Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Subdirecció General Per A la Inspecció en Matèria de Seguretat Social, Economia Irregular I Immigració
Begoña Buces Gogenola
Ir a fotografía ampliada - Begoña Buces Gogenola

Begoña Buces Gogenola

(Inspectora de Trabajo y S.S.)

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
913631159
Fax: 913630679

Subdirecció General Per A la Inspecció en Matèria de Seguretat Social, Economia Irregular I Immigració

  • L’elaboració de plans, programes, accions, mètodes d’investigació i protocols d’actuació per a la detecció i persecució de fraus i incompliments en matèria de seguretat social, economia irregular i treballadors estrangers, així com en matèria de bonificacions per a la contractació.
  • La coordinació d’actuacions amb altres òrgans administratius amb competència en matèria immigratòria així com amb entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social.

(RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 Art. 12.2)

Icono pdf Breves notas biográficas - Begoña Buces Gogenola