Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

 Consulta toda la información sobre los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Inspección...    Acceso a información: BUZÓN DE FRAUDE LABORAL    Ver video Campaña - ITSS -Nueva Ley ordenadora-  
(fer clic sobre cadascuna de les imatges)

Contenidos destacadosCom denunciar?       Accés formularis       On estem?

Contenidos destacadosTreballa amb nosaltres > Convocatòries

27/03/2017  -  BOE

Acceso a Cuerpos de InspecciónEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dilluns dia 27, ha publicat la Icono pdfResolución de 21 de març de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, pel sistema general d'accés lliure i pel sistema de promoció interna, del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social (Convocatòria Ordre ESS/1567/2014, - BOE 3-9-2014), als aspirants aprovats que es relacionen en l'annex d'aquesta Resolució, ordenats d'acord amb la puntuació final obtinguda, amb expressió de les destinacions que se'ls adjudiquen.

Per a adquirir la condició de funcionaris de carrera hauran de prestar acte d'acatamiento de la Constitució, de conformitat amb l'establit en el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, i prendre possessió de les seues destinacions en el termini d'un mes, a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució en el BOE.Notícia d'interès
Publicat el Reial decret que regula el sistema de reducció de quotes per contingències professionals a empreses amb baixa sinistralitat

24/03/2017  -  BOE

Siniestralidad laboralEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui divendres dia 24, ha publicat el Icono pdfReal Decreto 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

El present Reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el BOE, amb efectes d'1 de gener de 2017.

Amb aquest Reial decret es dóna compliment a la Llei 35/2014 del 26 de desembre per la qual es va modificar la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les actualment denominades Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

La nova redacció substitueix al vigent Reial decret 404/2010, de 31 de març: (Ver noticia completa - Gabinete Prensa MEySS)Noticia de interés

23/02/2017  -  MEySS - DGITSS

Acto de entrega de Diplomas a la LIX Promoción de Inspectores de Trabajo y S.S. (Sede central MEySS 23-2-2017)

Ver imagen Ver fotografía 1 - Ver imagen Ver fotografía 2

Hoy jueves día 23 de febrero, ha tenido lugar en la sede central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el acto de entrega de diplomas a la LIX Promoción de Inspectores/as de Trabajo y Seguridad Social.

Se trata de 19 nuevos/as (2 hombres y 17 mujeres) Inspectores/as de Trabajo y S.S. -3 por el sistema de acceso de promoción interna y 16 por el sistema de acceso libre- pertenecientes a la convocatoria del año 2014 (Orden ESS 1567/2014 -BOE del 3-9-2014).

Al acto asistieron D. Juan Pablo Riesgo, Secretario de Estado de Empleo, D. Pedro Llorente, Subsecretario de Empleo y S.S., D. Gabriel Álvarez del Egido, Director General de la ITSS, así como D. Pablo Hernández, Secretario General Técnico, además de gran cantidad de familiares de los/las nuevos/as Inspectores/as.

Icono ExplorerVer galería gráfica - Gabinete de Prensa MeySSNotícia d'interès

16/02/2017  -  DGITSS

Acto formal - Firma Convenio (Ministra de Empleo y Presidente CC.AA)La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Bañez i el President de la Junta de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera, van signar ahir dia 15 de febrer a Valladolid, el Conveni de Col·laboració per al desenvolupament efectiu de la cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Aquest Conveni regula les principals qüestions relatives a la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Castella i Lleó..

-Ver fotografía ampliada-Informació MEySS

13/02/2017  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoEl Butlletí Oficial de l'Estat del dissabte dia 11 de febrer, ha publicat la ico_pdfOrden ESS/106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017.

Arxivada en:
Atenció al ciutadà > Normativa i documentacióSALA DE COMUNICACIONS > NOTÍCIES

09/02/2017  -  Direcccion Territorial ITSS Castella-la Manxa

Jornadas de Convivencia Castilla la ManchaEl passat dia 1 de febrer es va celebrar a Toledo una jornada de convivència i presentació amb l@s nou Inspector@s i Sotsinspectores que al llarg de 2016 han pres possessió en les províncies de Castella-la Manxa com a funcionaris de nou ingrés.

Van ser rebuts pel Delegat del Govern a Castella-la Manxa i pel Secretari General de la Delegació. Posteriorment van anar també rebuts pel Director General de Treball, Formació i Seguretat Laboral de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa per a finalitzar amb una reunió en les dependències de la Inspecció Provincial de Toledo en la qual, a més de reconèixer l'excel·lent treball realitzat per tots ells en aquests primers mesos, van intercanviar opinions i propostes de futur sobre el seu treball en el sistema d'Inspecció de Treball en aquest primer període de %o201Crodaje%o201D.

