas que asumiron o traspaso de funcións e servizos en materia de función pública inspectora.

Ver publicación en BOE:
Icono pdfConvenio de creación de la Comisión Interadministrativa del sistema ITSS (BOE 16-2-2017)Documentos de interese

26/01/2016  -  BOE

Acuerdos de Colaboración ITSS - CCAAO Boletín Oficial do Estado de hoxe xoves día 26, publicou a Resolución do 9 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se anuncia o Icono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para o desenvolvemento efectivo da cooperación para a consecución dos fins públicos asignados á Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Outros Convenios de colaboración entre a Inspección de Traballo e Seguridade Social e as Comunidades Autónomas publicados recentemente:

Icono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón
Icono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Icono pdfConvenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Icono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de MurciaDirección Xeral ITSS

23/01/2017  -  DGITSS

O Consello de Ministros do venres día 20 de xaneiro, procedeu a nomear a D. Gabriel Alvarez do Egido novo Director Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social (nomeamento publicado no Icono pdfBOE del 21-1-2017).

Gabriel Álvarez do Egido é Licenciado en Dereito pola Universidade Autónoma de Madrid e pertence ao Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social.

Como Inspector de Traballo estivo destinado nas direccións provinciais de Traballo e Seguridade Social de Cáceres e de Cuenca, na Unidade de Apoio da DGITSS, así como na Dirección Territorial da Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social de Madrid. Foi Subdirector adxunto e Subdirector xeral de Promoción de Emprego do Instituto Nacional de Emprego. Desde febreiro de 2012 era xefe do Gabinete Técnico do Subsecretario do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.Que facemos > Estatísticas

10/10/2016  -  DGITSS

Informe anual ITSS - Año 2015A Dirección Xeral da ITSS fixo público o Icono pdfInforme anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al año 2015.

No devandito documento ofrécese información referida á actividade propia da Inspección de Traballo e Seguridade Social nas distintas áreas que lle son competentes, Relacións Laborais, Seguridade e Saúde Laboral Prevención de Riscos Laborais, Emprego e Estranxeiría, e Seguridade Social, así como noutras menos concretas como a elaboración de distintos informes dentro da competencia de asesoramento e colaboración; téntase proporcionar por tanto, información sobre a evolución de numerosos indicadores que axuden a comprender os cambios que veñen producindo na actividade e resultados da Inspección.

Con iso, o presente Informe pretende reflectir e facerse eco non soamente do conxunto das actividades do Sistema da Inspección de Traballo e Seguridade Social, senón tamén deixar constancia daquelas iniciativas e medidas de modernización e reforma emprendidas durante o exercicio, presentando unha imaxe integrada do conxunto da actuación.

Arquivado en: Que facemos > EstatísticasNUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Normativa e documentación

Imagen apartado "Convenios de Cooperación Internacional"Desde a Subdirección Xeral de Relacións Institucionais e Asistencia Técnica comunícase a inclusión no apartado de Atención ao Cidadán > Normativa e Documentación, dunha nova sección baixo o título de Convenios de Cooperación Internacional, dentro do cal se atopan os Convenios de Cooperación da Inspección de Traballo e Seguridade Social coas Inspeccións de Portugal, Francia, Polonia e Romanía.Nota informativa

Video aplastamiento por cargaEn marzo pasado 29 publicouse tanto na Portal ITSS ea páxina web ITSS, un estudo da Inspección Xeral do Traballo e da Seguridade Social sobre a caracterización dos accidentes de traballo mortais en 2015, o estudo cuxa empírica contido base veu de investigacións de traballo fatal efectuadas por inspectores do traballo e seguridade social ese ano. En concreto, os accidentes de traballo mortais natureza traumática (excluíndo accidentes). (Icono Internet ExplorerVer noticia relacionada de 29 de marzo)

O estudo ofrece información de alta de interese preventivo, non só sobre as causas de accidentes típicos, segundo a terminoloxía tradicional (caídas de altura, esmagamento, contactos eléctricos ...) accidentes, pero especialmente en situacións ou contextos en que estes accidentes ocorren, o que permite unha comprensión máis completa das reivindicacións concentrar-se máis cómodo sobre accións preventivas.Información de interese
Programa sobre Administración e Inspección do Traballo - Organización Internacional do Traballo

Organización Internacional del TrabajoNo curso dos últimos anos a administración e a Inspección do Traballo viñeron xerando un interese crecente tanto a escala nacional como internacional. Isto parte da conciencia que tomaron os gobernos de que nun mundo globalizado a administración do traballo se transformou nun actor clave na elaboración e implementación das políticas económicas e sociais.

