Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

Com denunciar?       Accés formularis       On estem?

Contenidos destacados VER VIDEO  Ir a documento  Consulta toda la información sobre los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Inspección...
(hacer clic sobre cada una de las imágenes)

Contenidos destacadosTRABAJA CON NOSOTROS >CONVOCATORIAS

19/06/2018  -  Tribunal calificador

Oposiciones SubinspectoresSe comunica  la sesión pública del Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral por resolución del 3 de octubre de 2017, Documento BOELa apertura de  publica de plicas  para dar  publicidad a los números de clave y calificaciones correspondientes al tercer ejercicio de este proceso selectivo, tendrá lugar el día 26 de junio de 2018 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la 2ª planta del Ministerio.
 ACORDS ITSS
Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, per al desenvolupament efectiu de la cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

15/06/2018  -  BOE

Convenio...El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui divendres dia 15 de maig, ha publicat la Resolució d'1 de juny de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica elIcono pdfConvenio con la Generalidad Valenciana, para el desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social..

El present Conveni tindrà una durada de dos anys a partir del moment en el qual adquirisca eficàcia.TRABAJA CON NOSOTROS > NOMBRAMIENTOS

11/06/2018  -  BOE

Oposiciones SubinspectoresEl Boletín Oficial del Estado de hoy 11 de Junio ha publicado la resolución de 4 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, al Documento BOECuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral por Orden ESS/1459/2016, de 7 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» del día 13). Para adquirir la condición de funcionarios de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado.Noves incorporacions
Lliurats els diplomes a 37 nous Sotsinspectors Laborals (Escala d'Ocupació i Seguretat Social) -Convocatòria ESS 1458/2016 - BOE 13-9-2016-

05/06/2018  -  Secretaria General ITSS

Nuevos Subinspectores Laborales (Escala Empleo y S.S.) con autoridades del Organismo Autónomo ITSS
(Ver fotografía ampliada)
 

El Director de l'Organisme Autònom de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Gabriel Álvarez de l'Egido, acompanyat per diferents responsables de la ITSS, ha lliurat en el dia d'avui en la seu de l'Escola de la Inspecció (Calle Rafael Alberti, 18 de Madrid), els diplomes als nous 37 Sotsinspectors Laborals d'Ocupació i Seguretat Social -Promoció XXIX- (30 dones i 7 homes).

Pròximament, els nous Sotsinspectors Laborals ocuparan els seus corresponents llocs de treball distribuïts per les diferents Inspeccions Provincials (una vegada es publiquen els seus nomenaments com a funcionaris de carrera i la seua destinació inicial).

Ver material gráfico: descargar Fotografía 1   descargar Fotografía 2   descargar Fotografía 3   descargar Fotografía 4   descargar Fotografía 5

 Treballa amb nosaltres > Convocatòries

05/06/2018  -  Tribunal qualificador

Procesos selectivos ITSSEl tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. (Resolució de 3 d'octubre de 2017 -BOE del 9), ha fet pública laIcono pdfConvocatoria para la realización del TERCER EJERCICIO de l'oposició (torn lliure i promoció interna).

L'exercici se celebrarà el dia 11 de juny de 2018 a les 09:00 h., en l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Av. de Rafael Alberti número 18, Madrid.. (Ver localización)TRABAJA CON NOSOTROS > CONVOCATORIAS

01/06/2018  -  Tribunal Calificador

Oposicion_SubinspectoresCelebrada la sesión de apertura de plicas por parte del Tribunal calificador correspondiente al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales (Escala Empleo y Seguridad Social) (Resolución 3-10-2017), este comunica laDocumento PdfRelación de aprobados del 2º Ejercicio y la celebración del Tercer Ejercicio que tendrá en lugar en el centro de Formacion de la Seguridad Social de Madrid.
Icono pdfVer Nota informativa Centro de examen Icono ExplorerVer Localización (Google Maps)Trabaja con nosotros > Convocatorias

21/05/2018  -  Tribunal calificador

Relación de aprobados...Una vez celebrada en el día de hoy la sesión de apertura de plicas, el Tribunal calificador correspondiente al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud Laboral (convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y S.S. de 3 de octubre de 2017), ha hecho pública la Icono pdfRelación de aprobados en el segundo ejercicio.