Van finalitzar la jornada amb un menjar de confraternización.Sala de comunicacions > Notícia

03/02/2017  -  DGITSS

Firma de Convenio - Gobierno Central y Gobierno Vasco
(Ver fotografía ampliada)

Firma Convenio Gobierno Central - Generalitat de Catalunya
(Ver fotografía ampliada)

El dilluns 23 de gener la Ministra d'Ocupació i Seguretat Social Donya Fátima Báñez García, va signar el Conveni de creació de la Comissió Interadministrativa del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social amb la Consellera de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Donya Dolors Bassa i Coll, i la Consellera de Treball i Justícia del Govern Basc, Donya María Jesús Carmen San José López.

Açò suposa un pas més en el desenvolupament del nou model de Sistema d'Inspecció establit en la Llei Ordenadora de 2015, venint a regular un òrgan la missió del qual és garantir la cooperació institucional del Sistema d'Inspecció entre l'Administració General de l'Estat i les Comunitats Autònomes que han assumit el traspàs de funcions i serveis en matèria de funció pública inspectora.

Ver publicación en BOE:
Icono pdfConvenio de creación de la Comisión Interadministrativa del sistema ITSS (BOE 16-2-2017)Documents d'interès

26/01/2016  -  BOE

Acuerdos de Colaboración ITSS - CCAAEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dijous dia 26, ha publicat la Resolució de 9 de gener de 2017, de la Secretaria General Tècnica, per la qual s'anuncia el Icono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias per al desenvolupament efectiu de la cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Altres Convenis de col·laboració entre la Inspecció de Treball i Seguretat Social i les Comunitats Autònomes publicats recentment:
 
Icono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón
Icono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Icono pdfConvenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Icono pdfConvenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de MurciaDirecció general ITSS

23/01/2017  -  DGITSS

El Consell de Ministres del divendres dia 20 de gener, va procedir a nomenar a D. Gabriel Alvarez de l'Egido nou Director General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (nomenament publicat en el Icono pdfBOE del 21-1-2017).

Gabriel Álvarez de l'Egido és Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid i pertany al Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social.

Com a Inspector de Treball ha estat destinat en les adreces provincials de Treball i Seguretat Social de Càceres i de Conca, en la Unitat de Suport de la DGITSS, així com en la Direcció territorial de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Madrid. Va ser Sotsdirector adjunt i Sotsdirector general de Promoció d'Ocupació de l'Institut Nacional d'Ocupació. Des de febrer de 2012 era cap del Gabinet Tècnic del Sotssecretari del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.Què fem > Estadístiques

10/10/2016  -  DGITSS

Informe anual ITSS - Año 2015La Direcció general de la ITSS ha fet públic el  Icono pdfInforme anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al año 2015.

En aquest document s'ofereix informació referida a l'activitat pròpia de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en les diferents àrees que li són competents, Relacions Laborals, Seguretat i Salut Laboral Prevenció de Riscos Laborals, Ocupació i Estrangeria, i Seguretat Social, així com en altres menys concretes com l'elaboració de diferents informes dins de la competència d'assessorament i col·laboració; s'intenta proporcionar per tant, informació sobre l'evolució de nombrosos indicadors que ajuden a comprendre els canvis que es vénen produint en l'activitat i resultats de la Inspecció.

Amb açò, el present Informe pretén reflectir i fer-se ressò no solament del conjunt de les activitats del Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sinó també deixar constància d'aquelles iniciatives i mesures de modernització i reforma empreses durant l'exercici, presentant una imatge integrada del conjunt de l'actuació. 

Arxivat en: Què fem > EstadístiquesNUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Normativa i Documentació

Imagen apartado "Convenios de Cooperación Internacional"Des de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica es comunica la inclusió en l'apartat d'Atenció al Ciutadà> Normativa i Documentació, de Una Nova section Sota el títol de Convenis de Cooperació Internacional, Dins el Com es troben els Convenis de Cooperació de la inspecció de Treball i Seguretat Social amb les Inspeccions de Portugal, França, Polònia i Romania..Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITLluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaç a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Enllaç d'interès - Igualtat

Assessorament per a Planes
d'Igualtat - Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat

Igualdad - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Icono pdfBoletín Igualdad - Día
Igualdad Salarial (22-2-17)
Destacado...

Icono pdfBoletín Igualdad nº 40
Presencia de las mujeres en
puestos de responsabilidad
(Dic-2016)

MONOGRAFÍAS - IGUALDAD


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSHT

Accede a los portales temáticos INSHT


CONVENIS COL·LECTIUS

Búsqueda Convenios Colectivos - MEySS


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes