UAFSE - Unidad Administradora del Fondo Social Europeo: Organigrama

Inicio
Programación Xestión Supervisión Avaliación Seguimento Estratéxico Comunicación

Inicio >> Organigrama

ORGANIGRAMA

A UAFSE, con rango de Subdirección Xeral, está adscrita á Secretaría Xeral de Emprego do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais a través da Dirección Xeral da Economía Social, do Traballo Autónomo e do Fondo Social Europeo.

O persoal está formado por 73 empregados para cubrir as funcións que a Unidade ten asignadas, como Autoridade de Xestión e como autoridade de Certificación do FSE, ademais do desempeño dos traballos necesarios para o correcto funcionamento da Unidade e os labores que leva a súa pertenza ao Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, conformando a seguinte estrutura:

Organigrama de la Uafse Organigrama de Control Organigrama de Gestión

 • Subdirección General de la Uafse.
  • Subdirector General
  • 1 Secretario
  • 1 Jefa de Negocio)
 • Grupo Estratégico de Igualdad
  • 6 Técnicos/as Superiores
 • Servicio de Información y Publicidad
  • 1 Jefa de Servicio
  • 1 Técnica Superior
  • 1 Jefa de Negociado
 • Servicios de Informática.
  • 2 Jefe/a de Servicio
  • 2 Auxiliares Informática
  • 1 Programadora
 • Area Staff
  • 1 Jefe de Area
  • 2 Técnico Superior
  • 1 Jefa de Negocio
 • Subdirección General Adjunta de Gestión
 • Subdirección General Adjunta de Pagos y Control

NOVIDADES

Copyright 2018 UAFSE - Accesibilidade - Aviso Legal e Privacidade - Axuda - Web confinanciada polo FSE - UAFSE 2000-2006