A su vez se informa que la realización del tercer ejercicio se celebrará el próximo día 2 de junio de 2018, a las 9. 30 h. en el Centro de Formación Interna del Servicio Público de Empleo Estatal - Santamarca, situado en la calle Costa Rica, 30 de Madrid (Ver localización)Acords ITSS
Conveni amb la CCAA d'Andalusia, per a instrumentar la cooperació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social

21/05/2018  -  BOE

Convenio...El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dilluns dia 21 de maig, ha publicat la Resolució de 8 de maig de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual s'anuncia elIcono pdfConvenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, per a instrumentar la cooperació entre ambdues administracions públiques per al millor desenvolupament del servei públic encomanat a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El present Conveni tindrà una durada de dos anys a partir del moment en el qual adquirisca eficàcia.Adequació nomenaments

09/05/2018  -  BOE

Boletín Oficial del EstadoEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimecres dia 9 de maig, ha publicat laIcono pdfOrden ESS/471/2018, per la qual s'adecuan els nomenaments dels titulars de les unitats amb nivell orgànic de Sotsdirecció Gral. de l'Organisme Estatal ITSS. El RD 192/2018 (BOE de 7-4), pel qual s'aproven els estatuts de l'Organisme Autònom Organisme Estatal ITSS, feia precís adequar la titularitat de les unitats amb nivell orgànic de Sotsdirecció Gral., amb efectes de 8 d'abril de 2018. 

En virtut d'açò s'han disposat els següents nomenaments:

Destacado... M. Begoña Buces Gogenola, que venia exercint el càrrec de Sotsdirectora Gral. per a la inspecció en matèria de Seguretat Social, Economia irregular i Immigració de la Direcció general de la ITSS, amb caràcter definitiu, com a Sotsdirectora General de l'Oficina Nacional de Lluita contra el Frau, mitjançant la mateixa forma de provisió.

Destacado... Irene Marín Luengo, que venia exercint el càrrec de Sotsdirectora Gral. per a la coordinació en matèria de Relacions Laborals, Prevenció de Riscos Laborals i Mesures d'Igualtat de la Direcció general de la ITSS, amb caràcter definitiu, com a Sotsdirectora General per a la coordinació de la inspecció del Sistema de Relacions Laborals, mitjançant la mateixa forma de provisió.

Destacado... Gonzalo Giménez Coloma, que venia exercint el càrrec de Sotsdirector Gral. de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica de la Direcció general de la ITSS, amb caràcter definitiu, com a Sotsdirector General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica, mitjançant la mateixa forma de provisió.

Destacado... María Romero Cabello de Alba, que venia exercint el càrrec de Sotsdirectora Gral. de Suport a la Gestió de la Direcció general de la ITSS, amb caràcter definitiu, com a Secretària General, mitjançant la mateixa forma de provisió.Noves incorporacions
S'incorpora a la Inspecció de Treball la primera promoció de Sotsinspectors Laborals de Seguretat i Salut laboral

04/05/2018  -  MEySS - ITSS

Primera promoción de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud Laboral

Ahir dijous dia 3, va tenir lloc en la seu central del Ministeri d'Ocupació i S. S., el lliurament de diplomes als 32 nous Sotsinspectors Laborals de l'Escala de Seguretat i Salut Laboral (primera promoció); l'acte va comptar amb l'assistència dels Secretaris d'Estat d'Ocupació i de Seguretat Social així com del Sotssecretari del departament, acompanyat del Director de l'Organisme Estatal ITSS. Va ser el Sotssecretari el que va destacar que %o201Cla prevenció de riscos laborals i la reducció de la sinistralitat laboral és una prioritat per al Govern compartida per tots%o201D.

La nova Escala de Seguretat i Salut Laboral en el Cos de Sotsinspectors Laborals, creada en la Llei 23/2015 Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, és el millor exponent de la prioritat que concedeix el Govern a la prevenció de riscos laborals, consolidant i reforçant el paper de la Inspecció de Treball en aquest àmbit i, segons va manifestar el Sotssecretari Pedro Llorente, "seguirá avançant en la reducció de la sinistralitat laboral i millora de les condicions de treball".

