Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Qui som >  Organigrama >  Subdirecció General per a la Coordinació en Matèria de Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals I Mesures D’Igualat
Irene Marín Luengo
Irene Marín Luengo (ver imagen ampliada)

Irene Marín Luengo

(Inspectora de Trabajo y S.S.)

Paseo de la Castellana, 63 2ª planta.
28046 - MADRID
Teléfonos:
913631158
Fax: 913630724

Subdirecció General per a la Coordinació en Matèria de Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals I Mesures D’Igualat

  • L’impuls i la coordinació amb les comunitats autònomes de l’actuació inspectora sobre les matèries que hagen sigut objecte de transferència o que hagen pogut encomanar-se a la Inspecció per mitjà de convenis de col•laboració.
  • L’elaboració, en col•laboració amb les comunitats autònomes, de plans, programes i protocols per a l’actuació inspectora en relació amb el control del compliment de la normativa de relacions laborals i de seguretat i salut laborals, així com el seguiment i l’avaluació dels resultats aconseguits.
  • La coordinació d’actuacions amb altres òrgans del departament i les relacions amb altres organismes de l’Administració general de l’Estat en relació amb les matèries indicades en la lletra anterior, en particular, en els programes d’actuació per a combatre la sinistralitat laboral.

(RD 343/2012 - BOE 11-2-2012 Art. 12.2)

Icono pdf Breves Notas biográficas - Irene Marín Luengo