OIcono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección do Traballo (LAB/ADMIN) ten como obxectivo axudar aos responsables da OIT na promoción do traballo decente a través do fortalecemento do mecanismo de administración do traballo, incluída a Inspección do Traballo, e facelos máis eficaces (Ver enlaces e recursos de interese - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre a Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfís Nacionais de Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre a situación da Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección do Traballo en China: "A Administración en Redes Xemelgas"
Icono Explorer - Enlace InternetSancións da Inspección do Traballo: Lexislación e práctica dos sistemas nacionais de I.T.Loita contra a fraude laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralÉ por todos coñecido que o traballo non declarado, o emprego irregular e a fraude á Seguridade Social constitúen unha das maiores ameazas ao estado do benestar, ao conculcar os dereitos dos traballadores que nun contexto de crise económica son máis vulnerables, e afectan á competitividad das empresas pola competencia desleal que xera para a maioría das empresas cumpridoras.

A Inspección de Traballo e S.S. no exercicio das súas funcións, planifica as súas actuacións co obxectivo de conseguir o cumprimento da normativa laboral e evitar no posible as irregularidades laborais.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo entanto para unha mellor identificación das mesmas, o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, a través da Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, pon a disposición de todos os cidadáns un "BUZÓN DE LOITA CONTRA A FRAUDE LABORAL" onde todo aquel coñecedor dalgún incumplimiento da normativa xa sexa laboral, de Seguridade Social ou de Prevención de Riscos, pode poñelo en coñecemento da Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS), cumprimentando o formulario creado ao efecto.Noticia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."A loita contra a fraude laboral foi sempre unha prioridad para os gobernos, e máis aínda no actual contexto de difícil conxuntura económica. A normativa laboral española perseguiu, antes e agora, as ofertas laborais irregulares e os comportamentos fraudulentos.

As reformas legislativas contra o emprego irregular e a fraude á Seguridade Social aprobadas polo Parlamento o ano pasado han endurecido o exercicio de tales prácticas, que poden chegar a ser constitutivas de delito. Ante unha situación que menoscaba os dereitos dos traballadores, provoca a competencia desleal cara á gran maioría de empresarios que cumpren con normalidad a lexislación laboral e de Seguridade Social e pon en risco a sostenibilidad do Sistema de Pensións, hai que actuar coa maior contundencia" (.../...). Ver texto completo en "Ver máis"Utilidade > Seguridade social
Web da Seguridade Social: Enlace a "Preguntas frecuentes"

logoSeguridadSocial Por consideraro de interese, a continuación ofrécese unha ligazón á WEB da Seguridade Social, en concreto a un bloque de respostas a aquelas consultas máis frecuentes referidas ás competencias do devandito Organismo, que están clasificadas en diferentes seccións para facilitar a súa busca.

- Ligazón externa: Web da Seguridade Social - Preguntas FrecuentesAviso - Tradución

Aviso... Na tradución dos contidos
desta Web, utilizouse un
tradutor automático


Colabora coa Inspección...

Buzón de Fraude Laboral


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Información e Atención Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Servizos ao cidadán

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enlace de interese - Igualdade

Asesoramento para Plansde
Igualdade - Ministerio de
Sanidade, Servizos Sociais
e Igualdade

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad - Día
Igualdad Salarial (22-2-17)
Destacado...

Icono pdfBoletín Igualdad nº 40
Presencia de las mujeres en
puestos de responsabilidad
(Dic-2016)

MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


Portais SEGURIDADE Y SAÚDE LABORAL - INSHT

Accede a los portales temáticos INSHT


CONVENIOS COLECTIVOS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa de interese

Logotipo PREVEA


Queixas e Suxestións MEySS

Adjudica- Ver Información

- Formulario Queixas