Ver noticia completa (Gabinete de Prensa - MEYSS) - Ver Galería de imágenesCol·laboració institucional

03/05/2018  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dijous dia 3 de maig, ha publicat la  Icono pdfResolución de 23 d'abril de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma de Cantàbria, per al desenvolupament efectiu dels principis de recíproca col·laboració i cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.Trabaja con nosotros > Convocatorias

20/04/2018  -  B.O.E.

Nombramiento Inspectores 2015El Boletín Oficial del Estado de hoy viernes día 20, ha publicado la Icono pddfResolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Resolución.

Para adquirir la condición de funcionarios de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución y tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.Noticia de interés
Acto de entrega de diplomas a 40 nuevos Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

22/03/2018  -  MEySS - DGITSS

Acto de entrega de Diplomas a los nuevos Inspectores de Trabajo y S.S. (sede central MEySS / 22-3-2018)

La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, acompañada de diferentes autoridades del departamento, han llevado a cabo la entrega de diplomas a 40 nuevos funcionarios de la LX Promoción del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. De este modo se refuerza, con más recursos humanos, una Inspección que ha permitido mejorar los resultados de las actuaciones de la lucha contra el fraude.

También ha anunciado, que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2018-2020, que contempla la puesta en marcha del nuevo Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La ministra ha señalado "que con este Plan la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a seguir trabajando por la calidad del empleo en nuestro mercado laboral, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres, con más seguridad y salud en el trabajo, porque esa es la base más sólida para la sostenibilidad presente y futura de nuestro Sistema de Seguridad Social”.

Enlace externoVer toda la información en enlace adjunto: Gabinete de Prensa MEySSNou apartat

23/01/2018  -  DGITSS

Campaña EuropeaLa Direcció general de la Inspecció de Treball i S. S. ha considerat oportú la creació en est assetge Web, d'una NUEVA SECCIÓN INFORMATIVA relacionada amb la Campanya Europea d'Inspecció per als anys 2017/2018, acordada pel SLIC (Comitè d'Alts Responsables de les Inspeccions de Treball) de la Unió Europea i que es va a centrar en la %o201CSeguridad i Salut dels treballadors temporals en les Empreses de Treball Temporal%o201D.

Aquesta Campanya Europea té com a objectius el control i la promoció de la seguretat i salut dels treballadors temporals contractats per ETT per a ser cedits a una EU, així com en els treballadors que són desplaçats a través d'una ETT a empreses usuàries l'activitat de les quals es desenvolupe en un altre Estat Membre de la Unió Europea.

Tot aquell interessat, pot consultar diversa documentació (tríptics informatius, enllaços d'interès, notícies, etc...). Al seu torn s'informa que l'apartat s'anirà ampliant amb els diferents documents que es vagen generant conforme avance la Campanya.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITLluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Notícia destacada

Fátima Bañez - Ministra de Empleo y S.S."La lluita contra el frau laboral ha estat sempre una prioritat per als governs, i més encara en l'actual context de difícil conjuntura econòmica. La normativa laboral espanyola ha perseguit, abans i ara, les ofertes laborals irregulars i els comportaments fraudulents.

Les reformes legislatives contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social aprovades pel Parlament l'any passat han endurit l'exercici de tals pràctiques, que poden arribar a ser constitutives de delicte. Davant una situació que menyscaba els drets dels treballadors, provoca la competència deslleial cap a la gran majoria d'empresaris que compleixen amb normalitat la legislació laboral i de Seguretat Social i posa en risc la sostenibilitat del Sistema de Pensions, cal actuar amb la major contundència" (.../...). Veure text complet a "Veure més"Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaç a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Tràmits i Gestions - MEySS

Acceso a la sede electrónica
Realitzi els
seus tràmits
i gestionis
via electrònica


ORGANISME ESTATAL ITSS

Ir a información...
(hacer clic sobre imagen)


INFORMACIÓ CONVOCATÒRIES OPOSICIONS ITSS

Última hora
    (hacer clic sobre la imagen)

¡¡ INCLUIDOS NUEVOS DOCUMENTOS ¡¡
NUEVOS DOCUMENTOS


FULLETS INFORMATIUS OPOSICIÓNS ITSS

Consultar tríptico informativo

Consultar tríptico informativo


Collabora amb la Inspecció...

Buzón de Fraude Laboral


CAMPANYA EUROPEA ITSS

Acceder a toda la información de la Campaña...


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes