Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Ministra:
Fátima Báñez García
Foto Ministra de Empleo y Seguridad Social

Fátima Báñez García
C/.Agustín de Bethencourt, 4
28003 - MADRID
Teléfonos:
913631202
913631207
913631208
913631209
913631210
Fax: 915547528

Ministra:

El Ministeri de Empleo y S.S., sota la direcció superior del ministre, és el departament encarregat de la proposta i l’execució de la política del Govern en matèria laboral, d'ordenació i regulació de l'ocupació i de Seguretat Social, així com de la direcció, en l'àmbit de les competències de l'Administració General de l'Estat, de les polítiques de cohesió social, de benestar, de promoció de la igualtat, de protecció del menor i d'atenció a les famílies. Li correspon, igualment, el desenrotllament de la política del Govern en matèria d'estrangeria i immigració.

ico_exp  Breus notes biogràfiques -Ministre-